Značajan rast profita, snažna likvidnost i kapitalna pozicija

Slavko Midzor/PIXSELL

Na kraju prvog kvartala 2018., likvidnost OTP grupe ugodno je stabilna: operativna rezerva likvidnosti čini ekvivalent od 9,3 milijarda eura.


Konsolidirana računovodstvena dobit nakon oporezivanja iznosila je 65 milijarda forinti, što je rast od 23% na godišnjoj razini. U skladu sa smjernicama Uprave, samo jedna stavka usklađenja zabilježena je u ovom razdoblju, porez u iznosu -14,7 milijarda forinti (nakon oporezivanja). Taj iznos uključuje cjelogodišnji iznos mađarskog poreza na dobit knjiženog već u prvom kvartalu 2018. te kvartalni iznos slovačkog poreza nadobit. Pored toga, u ovom su razdoblju zabilježene još dvije manje stavke: 380 milijuna forinti kao učinak akvizicije (poslije oporezivanja) te povećanje od 129 milijuna forinti dividendi i neto gotovinskih transfera (nakon oporezivanja). U konačnici, ukupan iznos usklađivanja unutar računovodstvene dobit nakon oporezivanja za prvi kvartal 2018. je -14,2 milijarde forinti, vrlo slično baznom razdoblju.

U prvom kvartalu 2018. OTP grupa zabilježila je 79,3 milijarde forinti dobiti nakon oporezivanja, što je rast od 19 posto godišnje. Doprinos dobiti izvan Mađarske je značajno poboljšan.

Što se tiče pojedinačnog poslovanja, OTP Core, grupa mađarske OTP banke, zabilježila je 39,1 milijardu forinti neto dobiti, a slijedi DSK Bank s preko 11 milijarda forinti. Ruska podružnica je nadmašila prijašnje rezultate s  8,5 milijarda forinti,  a hrvatska sa 7,7 milijarda forinti (od čega OTP banka Hrvatska bilježila 2,7 milijarda, a Splitska banka 5 milijarda) te ukrajinska podružnica s 5,8 milijarda forinti. Što se tiče OTP banke Rusija, ovo su najbolji kvartalni rezultati još od 2012. godine, dok je dobit zabilježena u ovom kvartalu najbolji rezultat ukrajinske podružnice ikad. Isto vrijedi za OTP banku Rumunjska (1,5 milijarda forinti). Značajan doprinos dobiti proizašao je iz leasinga (2,5 milijarda forinti) i upravljanja imovinom grupe (1,2 milijarde forinti). Slovačka (0,8 milijardi forinti), srpska (0,6 milijarda, od čega je 460 milijuna doprinos Vojvođanske banke) i crnogorska banka (0,7 milijarda forinti) sve su ostvarile dobit. Iako je Touch Bank pretrpjela još jedan gubitak na razini kvartala (-1,3 milijarde), njegov opseg je smanjen i u usporedbi s prethodnim kvartalom i na godišnjoj razini. 

Portfelj devizno usklađenih bruto kredita bilježi porast od 7 posto u odnosu na prošlu godinu, međutim, zbog prodaje i otpisa nenaplativih kredita, kretanja volumena DPD0-90 kredita su ilustrativnija:  prihodujući krediti su narasli za 2,3 posto u odnosu na prethodni kvartal i za 11 posto u odnosu na prethodnu godinu (prilagođeno za tečajne razlike). Dok je organski rast kredita uglavnom posljedica rasta korporativnih kredita u 2016. i 2017., u 2018. je struktura kvartalnog kreditnog rasta uravnoteženija. Svi segmenti poslovanja bilježe pozitivne kvartalne stope rasta: unutar ukupnog rasta naplativih kredita od 2,3 posto, stambeni krediti bilježe rast od 1 posto , potrošački krediti i krediti malih i srednjih poduzetnika su porasli za 4 posto, korporativni krediti srednjim i velikim poduzećima bilježe rast od 2 posto.

Ukupan trošak rizika je pao za 6,5 milijarda u prvom kvartalu 2018., 19 posto manje nego prethodne godine. Ukupan trošak rizika iznosio je -1,3 milijarde forinti. Konsolidirana stopa troškova rizika je bila 0,3 posto.

Devizno usklađen portfelj depozita zabilježio je rast za 127 milijarde forinti (+1 posto u odnosu na prošli kvartal). Najsnažniji kvartalni priljev zabilježili su OTP Core (+4 posto) i OTP banka Rumunjska (+8 posto).

S obzirom na kvartalnu dinamiku profita, usklađena dobit nakon oporezivanja porasla je za 19,7 milijarda forinti (+33 posto kvartalno), uz jednokratne stavke na računu dobiti i gubitka. Kvartalni rizik smanjen je za 93 posto kvartalno, a operativni troškovi smanjeni su u odnosu na sezonski visoke razine četvrtog kvartala. Oštar kvartalni pad ostvaren je kroz administrativne troškove (marketing, stručne naknade), dok su troškovi zaposlenika nastavili rasti na kvartalnoj razini kao rezultat snažne inflacije plaća.

S krajem ožujka 2018. konsolidirani omjer Common Equity Tier1 prema IFRS-u bio je 15,0 posto (povećan za 2,4 postotna poena kvartalno). Sukladno Odluci koju je donijela Glavna skupština, Banka je izdvojila 15.330 milijuna forinta dividende koja će biti isplaćena u budućnosti od zadržane dobiti iz prvog kvartala 2018. godine.

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox