Financijske potpore za poljoprivredna gospodarstva

09/05/2012

Program IPARD potiče ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u sektoru voća i povrća kroz Mjeru 101 Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva.

Iznosi potpora u Mjeri 101 kreću se od 50 do 75 posto maksimalnih prihvatljivih izdataka, koja za cijelo vrijeme trajanja programa IPARD po korisniku mogu iznositi do 900.000 eura. Sredstva u okviru programa IPARD dodjeljuju se korisnicima u obliku potpore, a putem javnih natječaja. Potencijalni korisnici trebaju pripremiti projekte i javiti se na natječaje za dodjelu potpore koje objavljuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje: Agencija).

Sredstva za program IPARD osigurana su u okviru proračuna Europske unije i nacionalnog proračuna, a dodjeljuju se sukladno prioritetima određenim u IPARD planu za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007. – 2013. Osim u ovom strateškom dokumentu, pravila o pripremi i provedbi projekata definirana su u Pravilnicima o provedbi programa IPARD i Vodičima za korisnike.

Nakon provedenog natječajnog postupka, korisnik će, ukoliko ispunjava kriterije, s Agencijom potpisati Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva. Potpora iz programa IPARD se ne isplaćuje odmah nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u provedbu projekta korisnik mora krenuti s vlastitim sredstvima ili sredstvima iz kredita. S obzirom na gore spomenute iznose potpore u odnosu na maksimalna prihvatljiva ulaganja, od korisnika se očekuje da u financiranju projekta dijelom sudjeluje i vlastitim sredstvima.

Kreditiranje projekata korisnika IPARD programa

 Ako korisnik na raspolaganju nema dostatna vlastita sredstva za provedbu, projekte je moguće sufinancirati i međufinancirati iz sredstava kredita. Zagrebačka banka je u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak za klijente koji provode IPARD projekte u ponudu uvrstila posebno prilagođene kreditne linije s povoljnim uvjetima financiranja. Zahtjev za kredit u banci korisnik može predati već nakon prijave na IPARD natječaj. Na taj način uštedjet će se vrijeme potrebno za obradu kreditnog zahtjeva, a Ugovor o kreditu klijent može potpisati odmah nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s Agencijom. Stoga je usporedno s pripremom projekta, važno na vrijeme posjetiti poslovnu banku.

Po završetku provedbe projekta, korisnik će putem Zahtjeva za isplatu potpore zatražiti isplatu potpore od strane Agencije temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Agencija će sredstva isplatiti jednoobročno na žiro račun korisnika. Sukladno Ugovoru o kreditu za IPARD programe kreditiranja, korisnik je obvezan isplaćenu potporu koristiti za svrhu umanjenja dijela glavnice kredita koji se odnosi na međufinanciranje. Za prijevremeni povrat kredita, u slučaju povrata sredstava iz IPARD programa ne naplaćuje se naknada za prijevremenu otplatu.

Prihvatljivost ulaganja i specifični kriteriji

 Kada je riječ o prihvatljivosti ulaganja, unutar Mjere 101 programa IPARD, u sektoru voća i povrća prihvatljivo je ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje staklenika i plastenika (samo polietilenska folija min 200 mikrona) za proizvodnju voća i povrća. Dva su specifična kriterija koja korisnik mora ispuniti da bi mogao ostvariti pravo na potporu:

-       korisnik mora imati veličinu staklenika/plastenika od minimalno 500 m² do maksimalno 10.000 m² na kraju ulaganja,

-       korisnik mora dokazati postojanje vlastite proizvodnje voća i/ili povrća, sukladno proizvodnji za koju se provodi ulaganje, proizvodnjom upisanom u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava na kraju ulaganja.

Osim ovih specifičnih kriterija vezanih uz sektor voća i povrća, korisnik i njegovo ulaganje trebaju ispuniti i druge kriterije definirane Pravilnikom o provedbi Mjere 101 i 103 unutar IPARD programa, koji sa svim ostalim relevantnim dokumentima i obrascima možete pronaći na internetskim stranicama www.apprrr.hr

 

 

 

Autor:  Martina Sedmak, EU desk Zagrebačke banke
             martina.sedmak@unicreditgroup.zaba.hr

 

 

 

 

 


Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox