Milan Grković: Paradoks sastanaka

Paradoks sastanaka je stanje kada su sastanci kontinuirano neučinkoviti, dugi i česti, svima je to jasno, a ništa se ne čini da se takvo negativno stanje promijeni.


Sagledajmo Paradoks sastanaka kroz četiri elementa:

1. Stanje sastanaka
● Sastanci su neizbježni.
● Oni su jedini način dogovaranja u organizacijama.
● Brojni su i javljaju se u različitim oblicima.
● Svaki pojedinac svakodnevno sudjeluje u više različitih sastanaka unutar i izvan organizacija u kojima djeluje kao i u osobnom životu.
 Ključne riječi: sastanci su neizbježni

2. Problem sastanaka
● Sastanci su dugi, česti i neučinkoviti.
● Odluke su često nekvalitetne i nepravovremene.
● Donesene odluke se najčešće ne provode sve i u potpunosti.
● Često se javlja situacija da se ide iz sastanka u sastanak - to su „neuspješni sastanci u nizu“.
Ključne riječi: neučinkoviti sastanci

3. Bez promjena
Iako je većina pojedinaca i organizacija svjesna neučinkovitosti sastanaka, ništa ili jako malo se čini na promjeni takvog stanja.
Ključne riječi: zacementirani sastanci

4. Posljedice nerješavanja paradoksa sastanaka
Nerješavanje neučinkovitih, dugih i čestih sastanaka je otpor promjenama i takvo djelovanje je improvizacija.
Improvizacija daje rezultate koji su uvijek manji od potencijala, potreba i želja.
Održavanje takvog negativnog stanja je namjerno stvaranje štete.

Ključne riječi: „namjeran“ neuspjeh

Nema li većeg paradoksa da takva negativna stanja u problematici sastanaka i dalje toleriramo?

Poticajna pitanja

1. Jesu li vaši sastanci u Paradoksu sastanaka?
2. Zar ste se zaista pomirili sa stanjem da vaši sastanci budu neučinkoviti, dugi i česti?
3. Zar zaista mislite da se sastanci na mogu unaprijediti?
4. Mislite li i dalje da sastanke ne treba mijenjati? I to drastično!
 

PRAKTIKUM

1. Analizirajte sastanke na kojima sudjelujete i za njih utvrdite:
- Jesu li neučinkoviti?
- Jesu li dugi?
- Jesu li učestali?
Ako je i jedan odgovor „Da“ vi ste u Paradoksu sastanaka.
Promjene su neizbježne i hitne.

2. Ako ste nezadovoljni sa sastancima na kojima sudjelujete, utvrdite precizne mjere za njihovo unapređenje.
Koristite alat LPR (lista, prioriteti, rokovi) da uklonite paradoks sastanaka:
1. Definirajte listu potrebnih aktivnosti za uklanjanje paradoksa sastanaka,
2. Odredite prioritete rješavanja definiranih potrebnih aktivnosti,
3. Postavite rokove za provedbu potrebnih aktivnosti.

 

Zaključak
   
Neka vam sastanci budu prilika za postignuća, a ne gubitak vremena i izvor svakodnevnog stresa.
Za neučinkovite sastanke nema opravdanja.
Uz neučinkovite sastanke nema uspjeha ni u jednom području života, kao ni u radu zajedništva (grupe, organizacije i zajednice) u kojima djelujete.
Činite sastanke kontinuirano i sustavno učinkovitijima, kraćima i rjeđima jer je to osnovni preduvjet za vaš uspjeh u bilo kojem području života i rada.

 

- - - - -

Članak je preuzet iz knjige „MUI SASTANCI – KONAČNO RJEŠENJE ZA UČINKOVITE SASTANKE“ i dio je sadržaja poglavlja „Stanje sastanaka“.

 

Cjelovitu knjigu „MUI SASTANCI -KONAČNO RJEŠENJE ZA UČINKOVITE SASTANKE“ bez ikakvih obaveza možete BESPLATNO preuzeti i koristiti na linku www.mui-sastanci.portalalfa.com/knjiga/

 

 

Milan Grković
385 99 280 4210
alfa@portalalfa.com
www.portalalfa.com

 

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox