Dobit Podravke manja 27 posto

Ukupna prodaja Grupe Podravka u prvom kvartalu 2012. godini iznosila je 815,2 milijuna HRK, što predstavlja porast prodaje od  2% u odnosu na  isto razdoblje 2011. godine, stoji u izvještaju objavljenom na Zagrebačkoj burzi.

Prodaja strateškog poslovnog područja (SPP) Prehrana i pića iznosila je 635,0 milijuna kuna, te je na gotovo jednakoj razini kao u istom razdoblju prošle godine, dok je prodaja SPP Farmaceutika iznosila  180,2 milijuna kuna, što je porast prodaje od 12%.

Ostvarena EBITDA iznosi 78,6 milijuna kuna što predstavlja pad od 5% dok operativna dobit (EBIT) Grupe Podravka iznosi 40,3 milijuna kuna, što predstavlja pad od 6%, a operativna marža (EBIT marža) iznosi 4,9%.

Ostvarena neto dobit Grupe Podravka manja je za 27% od istog razdoblja prošle godine i iznosi 18,7 milijuna kuna. Ukupna vrijednost kapitalnih ulaganja u promatranom razdoblju iznosila je 21,6 milijuna kuna.

Prehrana i piće na istoj razini kao lani

Prodaja SPP Prehrana i pića iznosila  je 635,0 milijuna kuna i gotovo je na jednakoj razini kao u prvom kvartalu 2011. godine, s time da je u Hrvatskoj ostvaren pad prodaje od 1%, dok inozemna tržišta bilježe nešto višu prodaju u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Najveći doprinos navedenom porastu prodaje ima trţište jugoistočne Europe (7%), gdje se najviše ističu Bosna i Hercegovina, Makedonija, Kosovo i Srbija.

SPP Farmaceutika ostvarilo je prodaju u iznosu od 180,2 milijuna kuna, što predstavlja porast prodaje od 12% u odnosu na  prvi kvartal 2011. godine.  Porastu prodaje SPP Farmaceutika  najviše doprinose inozemna tržišta, koja bilježe rast od 23%,  uz najveći doprinos tržišta  Rusije,  Bosne i Hercegovine i Češke. Tržište Hrvatske također je u porastu (3%) temeljem više razine prodaje lijekova na recept (2%).

Porast ukupnih troškova

Ukupni troškovi Grupe Podravka iznose 779,0 milijuna kuna, što predstavlja porast za 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći doprinos navedenom povećanju ima porast troškova prodanih proizvoda, zbog daljnjeg porasta cijena sirovina. Opći i administrativni troškovi također bilježe porast, a najvećim dijelom su na navedeni rast utjecali povećani troškovi zaposlenika. Troškovi marketinga padaju u promatranom razdoblju za 5%, a troškovi prodaje i distribucije niţi su u promatranom razdoblju za 4%, prvenstveno zbog niţih troškova logistike i distribucije

Unatoč porastu prihoda od prodaje u prvom kvartalu 2012. godine za 2%, odnosno za 18,1 milijuna kuna, bruto dobit bilježi pad od 1% te iznosi 311,3 milijuna kuna. Naime, troškovi prodanih proizvoda rasli su brže nego prihodi od prodaje, što se negativno odrazilo na bruto maržu koja je niža za 120bp. Budući da su i ostali troškovi, osim troškova prodanih proizvoda, viši nego u istom razdoblju prošle godine, EBITDA pada za 5% te iznosi 78,6 milijuna kuna. Operativna dobit iznosi 40,3 milijuna kuna, što označava pad od 6% te se EBIT marža nalazi na razini od 4,9%. Neto dobit Grupe Podravka iznosi 18,7 milijuna kuna, što je niže za 27% od istog razdoblja 2011. godine.

Za otpremnine 6,6 milijuna kuna

U promatranom razdoblju, od izvanrednih stavki evidentirali smo otpremnine u ukupnom iznosu od 6,6 milijuna kuna ako korigiramo neto dobit za navedene izvanredne stavke, ona bi iznosila 25,3 milijuna kuna, što je pad od 23% u odnosu na korigirani rezultat 2011. godine. (PS/JK)

 

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox