Kompanije su iz pandemije izašle optimistične

Kao ključne izazove u poslovanju 65 posto financijskih direktora navodi nedostatak educirane radne snage, 57 posto naglašava dodatno opterećenje u logistici i proizvodnji, dok 53 posto kao ključan izazov vidi kibernetičke napade i sigurnosne rizike


Nakon 2 godine pandemije, smanjen je rizik nepovoljnih uvjeta poslovanja na razinu prije pandemije. Tek 5 posto kompanija ističe se kako su u njihovim tvrtkama rezultati niži od predpandemijskih, za razliku od 39 posto njih u istraživanju godinu ranije. Drugim riječima, više od polovice financijskih direktora ističe kako bilježe pozitivne poslovne trendove, za koje smatraju i da će se nastaviti, što je veliki pomak u odnosu na 16 posto godinu ranije. Pokazali su to podaci studije koju je provela međunarodna neovisna konzultantska kuća Horváth, o utjecaju pandemije na poslovanje više od 200 kompanija iz različitih industrija iz Sjeverne Amerike, Azije i Europe, većinski s njemačkog govornog područja.

Činjenica je da se u većini svijeta život vrlo brzo normalizirao nakon pandemije, možemo reći da smo se vratili na “staro normalno”, a pozitivne trendove potaknuo je i brzi ekonomski oporavak. Sada su glavni izazovi oni koji su posljedica sukoba u Ukrajini i još uvijek vrlo napregnutih dobavnih lanaca. Sukob će se zasigurno odraziti na poslovanje mnogih kompanija, posebice globalnih, čemu i svjedočimo posljednja dva mjeseca, no čini se da kompanije u ove izazove ulaze stabilne, svjesne gdje moraju ulagati napore i pronalaziti prilike te u značajnoj mjeri oporavljene od pandemije, naglasila je Maria Andreea Boldor-Flitan iz konzultantske kuće Horváth.

Prema rezultatima provedene studije, kao ključne prilike za unaprjeđenje poslovanja čak 66 posto kompanija vidi u investiranju u automatizaciju i digitalizaciju, kao najvažnije alate za povećanje efikasnosti, dok 46 posto veliki potencijal vidi u sve širem uvođenju novih oblika rada, primjerice u radu na daljinu, agilnim metodama i slično.

Financijski direktori smatraju kako se njih treba uključiti u kreiranje novih poslovnih ideja i vizija, s obzirom na to da su kompanije pod velikim pritiskom povećanog investiranja u digitalizaciju i automatizaciju, u kadrove, ali i u održivost poslovanja. Upravo održivost na razini kompanije predstavlja jedan od većih izazova za financijske direktore, posebno u njihovoj ulozi u postavljanju, ali i definiranju i mjerenju ESG ciljeva. Čak 91 posto ih smatra da se uspješna zelena transformacija može napraviti samo holistički i ako sudjeluju svi sektori.

Govoreći o izazovima za poslovanje, 65 posto kompanija navodi nedostatak radne snage koja je dovoljno educirana i sposobna nositi se s budućim izazovima, 57 posto smatra da je dodatno opterećenje u logistici i proizvodnji te da su i poremećaji dobavnih lanaca jedan od glavnih rizika za rast poslovanja, dok 53 posto kao ključan izazov vidi kibernetičke napade i sigurnosne rizike. PS/SM

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox