U prvom kvartalu rast premije i manja dobit

Neprekinuto poslovanje na svim tržištima s naglaskom na zaštiti zdravlja svih dionika

Tijekom prilagođenog poslovanja zbog uvjeta pandemije Grupa Triglav postigla je rast premije na većini svojih tržišta i u sva tri segmenta osiguranja te obračunala 10 posto više konsolidirane bruto premije osiguranja (348,9 milijuna eura) nego u istom razdoblju prošle godine. Tromjesečna dobit prije oporezivanja u iznosu od 26,4 eura bila je 12 posto manja nego lani što je ponajprije posljedica masovnih štetnih događaja u prvom tromjesečju (potres u Zagrebu i nevrijeme s tučom u Sloveniji). Kombinirani koeficijent iznosio je povoljnih 93,9 posto. Uvjeti u poslovnom okruženju zbog pandemije uzrokovali su pad vrijednosti financijskih investicija, no nisu znatnije utjecali na poslovni rezultat Grupe u prvom tromjesečju godine. Grupa na osnovi analize scenarija procjenjuje da u nastavku godine može doći do smanjenja planiranih godišnjih kategorija poslovanja te predviđa da će pouzdaniju procjenu o tome moći dati na polugodištu. Trenutačno procjenjuje da je njezin portfelj osiguranja i investicija dovoljno otporan, a pozicija kapitala odgovarajuća te da se može uspješno nositi s povećanim rizicima koji proizlaze iz aktualnih prilika. Ostaje predana svojoj viziji da usredotočenošću na stranku dinamično razvija nove načine poslovanja koji su temelj odgovornog dugoročnog razvoja Grupe te da istodobno posluje isplativo i sigurno. Triglav osiguranje Zagreb, koji je dio Triglav Grupe, je u prvom kvartalu ove godine dosegnuo 20-postotni rast ukupne premije i povećao svoj tržišni udio na hrvatskom osigurateljnom tržištu.

Uvjeti poslovanja i utjecaj na poslovni rezultat. Prvo tromjesečje ove godine obilježila je pandemija COVID-19, koja je uzrokovala pogoršanje gospodarskih uvjeta, strmoglavi pad međunarodnih financijskih tržišta te promijenjene poslovne i financijske uvjete poslovanja. Uz poštovanje zaštite zdravlja svih dionika Grupa Triglav učinkovito je prilagodila način svojeg poslovanja uvjetima na pojedinim tržištima. Primjenom svekanalnog prodajnog pristupa te povezanim digitalnim i drugim rješenjima za poslovanje na daljinu strankama je i dalje omogućivala cjelovitu paletu usluga. Reakcije stranaka i mjerenja pokazuju da su stranke uslugama Triglava zadovoljne.

Tromjesečna konsolidirana dobit prije oporezivanja Grupe Triglav iznosila je 26,4 milijuna eura i 12 posto je manja nego u istom razdoblju prošle godine. Udio dobiti prije oporezivanja koji proizlazi iz osigurateljno-tehničkog dijela poslovanja iznosio je 15,3 milijuna eura (indeks 78). Njegovo je smanjenje u prvom redu posljedica masovnih štetnih događaja zbog kojih su se u tom razdoblju povećale rezervacije šteta imovinskih osiguranja. Dobit iz financijskih investicija djelatnosti osiguranja u iznosu 10,8 milijuna eura računovodstveno gledano viša je nego prošle godine (indeks 132) zbog određenih usklađenja sastava portfelja životnih osiguranja, dok su se prinosi investicijskog portfelja imovinskih i zdravstvenih osiguranja očekivano smanjili zbog manje dobiti od prodaje financijskih investicija.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je:

Iako se gospodarski uvjeti pogoršavaju, u prvom tromjesečju ove godine nisu negativno utjecali na premijski dio našeg poslovanja. Procjenjujemo da su portfelji osiguranja i investicija Grupe Triglav dovoljno otporni te da je pozicija kapitala odgovarajuća te da se možemo uspješno suočiti s povećanim rizicima koje u poslovno okruženje donose prilike zbog pandemije novog koronavirusa. Masovni štetni događaji u prvom kvartalu godine (potres u Zagrebu i nevrijeme s tučom u Sloveniji) u usporedbi s prošlom godinom smanjili su tromjesečnu dobit. Takve štete, posebno ako nastanu u prvom kvartalu, uzrokuju godišnju volatilnost poslovnog rezultata, no procjenjujemo da zbog našeg godišnjeg agregatnog programa reosiguranja neće znatnije utjecati na ispunjavanje naših ciljeva na godišnjoj razini.“

 

