Dobit Triglav grupe iznad planirane

Poslovanje Triglav grupe bilo je u skladu sa zacrtanim strateškim smjernicama navodi prva informacija o poslovanju za 2017. godinu, na osnovu nerevidiranih financijskih podataka.


Dobit prije oporezivanja je iznosila 84,4 milijuna eura, što je iznad planiranog (između 70 i 80 milijuna eura). Grupa je već treću godinu zaredom ostvarila rast premija i to ovaj put od 7% te je tako fakturirala milijardu eura bruto premija osiguranja i suosiguranja (što je više od planiranih 930 milijuna eura). Na poslovanje Triglav grupe u 2017. godini utjecali su izvanredni vremenski događaji, koji su uzrokovali štete u iznosu od 33,5 milijuna eura, što je za 59% iznad prosjeka posljednjih pet godina. Triglav grupa je nepovoljne štetne događaje uspješno nadoknadila visokim rastom premija i dobrim nadzorom troškova. Prinos od investicija se smanjio, ali manje no što se očekivalo. Kombinirani količnik Triglav grupe ostao je na povoljnom nivou od 93,9%. U 2017. godini obje agencije za kreditni rejting S&P Global Ratings i A.M. Best ponovo su Triglav grupi dale visoke kreditne rejtinge »A« i stabilnu srednjoročnu prognozu.

Dobit Grupe iznad planirane

Triglav grupa je prema nerevidiranim podacima ostvarila 84,4, milijuna eura dobiti prije oporezivanja, a planirano je bilo između 70 i 80 milijuna eura. Matično društvo je 2017. godinu završilo s dobiti prije oporezivanja u visini od 73,8 milijuna eura. Profitabilnost kapitala Triglav grupe iznosila je 9,3%, a matičnog društva 11,0%.

Utjecaj izvanrednih vremenskih događaja. U globalnim okvirima 2017-u godinu karakterizirali su katastrofalni štetni događaji. Triglav grupi su nevremena s olujama i tučom, mraz, orkan Irma, poplave i olujni vjetar prouzrokovali štete u visini od 33,5 milijuna eura, što je 59% iznad prosjeka Grupe u posljednjih pet godina (22% iznad desetogodišnjeg prosjeka). Fakturirani bruto iznosi šteta bili su 6 % viši no godinu prije, što je dovelo do smanjenja štetnog količnika za dva postotna boda. Triglav grupa je nepovoljni učinak štetnih događanja uspješno nadoknadila visokim rastom premija i dobrim nadzorom troškova, a utjecali su i prinosi od investicija, koji su pali manje od očekivanog.

Zajednička premija dosegla 1 milijardu eura

Već treću godinu zaredom Triglav grupa je ostvarila rast premija, koji je u 2015. i 2016. godini iznosio 3%, odnosno 2%, a lani čak 7%. Fakturirana bruto premija osiguranja, suosiguranja i reosiguranja prema nerevidiranim podacima iznosila je u 2017. godini 1 milijardu eura, a planirano je bilo oko 930 milijuna eura. Rast premija ostvaren je u sve tri premijske grupe. Kod osiguranja imovine, koje predstavlja najveću grupu premija, rast je iznosio 7%. Triglav grupa je realizirala visok 13% rast premije kod zdravstvenih osiguranja, dok je kod premija životnih osiguranja usprkos visokog doživljenja polica osiguranja rast iznosio 3%.

Poslovanje na pojedinim tržištima

Triglav grupa je u 2017. godini poslovala u povoljnjijem makroekonomskom okruženju, kako u Sloveniji,  tako i u regiji. To je dovelo do vidljivog oporavka osiguravajućih tržišta Triglav grupe u regiji, ali prilike su još uvijek zahtjevne zbog oštre konkurencije. Svih 13 osiguravajućih društava Triglav grupe pružaju dosljedne i kompletne usluge usmjerene na klijente, osiguravajući visoki standard tih usluga i razvijaju kako unutrašnje tako i vanjske prodajne mreže i strateški određene razvojne aktivnosti.

U skladu sa strateškim usmjerenjem na rast i razvoj Triglav grupa postepeno povećava udio premije osiguranja fakturirane na tržištima van Slovenije. U 2017. godini on se povećao za 0,4 postotna boda na 17,7 %. Udio zajedničke premije fakturiran na slovenskom tržištu osiguranja iznosio je 76,8 %, dok je premija globalnog reosiguranja iznosila 5,5,% u strukturi ukupne premije. Na svim većim tržištima Triglav grupe realiziran je rast premije. Na slovenskom tržištu taj je rast iznosio 6 %, što se poklapa s rastom tržišta. Rast premije ostvarila su i sva tri slovenska osiguravajuća društva u Triglav grupi. Na tržištima van Slovenije prosječni rast premije iznosio je čak 10 %. Najviši i to 27 %, bio je u Srbiji, a u Hrvatskoj je iznosio 9 % te u Bosni i Hercegovini 7%. U Crnoj Gori premija je ostala negdje na nivou prethodne godine dok se na makedonskom tržištu, koje čini 2 % udjela u ukupnoj premiji Grupe, spustila za 1 %.

Prinosi od investicija su niži, ali iznad očekivanih

Prema nerevidiranim podacima prinosi od investicija Triglav grupe, ali bez prinosa investicija životnih osiguranika, koji preuzimaju investicijski rizik, niži su za 4 % u odnosu na 2016. godinu. Prinosi su pali manje od očekivanog, a određeni utjecajj imali su i neki jednokratni događaji, kao što su to realizirane kapitalne dobiti. Investicisjka politika Triglav grupe u 2017. godini ostala je neizmijenjena. Triglav grupa je aktivno prilagodila udjele pojedinih investicijskih rangova, ali time se nije bitno izmijenila struktura ulagačkog portofolija.

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox