Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu

Na jednom mjestu objavljena su poglavlja sa svim najvažnijim aspektima, od vrsta i prepoznavanja mobbinga, zakonske regulative i pravne prakse, do uputa o zaštiti ili  dobivanju pravne pomoći. Priručnik najprije detaljno opisuje što je mobbing i u kakvim se oblicima pojavljuje, te razlaže kako se gradila svijest o postojanju mobbinga i odgovarajuća legislativa. Detaljno su razloženi i uzroci mobbinga, da bi ga se bolje razumjelo i uspješnije mu se suprotstavilo.


U poglavljima "Posljedice mobbinga" i "Hrvatski pravni okvir i njegove poteškoće" stavljaju problem ne samo u osobni problem pojedinca i poduzeća, nego i širi društveno-zakonodavni kontekst. Potom je vrlo jasno opisan pravni okvir za zaštitu od diskriminacije - od europskog antidiskriminacijskog prava do situacije u Hrvatskoj. To je kompleksno poglavlje, jer ne tretira pojam, pojavu i pravnu zaštitu od diskriminacije (uključujući mobbing) nabrajanjem zakona i propisa, nego ih vrlo umješno stavlja u kontekst. Odmah potom slijede poglavlja o razumijevanju i prepoznavanju vrsta diskriminacije, spolnom i inom uznemiravanju, te poticanju na diskriminaciju.
Dalje se priručnik uglavnom bavi  užim pravnim temama - od dokazivanja i tereta dokazivanja diskriminacije, preko sudskih sporova i slučajeva iz prakse do posebnih tužbi, tužbenih zahtjeva, pravnim osnovama za zaštitu od mobbinga, procesiranju, sankcijama, odgovornostima, te naknadama štete.
Kroz projekt "Pravo na rad bez mobbinga", kreiran je  e-learning alat za učenje pravnika, studenata prava, sudaca,socijalnih  radnika i svih onih kojih se tiče pravna zaštita od mobbinga i diskriminacije na radnom mjestu. E-learning sustav postavljen je na stranici  Pravnog fakulteta u Osijeku (www.pravos.hr/e-learning).
Kroz projekt su održane radionice i treninzi za studentice i studente na osječkom Pravnom fakultetu koji su pripremani za rad u Savjetovalištu i izravno pružanje pravne pomoći u području mobbinga i diskriminacije na radnom mjestu.
Uskoro će biti predstavljen  anti-mobbing protokol koji će prvi usvojiti partner  u projektu,Grad Zagreb,a kojeg mogu usvajati poduzeća i javne pravne osobe.
U tijeku je javna kampanja za promicanje prava na rad bez mobbinga i diskriminacije. (PS/SŠ)

Poslovni savjetnik pratite putem Facebook/LinkedIn/Twitter

Godina izdanja: 
2016
Autor: 
izv.prof.dr.sc. Mario Vinković / Koautorice: doc.dr.sc. Snježana Vasiljević i mr.sc. Iris Gović Penić
Izdavač: 
Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga

Newsletter

Hosted by Mydataknox