Rast premije i povoljan kombinirani koeficijent. Grupa je obračunala 10 posto više konsolidirane bruto premije osiguranja (348,9 milijuna eura) nego prošle godine u istom razdoblju. Njezin rast u Sloveniji iznosio je 6 posto, a na tržištima izvan Slovenije 17 posto. Premija se povećala u sva tri segmenta osiguranja. U segmentu imovinskih osiguranja premijski rast iznosio je 8 posto, a rast je bio prisutan u većini vrsta imovinskih osiguranja. Premija zdravstvenih osiguranja bila je za 21 posto viša što je u prvom redu posljedica povećanja prosječne premije u prošloj godini. Zbog većih uplata i uspješne prodaje putem bankovnog kanala za 11 posto se povećala premija životnih i mirovinskih osiguranja. Masovni štetni događaji povećali su tehnički rezultat što je pogoršalo kombinirani koeficijent Grupe Triglav, koji je unatoč tome iznosio povoljnih 93,9 posto.

Investicijski portfelj i sredstva stranki na upravljanju. Padovi tečajeva financijskih tržišta uzrokovali su negativan prinos od 3,1 milijarde eura velikog investicijskog portfelja Grupe. Grupa Triglav u tim se uvjetima zaštitila konzervativnim sastavom portfelja s udjelom od 73,6 posto dužničkih vrijednosnih papira, koji su većinom investirani u eurozonu i visoke kvalitete te aktivnim investiranjem prilagođavala udjele pojedinih investicijskih razreda. Time je očuvala odgovarajuću diversifikaciju cjelokupnog investicijskog portfelja, a dodatnu likvidnost osigurala je i povećanjem udjela novčanih sredstava (indeks 164). Stanje financijskih tržišta negativno je utjecalo i na aktivnost upravljanja imovinom stranki u uzajamnim fondovima i putem individualnog upravljanja. U odnosu na kraj prošle godine, za 15 posto se smanjio opseg sredstava u upravljanju u uzajamnim fondovima Grupe (iznosio je 875,6 milijuna eura), a za 9 posto opseg sredstava individualnog upravljanja imovinom (74,7 milijuna eura). U tim je zahtjevnim uvjetima Grupa Triglav u Sloveniji dodatno učvrstila svoje vodeće mjesto među društvima za upravljanje u segmentu uzajamnih fondova, a njezin tržišni udio u prva tri mjeseca godine povećao se za 0,3 postotna boda na tržišni udio od 34,2 posto.

Troškovna učinkovitost. Ukupni troškovi rada djelatnosti osiguranja u prvom tromjesečju iznosili su 64,3 milijuna eura. Njihov rast od 5 posto manji je od planiranog te u prvom redu posljedica većih troškova dobivanja osiguranja i troškova rada zbog rasta premije osiguranja. Rast troškova rada zaostao je za premijskim rastom, zato se dodatno smanjio njihov udio u premiji, i to za 0,8 postotnih bodova, na postotak od 18,4.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je:

U Grupi Triglav djelujemo u smjeru svoje vizije kako bismo usredotočenošću na stranku dinamično razvijali nove načine poslovanja, koji su temelj odgovornog dugoročnog razvoja Grupe te istodobno poslovali s dobiti i sigurno. Dosadašnja strateški razvijena rješenja maksimalno primjenjujemo i razvijamo nova, u svojem radu ostajemo predani temeljnim smjernicama strategije, među ostalim postizanju dugoročne, stabilne ekonomske profitabilnosti. Trenutačno djelujemo u zahtjevnom, vrlo volatilnom okruženju s prisutnom neizvjesnošću po pitanju ekonomskih posljedica pandemije i njezina trajanja, što nam u ovom trenutku onemogućuje procjenu ispunjavanje godišnjeg plana. Zasad pretpostavljamo da će to biti moguće prilikom objave polugodišnjih rezultata poslovanja.«

 

Grupa Triglav na hrvatskome tržištu

U prvom kvartalu 2020. godine premija Triglav osiguranja Zagreb rasla je 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je tržište raslo više od 4%, uslijed čega je tržišni udio porastao za 0,8 postotnih poena na 5,5 %.

Triglav osiguranje formiralo je adekvatne pričuve šteta uslijed jakog potresa koji je pogodio Zagreb. “Ono što bismo naglasili za ovaj kvartal je početak rada Samostalne službe za odnose s klijentima, te otvaranje besplatnog info telefona koji je bio od iznimne pomoći nakon razornog potresa koji je pogodio Zagreb. Također iznimno smo ponosni na sve naše zaposlenike, na brzu i efikasnu reorganizaciju rada prateći upute Kriznog stožera, u ovim izuzetno zahtjevnim vremenima s obzirom na pandemiju koronavirusa, kao i na način na koji uspješno odrađujemo sve zadatke, čuvamo zdravlje te razvijamo on line prodaju.”, izjavio je Marin Matijaca, predsjednik Uprave Triglav osiguranja Zagreb.

(ps/sm)

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox