Proces godišnjeg planiranja u tvrtki

31/01/2022

Proces godišnjeg planiranja

Proces godišnjeg planiranja uobičajeno kreće s definiranim planom uprave. Planiranje na tom nivou se radi na način da se zadaju ciljevi za slijedeću godinu ili nekoliko godina ovisno o organizaciji i veličini tvrtke, kao i djelatnosti kojom se bavi. Primjeri zadavanja ciljeva mogu biti npr. povećati prodaju za 12%, smanjiti troškove za 15%, povećati udio ključnih kupaca u ukupnom broju kupaca na 20% i slično. Prilikom definiranja ciljeva poželjno je realno procijeniti položaj i mogućnosti tvrtke i zadati ambiciozne ali ipak ostvarive ciljeve. Istraživanja pokazuju da nerealno postavljeni ciljevi i planovi kao i nemogućnost njihova ostvarivanja dovode do gubitka motivacije kod zaposlenih i stvaraju negativno poslovno ozračje unutar same tvrtke. Nakon dogovora i usvajanja plana na najvišem nivou upravljanja, slijedeći korak je izrada planova ostalih dijelova tvrtke prema zadanoj metodologiji. Obično se usvojeni ciljevi dostavljaju odjelu financija. Postao je čest slučaj da u tvrtkama postoji odjel controllinga koji je nastao iz bivšeg odjela plana i analize. U tom odjelu se rade između ostalog i podloge za pojedine planove koje olakšavaju proces planiranja, npr., kao podloga se može koristiti realizacija prošle godine .

Takve ili slične podloge za planiranje se distribuiraju kroz čitavu organizaciju odgovornim osobama do određenog nivoa u organizacijskoj hijerarhiji. Također se zadaju i rokovi do kada pojedini plan mora biti gotov. Sam unos planskih veličina rade odgovorne osobe za pojedini plan. Koje planske veličine se unose je različito za svaki odjel, npr. u odjelu prodaje unose se planske veličine po tržištima, artiklima, kupcima itd. Kad je plan po pojedinim odjelima gotov, svi planovi se dostavljaju nazad u odjel controllinga. Tu se svi planovi skupljaju i izrađuju zbirni izvještaji za upravu (račun dobiti i gubitka, bilanca stanja itd.). Ukoliko uprava nije zadovoljna s planiranim vrijednostima slijedi nova iteracija procesa planiranja. Kada uprava prihvati plan, proces godišnjeg planiranja je završen i slijedi niz izvještaja koji će uspoređivati planirano i ostvareno.

Autor teksta: Sandra Nikolaš

Ostatak teksta pročitajte klikom na PDF ikonu

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox