Ured Svjetske banke u Hrvatskoj pokreće Fond za civilno društvo i poziva na podnošenje projektnih prijedloga

Ured Svjetske banke u Hrvatskoj ima zadovoljstvo informirati vas da su sredstva iz Fonda za civilno društvo za 2011. godinu stavljena na raspolaganje. To je deseta uzastopna godina da ovaj Ured daje potpore sektoru civilnog društva u Hrvatskoj.

Fond za civilno društvo potpomaže aktivnosti čiji je osnovni cilj uključivanje i osnaživanje građana,  čime im se omogućuje da preuzmu inicijativu za pojačavanje i utjecanje na ishode razvoja. Aktivnosti jačaju mehanizme za uključivanje, odgovornost i sudjelovanje.  One također jačaju partnerstva s javnim  sektorom, ostalim organizacijama civilnog društva, kao i privatnim sektorom. Aktivnosti koje će se financirati putem Fonda za civilno društvo također bi mogle olakšati osnaživanje građana kako bi imali veće “vlasništvo“ nad razvojnim procesima, čime bi oni postali više inkluzivni i pravedniji. Fond za civilno društvo, započet 1983, nastavlja promicati dijalog i širiti informacije o događajima u forumima izvan redovnih projekata Svjetske banke.

Ovime pozivamo nevladine organizacije u Hrvatskoj da podnesu svoje prijave s prijedlozima, uključujući inovativne ideje usmjerene na aktivnosti uključivanja građana. S obzirom na raspoloživa sredstva potpora, iznos pojedinih potpora bit će između 3.000,00 USD i 7.000,00 USD.  Manje potpore su moguće, ali veće potpore su rijetke.

Prijave se mogu podnijeti na hrvatskom jeziku, a ako je moguće, bilo bi bolje na engleskom jeziku.  Rok za podnošenje prijava je 7. svibanj 2011. godine. (PS/JK)

 

Zainteresirane nevladine organizacije mogu poslati popunjene prijave poštom na sljedeću adresu:

The World Bank Croatia Country Office

Radnička cesta 80/IX

10000 Zagreb

 

ili putem elektronske pošte na adresu:

mbalenovic@worldbank.org

 

Obrazac za prijavu nalazi se na web stranici www.worldbank.hr

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox