Razlozi rasta i održivosti malih i srednjih poduzeća

04/02/2019

Biti vlasnik poduzeća, imati  slobodu odlučivanja u poslovanju i mogućnost potencijalno velikog prihoda je primamljivo, no stvarnost je da ako ne možete držati korak, ne možete niti uspjeti.


Mnogi uspješni poduzetnici tvrde da je formula uspjeha za svako poduzeće drugačija i da ne postoji jedan konkretan recept za uspjeh, već da postoji niz zajedničkih karakteristika koje poboljšavaju izglede za uspješno poslovanje i uspon te su pokazatelj rasta i održivosti poduzeća.

STRATEGIJA

Strategija svakog poduzeća trebala bi biti kontinuirano poboljšanje. Poslovni trendovi se brzo mijenjaju, konkurencija je sve veća i agresivnija, pa ako prođe dan da se poslovanje poduzeća ne poboljšava, budite sigurni da se pogoršava.

Ne možete postati uspješni bez stvaranja vrijednosti za svoje klijente i uvijek treba tražiti načine za dodavanje vrijednosti proizvodu ili usluzi.

TALENT, INOVACIJA I KREATIVNOST

Sva poduzeća započinju kao ideja, bilo da postanu uspješna ili ne. Inovativna ideja je najmoćniji uzrok uspjeha u poslovanju, dok je najbitniji kriterij sposobnost osmišljavanja dobrog poslovnog koncepta te ustrajnost i dosljednost u izvršenju.

Inovacije stvaraju nove proizvode ili promjene u usluzi, koje će privući nove kupce i mogućnosti za ostvarivanje dodatnih prihoda. Iz tog razloga je važno kada se pojavi ideja, razmišljati o svakom koraku provedbe, analizirati konkurenciju, istraživati tržište.

„KAKO“ A  NE „ZAŠTO“

Sasvim je normalno nailaziti na poteškoće u poslovanju. U trenucima velikih izazova ili donošenja teških odluka, najvažnije pitanje koje si poduzetnik treba postaviti je „Kako“?

Možda će poduzetnik biti u iskušenju da upita „Zašto?“, ali važno je dugoročno ne popustiti tom iskušenju. Svaki problem treba promatrati kao izazov i priliku za dokazivanje i stvaranje novih vrijednosti.

PLANIRANJE

„Idemo u to, pa ćemo vidjeti kako će ispasti“ nije način razmišljanja dugoročno uspješnih poduzetnika. Izostanak izrade poslovnog plana može prouzročiti neuspjeh poslovanja, prije nego poduzeće ima realnu priliku za rast i razvoj.

Planiranje je ključno za pokretanje i vođenje poslovanja, dok kratkoročni i dugoročni ciljevi pomažu motivirati i podsjetiti poduzetnike na njihove strasti i težnje.

Osim što predstavlja projekciju očekivanog poslovnog rezultata, strateški poslovni plan analizira korporativne i marketinške prednosti poduzeća i načine na koje će oni biti iskorišteni. Također, bavi se slabostima i nedostacima u poduzeću i načinima na koji će biti prevladani.

UPRAVLJANJE NOVCEM

U praksi podrazumijeva posvećenost i samokontrolu, kako bi se spriječilo da se donese pogrešna financijska oduka, osobito ukoliko je u pitanju samofinanciranje.

Dugoročno gledano, poduzeće neće moći opstati ukoliko kvalitetno ne upravlja novčanim tokom, kapitalnim izdacima ili naplati potraživanja. Odnosno ako ne postavi likvidnost kao glavni temelj i prioritet poslovanja.

PRILAGODBA

Za ostvarenje rasta novog poduzeća, od vitalne je važnosti da se poduzetnici nauče kako se  prilagoditi tijekom različitih faza rasta, razvoja i poslovnog života poduzeća. Tijekom cijelog procesa, okolnosti se mijenjaju i važno je biti u stanju promijeniti ideju, plan i aktivnosti koje bi odgovarale okolnostima.

ZADOVOLJSTVO KUPCA/KLIJENTA I USREDOČENJE NA USLUGU

Glavni ciljevi svakog poduzeća su stvoriti krug kupaca i zadržati ih. A najbolji način mjerenja uspjeha poslovanja je zadovoljstvo kupca. U današnje vrijeme globalizacije, kupci su zahtjevni, nestrpljivi, ponekad nelojalni te je potrebno stalno tražiti načine da se zadobije povjerenje novih i zadrži zadovoljstvo starih.

PRAĆENJE TROŠKOVA

Poduzeća koja tek započinju s poslom, često su prisiljena raditi s malim budžetom tako da je iznimno važno imati naviku praćenja i alokacije troškova.

Praćenje troškova samo po sebi nije svrha, ukoliko se iz tih podataka ne može realno sagledati što čini glavninu ostvarenih troškova i mogu li se dosadašnji iznosi smanjiti ili ciljano preusmjeriti na neki drugi oblik troška, koji bi rezultirao većom prodajom ili prihodom.

VISOKI STANDARDI POSLOVANJA I ETIKA

Najvažniji temelji poslovnog uspjeha poduzeća su pružanje kvalitetne usluge ili prozvoda, poštivanje zakonitosti rada i poslovanja, profesionalnost i stručnost.  S obzirom da kultura integriteta počinje na vrhu, obveza uprave je da osigura sve što je potrebno kako bi poduzeće bilo prepoznato po profesionalnom, poštenom, otvorenom i transparentnom odnosu sa svojim poslovnim partnerima, kupcima i zaposlenicima. Takvo poduzeće dobiva poštovanje koje im pomaže da zadrže vrijedne zaposlenike i vjerne kupce.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Izuzetno je važno u samim počecima osnivanja poduzeća razviti strukturu koja dobro funkcionira.  Podrazumijeva da su zadaci, odgovornosti, sistematizacija radnih mjesta definirani te zaposlenicima jasno komunicirani, kao i da se radni učinak zaposlenika transparentno mjeri.

Svrha ovakve organizacijske strukture je učinkovita provedba svih aktivnosti poslovanja, potičući zaposlenike da kroz osjećaj pripadnosti sustavu daju najbolje od sebe.

MARKETING

Važno je odrediti što je to što poslovanje nekog poduzeća čini jedinstvenim, kao i neprestalno tražiti načine plasiranja proizvoda, dobivanja novih kupaca/klijenata i zadržavanje postojećih.

Kupcima treba omogućiti da znaju da proizvod ili usluga postoje, naglasiti im prednosti u odnosu na konkurenciju i dati razloge zbog kojih bi trebali razmotriti upravo taj proizvod.

U današnje vrijeme Interneta, postoji niz besplatnih i jeftinih marketinških prodajnih mjesta, pa ih poduzeća trebaju iskoristiti koliko god je to moguće.

RAZVOJ PROIZVODA

Razvoj novih proizvoda pretpostavlja niz raznovrsnih aktivnosti koje u konačnici imaju za cilj uspješno tržišno pozicioniranje i komercijalizaciju novog proizvoda.

Biti prvi na tržištu i ostati ispred konkurencije težak je zadatak, neovisno o tome prodaje li poduzeće opipljiv proizvod ili uslugu. Svaki poduzetnik danas zna da, ukoliko ne prati promjene i zahtjeve svoje industrije, ne možete dugoročno opstati.

Biti u tijeku s promjenama na tržištu nekada je skupo, pa samim tim i izazov za mala poduzeća koja se svakodnevno bore za pokrivanje operativnih troškova poslovanja.

UPRAVLJANJE ZALIHAMA

Ako razmislite na način da je imovina poduzeća, zapravo potencijalna gotovina koja se nalazi u skladištu, na policama, na viličarima, u uredima, jasno je da je izostanak ili neadekvatno praćenje bilo osnovnih sredstava ili zaliha, izgubljeni novac poduzeća.

Iz tog razloga, neophodno je ulagati u software koji omogućuju kvalitetno i organizirano upravljanje robom i procesima unutar skladišta.

ZADOVOLJNI ZAPOSLENICI

Poduzeća sa lojalnim zaposlenicima koji su spremni dati svoj maksimum, imaju veću šansu za uspjeh. U malom poduzeću, doprinos svakog zaposlenika izuzetno je važan za uspjeh i održivost.

Zato je bitan pažljiv izbor zaposlenika i timova, jer zaposlenici nisu samo važni za svoju tvrtku, već u očima poslovnih suradnika i kupaca- oni jesu ta tvrtka.

UMREŽAVANJE

Umrežavanje nije samo prikupljanje kontakata već i kontinuirano izgrađivanje bitnih poslovnih veza i poznanstava, koji mogu postati korisni u budućnosti. Na taj način se okupljaju poslovni ljudi istih interesa, dijeleći ideje i savjete te razmatrajući potencijalne mogućnosti i aktivnosti s drugim poslovnim partnerima.

Neovisno o tome u kojoj je fazi razvoja poduzeće, umrežavanje se pokazalo kao vrlo koristan alat za dobivanje novih poslova i akviziciju novih kupaca.

ZATRAŽITI POMOĆ

Rast poslovanja nameće više obveza i odgovornosti za poduzetnika, njegov management i sve zaposlenike. U tim slučajevima, može biti korisno da se neki zadaci ili funkcije dodjeljuju vanjskim izvršiteljima. Ovisno o kojoj je usluzi riječ, troškovi vanjskog suradnika kojeg povremeno angažirate su povoljniji od satnice djelatnika zaposlenog na puno radno vrijeme.

OD TEHNIČKOG STRUČNJAKA DO STRATEŠKOG MISLIOCA

Nekada se događa da su poduzetnici tehnički stručnjaci za ono što rade, ali započinju posao bez dovoljne formalne obuke ili iskustva u praksi i načelima upravljanja.

Male tvrtke mogu imati velikih poteškoća u poslovanju ne radi lošeg koncepta proizvoda ili usluge, već kao rezultat neadekvatnog upravljanja.

S druge strane, kao primjer imamo mnoge tvrtke čiji je rast linearno pratio i preoblikovanje organizacijske strukture, internih procesa i pravila, kao i vlasnika koji su svojim stavom, upornošću, trudom i strpljenjem razvili navike i osobine iznimnih poslovnih managera.

 

Autorica: Anita Lukenda Mlinac, mag.oec.

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox