Novi model za izračun indeksa turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave

Znanstvenici Instituta za turizam u Zagrebu su, u suradnji s prof. dr. sc. Vukom Tvrtkom Opačićem s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uspostavili novi model za izračun indeksa turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave.


Glavni motiv za izradu novog modela proizlazi iz potrebe za kvalitetnim i preciznim definiranjem stupnja turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave kao osnovnih teritorijalnih jedinica u Hrvatskoj, kako bi se uspostavio učinkovit i transparentan sustav koji će ublažiti aktualne neravnomjernosti u turističkom razvoju Hrvatske te bolje valorizirati njene resurse. Osim toga, novi model pruža mogućnost stvaranja kvalitetne analitičko-informacijske podloge za provođenje mjera sektorske politike s područja turizma. Naime, osnovna svrha indeksa turističke razvijenosti je formuliranje hrvatske turističke politike na način da se maksimalno iskoriste raspoloživi resursi u svim dijelovima Hrvatske, uz istodobno osiguravanje održivosti turističkih aktivnosti s ekološkog, socijalnog i ekonomskog motrišta.

Imajući u vidu velike promjene kojima je izložen razvoj turizma, posebice u kontekstu aktualne pandemije koronavirusa, ovaj se model temelji na pokazateljima koji su egzaktni, transparentni i objektivni te lako dostupni za sve gradove i općine u Hrvatskoj na godišnjoj razini. Tako je gradovima i općinama omogućeno jednostavno praćenje promjena u stupnju turističke razvijenosti po svakom od pokazatelja, kao i planiranje njihova razvoja. Osnovni pokazatelji na kojima se temelji kompozitni indeks turističke razvijenosti su ukupan broj postelja te broj postelja u hotelima i sličnim smještajnim objektima, broj dolazaka, broj noćenja i broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Pokazatelji su promatrani u apsolutnim i relativnim vrijednostima, a svi su gradovi i općine razvrstani su u pet razreda. U svrhu bolje vizualizacije indeksa, kreirana je interaktivna mapa koja je dostupna na web stranici Instituta za turizam http://www.iztzg.hr/hr/itr/

„Mogućnosti primjene indeksa turističke razvijenosti vrlo su široke, a kao dvije najvažnije ističu se njegovo korištenje kao temelja za dobivanje potpora za razvoj turizma te kao mjerila za određivanje pozicije pojedinog grada ili općine u sustavu turističkih zajednica na lokalnoj razini, odnosno za formiranje samostalne turističke zajednice ili pridruživanje turističkim zajednicama područja. U tom kontekstu, indeks turističke razvijenosti može poslužiti i kao referentna točka u promišljanju buduće strategije razvoja turizma Republike Hrvatske, posebice prilikom određivanja ciljeva, politika i mjera koje će se definirati za sljedeće plansko razdoblje.“ – istaknuo je voditelj projekta prof. dr. sc. Zoran Klarić.

Projekt 'Uspostava modela za izračun indeksa turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj' financiran je od strane Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske. Više o indeksu i korištenoj metodologiji pri izradi Studije doznajte na web stranici Instituta za turizam  http://www.iztzg.hr/hr/metodologija_itr/ PS/SŠ

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox