Koliko su se zdravo građani EU-a osjećali u 2021.

13/12/2022

Godine 2021. u EU-u je gotovo sedam od deset osoba u dobi od 16 ili više godina ocijenilo svoje zdravstveno stanje dobrim ili vrlo dobrim (69%). Pozitivna percepcija zdravlja bila je bolja kod muškaraca nego kod žena (72% muškaraca u usporedbi sa 67% žena).

Među državama članicama EU najveći udio stanovništva u dobi od 16 ili više godina koji svoje zdravlje smatra dobrim ili vrlo dobrim zabilježen je u Irskoj (81%), ispred Grčke (78%), Cipra i Luksemburga (oba 77%). . Na drugom kraju ljestvice, države članice EU-a s najnižim udjelima bile su Litva (48%), Latvija i Portugal (obje po 50%).

Muškarci su vjerojatnije nego žene ocijenili svoje zdravlje vrlo dobrim ili dobrim u gotovo svim državama članicama EU-a. Najveće razlike u zdravlju među spolovima zabilježene su u Latviji (9 postotnih bodova; pp), Rumunjskoj (8 pp) i Litvi (7 pp). Jedina je iznimka bila Irska, gdje je udio žena koje su izjavile da imaju dobro ili vrlo dobro zdravlje bio nešto veći od udjela muškaraca (0,4 pp).

Rodni jaz u zdravlju povećava se s godinama

U EU-u se 2021. udio ljudi koji su izjavili da su dobrog ili vrlo dobrog zdravlja smanjio s dobi.

Trakasti dijagram: Distribucija osoba u dobi od 16 godina ili više s vrlo dobrim ili dobrim mišljenjem o zdravlju u EU-u, prema spolu i dobi, 

Rodni jaz u zdravstvenom stanju povećavao se s dobi: bio je najmanji za populaciju između 16 i 24 i između 25 i 34 godine (0,7 odnosno 0,5 pp), a bio je najveći za dvije najstarije dobne skupine: 6,3 pp za osobe u dobi 75–84 godine i razlika od 5,0 postotnih bodova za osobe u dobi od 85 godina i više.

(izvor Eurostat/Ps/smm)

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox