Generali predstavlja SME EnterPRIZE u Bruxellesu

Generali je predstavio prvo izdanje inicijative SME EnterPRIZE posvećene europskim malim i srednjim poduzećima (MSP) s ciljem promicanja održivih modela poslovanja i povećanja vidljivosti, također putem digitalne platforme, malih i srednjih poduzeća koja su već usvojila takve modele te potaknuti javnu raspravu o toj temi. SME EnterPRIZE dio je inicijativa pokrenutih povodom 190. godišnjice Generalija.

Europski povjerenik za gospodarstvo Paolo Gentiloni, predsjednik društva Assicurazioni Generali Gabriele Galateri di Genola i glavni izvršni direktor Grupe Philippe Donnet prisustvovali su događaju kako bi odali priznanje „Herojima održivosti“, malim i srednjim poduzećima iz sedam europskih država koja su usvojila značajne inicijative za održivost u tri područja: okoliš, dobrobit i zajednica. Tijekom događaja sudionicima se obratio Vincenzo Amendola, zamjenik državnog tajnika talijanskog Predsjedništva Vijeća ministara Republike Italije, delegiran za europska pitanja u vladi Marija Draghija.

Europska povjerenica za financijske usluge Mairead McGuinness također je sudjelovala putem videoporuke.
Projekt je uključivao predstavnike Europskog parlamenta i Komisije s ciljem povećanja svijesti ustanova i programa Europske unije koji pružaju potporu gospodarskom oporavku i malim i srednjim poduzećima; od inicijative Next Generation EU do „Europskog okvira za potporu MSP-ovima“.
 
Tijekom događaja predstavljeni su zaključci Bijele knjige „Poticanje održivosti u malim i srednjim poduzećima“ koju je promovirao Generali, a pripremio SDA Bocconi – laboratorij za održivost Škole za menadžment.
 
CEO Generali Grupe Philippe Donnet tom je prilikom izjavio: Mala i srednja poduzeća kamen su temeljac europskog gospodarstva i jedan od glavnih pokretača održive tranzicije. SME EnterPRIZE dio je strateškog plana „Generali 2021“ i dosljedan našoj ambiciji promicanja zelenijeg i uključivijeg društva u skladu s Europskim zelenim planom i inicijativom Next Generation EU. Pored promicanja najznačajnijih primjera i pružanja potpore malim i srednjim poduzećima koja usvajaju održivije prakse i modele poslovanja, želimo potaknuti stalnu razmjenu mišljenja s nacionalnim i europskim ustanovama, kao i s akademskim krugovima i drugim akterima privatnog sektora, kako bi provjerili postojeće izazove i pronašli prilike za razvoj sektora koji je ključan za održivi rast gospodarstva na našem kontinentu.
 
SME EnterPRIZE, Generali promiče kulturu održivosti
 
SME EnterPRIZE je Generalijeva inicijativa usredotočena na promicanje kulture održivosti među europskim malim i srednjim poduzećima. Njen cilj je potaknuti mala i srednja poduzeća na razvijanje održivih modela poslovanja i stimulirati javnu raspravu o pitanju održivosti.
 
Provođenjem inicijative SME EnterPRIZE, Generali želi:
 
• podržati mala i srednja poduzeća u njihovoj održivoj transformaciji sukladno europskim ambicijama za razvoj uključivijeg i zelenijeg gospodarstva
• potaknuti javnu raspravu o važnosti održivosti za mala i srednja poduzeća uz naglasak na istraživanje te teme
• predstaviti značajne primjere odgovornog poslovanja i nadahnuti male i srednje poduzetnike na razvoj održivog ponašanja u tri područja: okoliš, dobrobit i zajednica.
 
Grupa želi staviti naglasak na najbolje prakse iz tri vodeće kategorije:
 
• dobrobit: MSP-ovi koji su poboljšali dobrobit svojih zaposlenika i njihovih obitelji
• okoliš: MSP-ovi koji su pridonijeli postizanju važnih ciljeva kao što su borba protiv klimatskih promjena i razvoj kružnog gospodarstva
• zajednica: MSP-ovi koji su proveli inicijative s pozitivnim utjecajem na zajednice i teritorije u kojima se primjenjuju.
 
Znanstveno povjerenstvo inicijative SME EnterPRIZE sastoji se od sljedećih deset predstavnika glavnih ustanova EU-a, nevladinih organizacija, medija i akademskih područja s relevantnim iskustvom iz polja održivosti i malih i srednjih poduzeća: Sandrine Dixson-Declève, supredsjednica Rimskog kluba i viša suradnica i članica ustanove Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) te predsjednica stručne skupine za gospodarski i društveni utjecaj istraživanja i inovacija (Europska komisija); Bianca Dragomir, glavna izvršna direktorica nevladine udruge AVAESEN, članica „Okruglog stola na visokoj razini Industrija 2030.“ i voditeljica europskog klastera 2016./2018.; Kirsten Dunlop, glavna izvršna direktorica zajednice Climate-KIC; Nicolas Hazard, osnivač i glavni izvršni direktor organizacije INCO i posebni savjetnik Europske komisije za socijalno gospodarstvo; Peggy Hollinger, urednica međunarodnog poslovanja u Financial Timesu; Marina Kaas, potpredsjednica Europske konfederacije udruga malih i srednjih poduzeća (CEA-PME) i potpredsjednica estonske udruge malih i srednjih poduzeća – EVEA; Paul Rübig, predsjednik SME Connecta, član upravnog odbora EIT-a, bivši član Europskog parlamenta i član Europskog gospodarskog i socijalnog odbora; Simone Tagliapietra, viša suradnica u Bruegelu (Laboratorij za europsko i globalno gospodarstvo u Bruxellesu) i pomoćna profesorica na sveučilištu Cattolica del Sacro Cuore u Milanu; Gianmario Verona, rektor sveučilišta Bocconi; Anders Wijkman, bivši zastupnik u Europskom parlamentu, počasni predsjednik Rimskog kluba i član Kraljevske švedske akademije znanosti.
 
„Heroji održivosti“: najodrživija europska mala i srednja poduzeća predstavljena u Bruxellesu
Generali je odabrao „heroje održivosti“ među 6000 malih i srednjih poduzeća koja su sudjelovala u izboru: radi se o poduzećima čije se djelovanje vrednovalo u područjima dobrobiti, okoliša i zajednice, a dolaze iz europskih država koje su se pridružile inicijativi: Italije, Njemačke, Francuske, Španjolske, Austrije, Mađarske i Češke.
 
• Natura Iblea-PaniereBio (Roberto Giadone, Italija), vodeće poljoprivredno poduzeće za organsku proizvodnju iz južne Italije koje je usvojilo značajne inicijative za poboljšanje dobrobiti svojih zaposlenika, posebice tijekom krize uzrokovane pandemijom
• PlanA.Earth (Lubomila Jordanova, Njemačka), razvijaju softverska rješenja koja korisnicima pomažu smanjiti ugljični otisak
• Wanted Community (Christian Delachet, Jérémie Ballarin i Luc Jaubert, Francuska), stvara uključive prostore upravljanjem poslovanja odgovornih kafića i restorana te provedbom nekoliko inicijativa solidarnosti
• Rioma (Jose Almedina Polonio, Španjolska), poduzeće iz tekstilne industrije koje je osnovalo zakladu za potporu mladima širom Španjolske i Južne Amerike kojima prijeti opasnost od socijalnog isključenja
• Boutique Hotel Stadthalle (Michaela Reitterer, Austrija), eko-hotel koji djeluje kao „pasivna kuća“ – standard koji opisuje energetsku učinkovitost zgrade koja smanjuje ugljični otisak
• Virgin Oil Press Ltd. – Grapoila (Marianna Pinczés, Mađarska), poduzeće s nultom količinom otpada u postupcima hladnog prešanja tijekom proizvodnje ulja. Njihova strategija obuhvaća program urbanog razvoja putem kojeg se ljudi koji žive u blizini poduzeća mogu upoznati s permakulturom, oblikom poljoprivrede koji je usmjeren na održivost i samodostatnost bez uporabe kemikalija
• CleverFarm (Vojtěch Malina, Češka), poduzeće posvećeno razvoju pametnih rješenja za poljoprivrednike, primjerice senzora temeljenih na načelu „interneta stvari“ (IoT) i alata za preciznu poljoprivredu. 
 
Generalijeva i Bocconijeva Bijela knjiga, vodič za održivu tranziciju malih i srednjih poduzeća
 
Bijela knjiga „Poticanje održivosti u malim i srednjim poduzećima", koju je predstavio profesor Stefano Pogutz (redoviti direktor Odjela za poslovno upravljanje, Škola menadžmenta SDA Bocconi), ispituje odnos između održivosti i malih i srednjih poduzeća u osam europskih država (Austriji, Češkoj, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Španjolskoj i Švicarskoj) s naglaskom na tri glavna područja dobrobiti, okoliša i zajednice.
Istraživanje je bilo usredotočeno na glavna područja djelovanja, koristi i čimbenike koji promiču usvajanje inicijativa za održivost, kao i prepreke koje ometaju uvođenje održivog ponašanja u malim i srednjim poduzećima.
 
Bijela knjiga posebice naglašava da:
 
• mala i srednja poduzeća čine skoro sva poslovanja koja djeluju u Europskoj uniji i Švicarskoj i generiraju više od polovice ukupne dodane vrijednosti
 
• strukturirani projekti održivosti omogućuju malim i srednjim poduzećima da pristupe certificiranim lancima opskrbe i globalnim tržištima, kao i namjenskim izvorima financiranja i drugim resursima
 
• individualne vrijednosti i društveno-kulturno okruženje jedni su od značajnijih pozitivnih čimbenika koji potiču usvajanje inicijativa za održivost; s druge strane stoje negativni čimbenici kao što je nedostatak unutarnjih i gospodarskih resursa
 
• postojeće inicijative i alati za podršku održivoj tranziciji malih i srednjih poduzeća: obrazovanje i izgradnja kapaciteta, održivo financiranje, regulatorni okvir, instrumenti potražnje, izvješćivanje i otkrivanje poslovnih podataka
 
• od ključne je važnosti stvoriti „ekosustav“ unutar kojeg donositelji pravila, velika trgovačka društva, financijski sustav i akademska i istraživačka zajednica mogu ulaziti u javno-privatna partnerstva.
 
MSP-ovi imaju temeljnu ulogu u dinamici društva i zajednice. Oni su ključni igrači u europskim i globalnim lancima vrijednosti, što ih čini važnim akterima u održivoj tranziciji. Količinski gledano, mala i srednja poduzeća čine 99,8 % svih poslovanja koja djeluju u Europskoj uniji i Švicarskoj i nude više od 100 milijuna radnih mjesta – ukupno dvije trećine. Ukupna dodana vrijednost koju stvaraju MSP-ovi iznosi 4,3 milijarde eura, što je 56,4 % ukupne dodane vrijednosti u Europskoj uniji i Švicarskoj.
 
Usvajanje održivih modela poslovanja omogućuje pristup brojnim prilikama i resursima: 
 
• certificirani lanci opskrbe i globalna tržišta. Usvajanje strukturiranog pristupa održivosti iz perspektive okoliša i društva nudi malim i srednjim poduzećima mogućnost pristupanja certificiranim lancima vrijednosti velikih trgovačkih društava i globalnim tržištima
• namjenska sredstva za održivu tranziciju. Resursi kojima se može pristupiti na međunarodnoj i nacionalnoj razini za potrebe ekološke tranzicije raspoloživi su samo onim malim i srednjim poduzećima koja ulažu posebne napore u poboljšanje profila održivosti
• održivo financiranje i bolji financijski uvjeti. Okolišni, socijalni i upravljački čimbenici (ESG) postaju sve važniji u pogledu kreditiranja poduzeća. Ovaj trend podupiru i procjene banaka koje se odnose na izloženost portfelja ESG rizicima, kao i najnovija financijska regulativa koja potiče financijske ustanove na uvođenje varijabli čimbenika ESG u svoja pravila procjenjivanja
• javna nabava. Mala i srednja poduzeća posljednjih godina sve više sudjeluju u javnim nabavama: mala i srednja poduzeća osvojila su 58 % svih ugovora o javnoj nabavi unutar Europske unije i Europskog gospodarskog prostora (EGP) tijekom 2011. godine, a nedavno je taj broj povećan na 65 % (32 % ukupne vrijednosti).  Kako čimbenici ESG postaju sve važniji u okviru javne nabave, mala i srednja poduzeća moraju biti spremna zadovoljiti strože kriterije održivosti
• kompetencije i privlačenje talenata. Bolji profil održivosti i odličan ugled poslovanja pogoduju privlačenju i zadržavanju kvalificiranijih i motiviranih radnika 
• dionici i partnerstva. Dijeljenje etičkih, društvenih i ekoloških načela također može poboljšati sposobnost malih i srednjih poduzeća da uspostave i održavaju bolje odnose s dionicima i partnerima te time osiguraju potporu i pristup resursima i drugim prilikama.
 
Bijela knjiga navodi sljedeće glavne čimbenike koji potiču razvoj inicijativa usmjerenih na dobrobit, okoliš i zajednicu u europskim malim i srednjim poduzećima:
• individualna uvjerenja, principi i vrijednosti; ključni čimbenici u ovom pogledu su osobni stavovi voditelja, usmjerenost na zaštitu okoliša i etika
• društvena prisutnost i sudjelovanje u lokalnim zajednicama izvan poslovnog konteksta ključni su pokretači u promicanju inicijativa za zaposlenike i zajednice u kojima posluju MSP-ovi
• društveno-kulturna okolina, važan dio korporativnih inicijativa usmjerenih na poboljšanje dobrobiti
• zakonodavni okvir, posebno značajan čimbenik za postizanje ciljeva održivosti u smislu dobrobiti i utjecaja na okoliš
• koristi za organizaciju, važan element za prekvalifikaciju zaposlenika i ulaganja u djelotvorno korištenje resursa.
S druge se strane nalaze glavni čimbenici koji sprječavaju mala i srednja poduzeća da usvoje strukturirani i integrirani pristup održivosti:
• nedostatak unutarnjih resursa, uključujući kompetencije i vještine. Brojni aspekti koji se odnose na održivost imaju urođenu tehničku, tehnološku i upravnu složenost te zahtijevaju različite stupnjeve specijalizacije. To je izuzetno važan problem u svakoj od osam država u kojima je provedeno istraživanje
• institucionalni čimbenici, uključujući propise i birokraciju. Istraživanje je otkrilo nedostatak podrške državnih tijela i jasnog zakonodavstva, nedostatak ujednačenosti regulatornih okvira i normi, upravnu složenost i prekomjerne troškove koji opterećuju poduzeća
• nedovoljni gospodarski ili financijski resursi. Prema izvorima EU-a, mala i srednja poduzeća moraju premostiti financijski jaz od 20 – 35 milijardi eura za provođenje održive tranzicije
• nedostatak potražnje. Približno jedan od tri MSP-a u EU-u pogođen je nedostatkom svijesti kupaca o održivim proizvodima i uslugama u B2B, ali i B2C sektoru. Međutim, nekoliko izvješća istaknulo je rastuću osjetljivost potrošača na zaštitu okoliša i socijalna pitanja, što je dodatno pojačano tijekom pandemije
• nedostatak standardiziranih alata za mala i srednja poduzeća. Samo je osam od 145 alata za upravljanje održivošću koji su razvijeni u posljednjih 20 godina posebno namijenjeno malim i srednjim poduzećima. Oni se odnose na strateško planiranje, vrednovanje i izvješćivanje o učincima održivosti i društvene odgovornosti.
Za uspješno premošćivanje navedenih prepreka potrebni su prilagođeni instrumenti i primjerena podrška. Danas postoje određene inicijative i alati koji mogu ubrzati „pravednu tranziciju“ u malim i srednjim poduzećima i podijeljeni su u pet kategorija:
• obrazovanje i izgradnja kapaciteta: podizanje svijesti i prijenos kompetencija radi poboljšanja znanja MSP-ova o prednostima i prilikama u vezi s održivošću
• održivo financiranje: povoljniji uvjeti za održive MSP-ove radi lakšeg pristupa gospodarskim i financijskim resursima
• regulatorni okvir: proporcionalni i pojednostavljeni standardi za uključivanje MSP-ova u održivu transformaciju unutar EU-a
• instrumenti na strani potražnje: javna i privatna nabava uz poštivanje kriterija ESG-a može potaknuti integraciju održivosti u MSP-ove
• izvješćivanje i otkrivanje poslovnih podataka: prilagođeni i namjenski alati mogu pomoći MSP-ovima pri otkrivanju radnji i postupaka u vezi s održivošću koje su već usvojili.
 
PS/SM

 


 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox