Tržište osiguranja u RH u 2021.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za srpanj 2021. godinu društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 7.393.227.678 kn, što predstavlja rast  od 12,37% u odnosu na 2020. godinu.


Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 75,70% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 5.596.502.399 kn i viša je 12,80% u odnosu na prethodnu godinu.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.783.687.598 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 15,98% u odnosu na prethodnu godinu. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 24,13% te 31,087% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija 1.700.467.352 kn i viša je 16,47% u odnosu na prethodnu godinu. U 2021. sklopljeno je 1.592.247polica odnosno 132.458 polica (9,07%) više nego prethodne godine.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.067,97 kn te je 6,78% veća u odnosu na  2020. kada je iznosila 1.000,18 kn.

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi  1.796.725.279 kn, te bilježi rast od 11,06%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 24,30% (u 2020. je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 24,59%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.497.463.435 kn, odnosno premijom većom 11,10% u odnosu na 2020., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 83,34%, te u ukupnoj premiji s 20,25%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 220.387.606 kn i udjelom u ukupnoj premiji 2,98% uz rast u odnosu na prethodnu godinu od 17,46%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 71.281.387 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 0,96% i padom od 0,91%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 5.645.839 kn i padom od 31,67% u odnosu na prethodnu godinu, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 1.947.013 kn i padom od 8,33% u odnosu na 2020. PS/SM

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox