Financiranje ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije kreditima EBRD-a i darovnicama Europske unije

Bespovratna sredstva Europske unije dostupna su korisnicima kroz brojne kanale, a jedan od bržih i jednostavnijih načina jest kroz kreditne linije koje kanaliziraju sredstva do krajnjih korisnika. Kreditna linije za poboljšanje energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije koju Zagrebačka banka realizira u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvitak uspješno kombinira investicije, tehničku pomoć i poticajna sredstva s ciljem jačanja portfelja projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

U srpnju ove godine, Zagrebačka banka i EBRD sklopile su Ugovore za plasiranje dviju kreditnih linija u ukupnom iznosu od 60 milijuna eura. Riječ je o kreditnoj liniji za financiranje malih i srednjih poduzeća u iznosu od 40 milijuna eura i kreditnoj liniji za financiranje ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije u iznosu od 20 milijuna eura.

TKO SU POTENCIJALNI KORISNICI LINIJE?

Kreditna linija Zagrebačke banke za energetsku učinkovitost posebno je zanimljiva budući da uz atraktivne uvjete kreditiranja korisnicima kredita osigurava besplatnu tehničku pomoć i bespovratna poticajna sredstva Europske unije. Ova kreditna linija dio je EBRD-ova projekta u suradnji s Europskom unijom - EU/EBRD Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II (WeBSEFF II). Korisnici kredita mogu biti poslovni subjekti i javni sektor, koji uključuje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javna i privatna poduzeća koja pružaju usluge javnom sektoru i odgovorna su za provedbu projekta te privatne ESCO tvrtke koje u suradnji s javnim i privatnim sektorom provode investicije s ciljem energetske učinkovitosti. Maksimalni iznos kredita koji mogu ostvariti poslovni subjekti je 2 milijuna eura, dok korisnici iz javnog sektora mogu realizirati kredite do najviše 2,5 milijuna eura. Investicije koje je moguće kreditirati odnose se na ulaganja u opremu, sustave i procese koji će omogućiti poboljšanje energetske učinkovitosti i/ili smanjenje emisije CO 2, investicije u obnovljive izvore energije te ulaganja u energetsku obnovu zgrada. Potencijalna ulaganja su primjerice na kogeneracijska postrojenja za proizvodnju toplinske i električne energije, uvođenje mjera za uštedu energije u objektima, toplinska izolacija ovojnica zgrada, male protočne hidroelektrane kapaciteta ne većeg od 10 MW, instalaciju vjetroelektrana s kapacitetom ne većim od 10 MW, sustave izgaranja biomase koji stvaraju toplinu i/ili električnu energiju, itd. Kako bi se ostvarila bespovratna poticajna sredstva Europske unije, ovim se investicijama trebaju postići unapređenja koja moraju zadovoljiti sljedeće kriterije: ušteda energije na godišnjoj razini treba biti jednaka ili veća od 20%; smanjenje emisije stakleničkih plinova (CO2) mjerene u tonama na godišnjoj razini treba biti jednako ili veće od 20%; minimalna interna stopa povrata koja se računa isključivo iz financijske vrijednosti potencijalne uštede energije mora biti veća od 10% za poslovne subjekte, a za javni sektor stopa uštede mora iznositi minimalno 20% za investicije u infrastrukturu i opremu, odnosno minimalno 30% za investicije u zgradarstvo.

TEHNIČKA POMOĆ I DAROVNICA EUROPSKE UNIJE

Zagrebačka banka u suradnji s EBRD-om osigurala je za korisnike kredita besplatnu tehničku pomoć u vidu projektnih i nadzornih konzultanata, kako bi se osigurala razina izvrsnosti projekata te njihova izvedba i dovršetak projekta u skladu s uvjetima EBRD-a. Projektni konzultanti podržat će korisnike kredita u cjelokupnom procesu pripreme i implementacije financiranih projekata, identificirati investicijske potrebe te pribaviti i pripremiti tehničku dokumentaciju za realizaciju projekta. Nadzorni konzultanti provjeravaju i verificiraju dovršenost projekta te utvrđuju je li projekt proveden u skladu s inicijalnim ciljevima. Odluka nadzornih konzultanata o uspješnosti implementacije i završetka projekta finalna je i obvezujuća za banku i korisnika kredita. Uspješna potvrda implementacije projekta ujedno je i preduvjet za isplatu darovnice Europske unije, odnosno bespovratnih poticaja iz sredstava Regionalnog programa energetske učinkovitosti Zapadnog Balkana koja proizlaze iz suradnje EBRD-a i EU. Klijenti koji zadovolje definirane razine uštede imaju mogućnost ostvariti pravo na bespovratna sredstva darovnice EU, i to od 5% do 10% iznosa kredita za poslovne subjekte, odnosno od 10% do 15% iznosa kredita za javni sektor. Još jedna od prednosti za klijenta je ta što za realizaciju darovnice Europske unije ne mora zasebno aplicirati i prolaziti kompleksnu proceduru, već Zagrebačka banka u sklopu ove kreditne linije osigurava izravnu dodjelu sredstava darovnice nakon uspješno implementiranog projekta. ps/GiM

Imate li pitanje vezane uz mogućnosti korištenja EU fondova ili potporu Zagrebačke banke u provedbi EU projekata? Na najzanimljivija pitanja odgovara naša autorica Kristina Cappucci iz EU deska Zagrebačke banke. E-mail: kristina.cappucci@unicreditgroup.zaba.hr

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox