Novi Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Na 5. sjednici Hrvatskog sabora, 28. rujna ove godine, usvojen je dugo najavljivani Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (u nastavku teksta: Zakon). Novi Zakon stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“. O spomenutom Zakonu stručnjaci i porezni savjetnici govorit će na seminaru, odgovarati na pitanja posjetitelja, u utorak 30.10. u zagrebačkom hotelu Westin, prijave na tel. 01/49 21 773.

U Zakonu su sadržane brojne novine, od kojih posebno ističemo reguliranje upravljanja rizicima u financijskom poslovanju od strane uprave trgovačkog društva, novo uređenje rokova plaćanja između poduzetnika te poduzetnika i osoba javnog prava, kao i uvođenje novog instituta predstečajne nagodbe.

Upravljanje rizicima u financijskom poslovanju

Upravljanje rizicima obuhvaća utvrđivanje, mjerenje, ili procjenu te praćenje rizika, uključujući izvješćivanje o rizicima kojima je društvo izloženo, ili bi moglo biti izloženo tijekom svoga poslovanja. Uprava je dužna osigurati provođenje redovne mjere upravljanja rizicima od strane društva te postupanje sukladno pravilima poslovno-financijske struke, s obzirom na opseg i vrstu poslova koje društvo obavlja. Pod pojmom rizika u smislu Zakona se podrazumijevaju svi rizici kojima je društvo izloženo, ili bi moglo biti izloženo u poslovanju, osobito kreditni rizik, tržišni rizik, operativni rizik i rizik likvidnosti.

Uprava je dužna poduzeti sve potrebne mjere da društvo raspolaže s dovoljno dugoročnih izvora financiranja, obzirom na opseg i vrstu poslovne djelatnosti te kontrolirati je li društvo ostvarilo adekvatnost kapitala. Pri tome se smatra da je nastala neadekvatnost kapitala u društvu, ako je gubitak iz tekuće godine zajedno s prenesenim gubicima dosegao polovinu visine temeljnog kapitala. Zakon propisuje koje mjere i u kojem roku treba poduzeti uprava u slučaju neadekvatnosti kapitala.

 

 

Cijeli članak pročitajte u novom broju časopisa Direktor, broj 10, listopad 2012.
Autor: Božo Prelević, dipl. iur. 

 

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox