Poslovni modeli

30/03/2018

Imate ideju o pokretanju posla? Koji bi trebao biti prvi korak u realizaciji ideje? 


Posjedovanje dobre ideje ne jamči i uspjeh. Za uspješnu tržišnu realizaciju potrebno je obli­kovati poslovni model. Poslovni model se može defini­rati kao koncepcijska arhitektura poslovanja kojom se odgovara na pitanje kako poduzeće stvara i isporučuje neku vrijednost u određenom ekonomskom, sociokul­turnom i institucionalnom okruženju. Izrada poslovnog modela dio je procesa generiranja strategije. Kada se govori o poslovnom mode­lu, obično se odgovara na suštinsko pitanje: “Koja je vaša svrha, odno­sno kako planirate zarađivati novac?”.

Stoga bi poslovni model trebao predstavljati koncept kojim se daje odgovor na ključna pitanja budu­ćeg poslovanja. Tako treba definirati tko su ciljna skupina kupaca, koji problem će se rješavati, odnosno kakva vrijednost isporučivati, na koji način će se informirati i privlačiti kupci, na koji način će se ponuda ra­zlikovati od konkurencije, koliki prihod se očekuje, koliki udio prihoda će činiti dobit. Također treba definirati sržne kompetencije, odnosno znanja potrebna za stvaranje vrijednosti te ih stjecati i unaprjeđivati.

Najjednostavniji način odabira poslovnog modela odnosi se na ku­povinu franšize. Na taj način kupuje se poznato ime i kvaliteta, kao i način poslovanja koji je kupcima već poznat. No, ako to nije opcija, po­trebno je samostalno razraditi elemente poslovnog modela. Po­sebno je važno razmotriti strukturu troškova. Iako je na troškove mo­guće utjecati, neki troškovi, kao što su porezni troškovi, ipak pretežito spadaju u kategoriju troškova koje nije moguće kontrolirati te ih treba dobro procijeniti.

Treba računati i s troškovima kao što su najam pro­stora i plaće koji su fiksni, bez obzira na opseg poslovanja. Treba imati na umu da će na početku poslovanja postojati samo troškovi, a prihodi se mogu javiti i sa značajnim vremenskim odmakom. Stoga je potreb­no unaprijed procijeniti dinamiku troškova, vrijeme u kojem se očeku­ju prihodi te izvore financiranja kojima će se to razdoblje premostiti.

Ostatak teksta pročitajte klikom na pdf ikonu.

Autor: Nataša Rupčić
Izvor: Poslovni savjetnik

Privitak: 
Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox