Ispravak teksta "Fortrade - Otvorio vrata i na hrvatskom tržištu"

Prema zahtjevu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usula (KLASA:008-02/11-02/1; URBROJ: 326-01-13-16-12) objavljujemo ispravak teksta "Fortrade - Otvorio vrata i na hrvatskom tržištu" objavljenom na internetskom portalu www.poslovni-savjetnik.com.

Ispravak donosimo u cjelosti:
"Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 M2/12), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa), a nastavno na članak objavljen u Poslovnom savjetniku, travanj 2016, pod nazivorri
„Fortrade - Otvorio vrata i na hrvatskom tržištu" te radi ispravnog informiranja javnosti, objavljuje sljedeče priopćenje za javnost: ’ Fortrade Limited, Velika Britanija, London (Fortrade) je investicijsko društvo/brokerska kuća kojoj je odobrenje za rad izdao i čije je poslovanje u nadležnosti britanskog regulatora tržišta kapitala FCA (Financial Conduct Authority).

Fortrade-u je, temeljem propisa Europske unije, dozvoljeno pružati investicijske usluge na području Republike Hrvatske putem tzv. EU putovnice koja daje mogućnost investicijskom društvu osnovanom i reguliranom u drugoj zemlji članici pružati investicijske usluge i na području Republike Hrvatske bez osnivanja podružnice ili posebnog odobrenja Hanfe. Sukladno navedenom, navod Fortrade-a iz članka kako „posjeduje sve potrebne dozvole Hanfe" nije u potpunosti ispravan, budući da Hanfa investicijskim društvima iz Europske unije ne izdaje dozvole, odobrenja i/ili licence, već samo zaprima obavijest stranog regulatora o namjeri pružanja usluga na području Republike Hrvatske, a odobrenja i nadzor poslovanja ostaju u nadležnosti tog stranog regulatora".

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox