Javni bilježnici sudjeluju u projektu „Neosporno sudovanje u Europi“

Hrvatska javnobilježnička komora postala je dio međunarodnog projekta pod nazivom „Justice without Litigation for Europe (JuWiLi)“ - „Nesporno sudovanje u Europi“, koji je pokrenut na inicijativu Austrijske javnobilježničke komore, a u koji su još uključeni Vijeće notarijata Europske unije (CNUE) javnobilježničke komore Češke, Slovačke, Slovenije, Sveučilišta u Grazu i Beču, te Ekonomski institut Economica iz Beča. Projekt u provedbi sufinancira Europska komisija.


Svrha projekta je proučavanje i analiza postupaka iz sudske nadležnosti koje su Austrija, Češka, Hrvatska, Mađarska, Slovačka i Slovenija povjerile u rad javnim bilježnicima. U prvom redu se to odnosi na ostavinske postupke koje u gotovo svim tim državama u većoj ili manjoj mjeri provode javni bilježnici kao povjerenici  Općinskih sudova na čijem području imaju sjedište.

U projekt je uključen i CNUE – Vijeće notarijata Europske unije, koji je, između ostalih aktivnosti, razvio Europsku notarsku mrežu (ENN), platformu koja služi javnim bilježnicima 22 države članice EU (koje imaju javnobilježničku službu) za međusobnu komunikaciju i pomoć u svim onim situacijama kada rade na predmetima s elementom inozemnosti. Element inozemnosti postoji kada se u nekom predmetu primjenjuje pravo druge države ili odlučuje sud ili javni bilježnik druge države; najčešće je to kada građani jedne države imaju imovinu u drugoj državi ili se na njih primjenjuje pravo druge države (najčešće je to kod nasljeđivanja, bračne stečevine ili ugovornih odnosa u kojim stranke izaberu primjenu stranog prava. Putem navedene platforme se mogu razmjenjivati iskustva te saznati sadržaj pravnih propisa i procedura u pojedinim državama članicama radi pružanja što bolje javnobilježničke usluge svim građanima i poslovnima subjektima u EU. Kroz navedenu mrežu kao i druge platforme CNUE-a provode se redovite edukacije i stručna usavršavanja (kao npr. 2018-2020 trening program sufinanciran od EU pod nazivom “Europa za bilježnike – bilježnici za Europu”) na teme prava Europske unije. Obzirom da čak 15% (bračnih i izvanbračnih) parova ima neki element inozemnosti (razna državljanstva, boravišta ili imovina u različitim državama članicama EU) te da je tendencija da ta brojka u budućnosti bude još veća, kontinuirano educiranje i stručno usavršavanje u suradnji s kolegama iz drugih država članica EU je jedino jamstvo za pravilnu i kvalitetnu primjenu prava EU. U tom kontekstu, osim nasljednopravnih pitanja, posebno se ističu i pitanja uređenja imovine bračnih parova i registriranih partnera koja pitanja su uređena dvjema Uredbama EU (priznavanje i izvršenje odluka u stvarima bračnoimovinskih režima te Uredba o priznavanju i izvršenju odluka u stvarima imovinskih posljedica registriranih partnerstva).

Javni bilježnici u nekim od navedenih država vode ostavinske postupke već duže vrijeme, a čime se kroz pokazatelje dokazuje da se u praksi podigao stupanj kvalitete i efikasnosti ostavinskih postupaka u korist građana koji se u istim pojavljuju kao nasljednici. Nadalje, zbog šire mreže javnobilježničkih ureda u odnosu na mrežu općinskih sudova, građanima je u znatnoj mjeri olakšan pristup i osobno sudjelovanje, bez potrebe odlazaka u udaljena mjesta ili pronalaženja osoba (punomoćnika) koji će u njihovo ime sudjelovati u ostavinskim postupcima.

Iz navedenih zaključaka te utvrđenih benefita u okviru projekta se izrađuju preporuke pojedinim državama s ciljem reformiranja drugih postupaka po uzoru na ostavinske, a u svrhu podizanja kvalitete i efikasnosti tih postupaka u korist svih građana. Pogotovo je to važno radi zaštite interesa i prava građana iz skupine ranjivih osoba (osobe lišene poslovne sposobnosti, starije osobe, djeca i mladi….).

Radom i organizacijom javnobilježničke mreže, koja je dio pravosudnog sustava, svim građanima i poslovnim subjektima se pruža pristup učinkovitom pravosudnom sustavu. Taj pristup je temeljno pravo koje je u osnovi europskih demokracija i priznato je u ustavnim tradicijama koje su zajedničke državama članicama. Propisano je u Povelji Europske unije o temeljnim pravima (članak 47.). Kada nacionalni sud odnosno javni bilježnik primjenjuje zakonodavstvo EU-a, on djeluje kao „sud Unije” i mora osigurati učinkovitu sudsku zaštitu svima, građanima i poduzećima u pogledu prava zajamčenih pravom EU-a. Učinkovitost pravosudnih sustava stoga je od ključne važnosti za provedbu prava EU-a i za jačanje uzajamnog povjerenja.

Javni bilježnici osim kao povjerenici sudova izvršavaju i druge javne ovlasti (na primjer kod sastava i solemnizacije ugovora) i u svim tim predmetima moraju osim prava RH poznavati i primjenjivati i pravo EU. Zato se kroz EU projekte organizira i edukacija javnih bilježnika iz prava EU.

Projekt je sufinanciran od strane Europske komisije u iznosu od 90% sa sredstvima iz EU fonda za programe u pravosuđu.

Sve dodatne informacije o projektu mogu se pronaći na sljedećoj poveznici www.juwili.eu 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox