Blokirani računi 236.342 građana

Foto: Ilustracija

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje u ukupnom iznosu od 44,58 milijardi kuna na kraju rujna bilo je blokirano 73.853 poslovnih subjekata te 236.342 građana sa ukupnim dugom od 15,68 milijardi kuna, objavila je Financijska agencija. 

Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata bila je viša za 1,2 posto u odnosu na kraj kolovoza, dok su dugovanja građana bila za 190,9 milijuna kuna manja u odnosu na prethodni mjesec, pokazuju podaci koje je Fina objavila na svojim web stranicama. Od ukupnog broja blokiranih poslovnih subjekata 38.975 su prave osobe koje zapošljavaju 39.944 radnika, a imaju dospjelih neizvršenih obveza u ukupnom iznosu od 36,6 milijardi kuna. U blokadi je i 34.878 fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost (odnosno obrtnika) sa ukupno 23.079 zaposlenih, a iznos njihovih dugovanja je 7,9 milijardi kuna.

Kod poslovnih subjekata i dalje dominiraju oni u dugotrajnoj blokadi. Pritom su broj insolventnih poslovnih subjekata u blokadi dužoj od 360 dana, kao i iznos njihovih neizvršenih osnova za plaćanje u odnosu na kolovoz nešto veći, broj poslovnih subjekata za 0,8 posto, a iznos za 1,3 posto. U blokadi do 60 dana bila su 3.873 poslovna subjekta, što je za 237 više nego u kolovozu, a iznos njihovih dugovanja veći je za 96,1 milijun kuna, te iznosi 1,03 milijarde kuna. Više od tri četvrtine poslovnih subjekata u blokadi je više od 360 dana, a iznos njihove blokade čini 82,2 posto iznosa ukupnoga duga. Kod poslovnih subjekata u dugotrajnoj blokadi (duže od godinu dana) dominiraju oni koji su blokirani pet i više godina, takvih je 36,8 posto.

Od ukupno 73.853 blokirana poslovna subjekta nešto više od polovine su pravne osobe, s tim da se na njih odnosi najveći dio iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje ili 82,2 posto. Kod nelikvidnih pravnih osoba najmanji je iznos prijavljenih dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje u trajanju od 31 do 60 dana, koji iznosi 329,4 milijuna kuna, a najveći pravnih osoba u blokadi neprekidna trajanja više od 360 dana, od 29,5 milijardi kuna. U odnosu na stanje u kolovozu broj insolventnih pravnih osoba u dugotrajnoj blokadi povećan je za 0,7 posto, a iznos njihovih neizvršenih osnova za 1,3 posto. Veliki dio pravnih osoba (77,4 posto) odnosno njih 23.258, koje su u dugotrajnoj blokadi, pravne su osobe bez zaposlenih radnika, a njihov ukupan dug iznosi 17,8 milijardi kuna. Na fizičke osobe koja obavljaju registriranu djelatnost u blokadi duže od jedne godine odnosi se 78,3 posto.

Najmanji je iznos prijavljenih dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje nelikvidnih fizičkih osoba u trajanju do 30 dana, koji iznosi 35,2 milijuna kuna, a najveći kod onih u blokadi neprekidna trajanja više od 360 dana, koji iznosi 7,2 milijarde kuna. Kod fizičkih osoba koje su dugotrajno blokirane njih 60,7 posto ili 16.590 su bez zaposlenih radnika, a njihov ukupan dug iznosi 4 milijarde kuna. (Hina/HT)

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox