U predstečajnu nagodbu moglo bi 55 tisuća dužnika

Zakonske uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe ispunjava oko 55 tisuća dužnika, od čega je oko 30 posto njih s područja Zagreba.

To su podaci Ministarstva financija iz informacije o Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji je jučer stupio na snagu. Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 108, od 1. listopada, a tom je objavom stupio na snagu. Postupak predstečajne nagodbe je postupak koji se provodi s ciljem uspostavljanja likvidnosti i solventnosti dužnika, a Zakonom je propisana obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe za dužnike - pravne osobe, obrtnike i trgovce pojedince, koji su nelikvidni ili insolventni i stekli su zakonom propisane uvjete za pokretanje tog postupka. Postupak predstečajne nagodbe pokreće se isključivo temeljem prijedloga dužnika, a on ga je dužan podnijeti kada se ispune zakonski uvjeti - ako dužnik u roku od 60 dana poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan postupka predstečajne nagodbe ne može uspostaviti stanje likvidnosti; najkasnije 21 dan od nastanka insolventnosti.

Krajem kolovoza blokirano je bilo ukupno 73.393 poslovna subjekta, no kako se u postupku predstečajne nagodbe mogu pojaviti samo pravne osobe, obrtnici i trgovci pojedinci te će se taj postupak pokrenuti ako su u blokadi 60 ili više dana, u Ministarstvu financija procjenjuju kako je 55 tisuća potencijalnih dužnika koji će pokrenuti postupak. Od toga je najveći broj njih u Zagrebu - 16.338 (od čega 8.594 pravne osobe i 7.744 obrtnika), a slijede Splitsko-dalmatinska županija sa 6.291, Istarska sa 4.238, Zagrebačka sa 4.139 i Primorsko-goranska županija sa 4.029 pravnih osoba i obrtnika koji ispunjavaju uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe.

Županije s najmanje potencijalnih dužnika za postupak predstečajne nagodbe su Ličko-senjska (449) i Požeško-slavonska (484). Sami postupci predstečajne nagodbe provodit će se pred nadležnim regionalnim centrom Financijske agencije (Fina), a za dužnike čije su obveze iznad 10 milijuna kuna provodit će se pred regionalnim centrom Zagreb, bez obzira na sjedište dužnika.

Kako se provodi postupak predstečajne nagodbe?

Postupak predstečajna nagodbe je hitan postupak i mora se dovršiti pred nagodbenim vijećem najkasnije u roku 120 dana od njegova otvaranja, odnosno u roku 60 dana ako je riječ o skraćenom postupku (kod dužnika čije obveze ne prelaze milijun kuna i zapošljavaju manje od 10 radnika). Tijela u postupku predstečajne nagodbe su nagodbena vijeća te povjerenik kojeg imenuje nagodbeno vijeće s liste stečajnih upravitelja. Po zaprimanju prijedloga, nagodbeno vijeće u roku osam dana donosi rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe. To rješenje, kao i sve odluke donesene u postupku predstečajne nagodbe i dostavljene dokumente, Fina će javno objavljivati na svojim internet stranicama, napominju iz Ministarstva financija.

Nakon što se donese rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, vjerovnici će imati rok od 30 dana da prijave svoje tražbine prema dužniku. Nagodbeno će vijeće na prvom ročištu utvrditi tražbine vjerovnika, a iz Ministarstva financija napominju da će se, ako vrijednost osporenih tražbina prelazi 25 posto prijavljenih tražbina, postupak predstečajne nagodbe obustaviti i iznimno će se moći nastaviti uz suglasnost dužnika i svih vjerovnika. Ako se postigne potrebna većina za prihvaćanje plana financijskog restrukturiranja postupak se nastavlja, a u svrhu odlučivanja o tom planu vjerovnici se dijele u tri grupe - prva su vjerovnici iz javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, druga financijske institucije, a treća ostali vjerovnici.

Plan financijskog restrukturiranja smatrat će se prihvaćenim ako za njega glasuju vjerovnici čije tražbine prelaze polovinu vrijednosti prijavljenih tražbina za svaku grupu vjerovnika, ili ako za njega glasuju vjerovnici čije tražbine prelaze dvije trećine vrijednosti svih prijavljenih tražbina. Nakon prihvaćanja plana financijskog restrukturiranja dužnik je dužan u roku tri dana podnijeti nadležnom trgovačkom sudu prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe, pred kojim se nagodba sklapa. Ako je postupak predstečajne nagodbe obustavljen, a postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, Fina je dužna i podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. (Hina/HT)

 

 

 


Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox