Stambeni krediti Erste banke uz državnu subvenciju i nominalnu kamatnu stopu od 4,50%

Erste banka pripremila je posebnu ponudu stambenih kredita u okviru programa povezanog sa Zakonom o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita. Nominalna kamatna stopa za prve četiri godine otplate kredita iznosi 4,50%. U sljedeće dvije godine kamatna stopa može se uvećati za maksimalno 10% u odnosu na efektivnu kamatnu stopu iz prethodnog razdoblja.

 

Od sedme godine otplate kredita primjenjivat će se redovna kamatna stopa. Iznos kredita koji podliježe subvenciji je do najviše 100.000,00 eura, a za kredite većeg iznosa bit će subvencioniran iznos glavnice kredita do 100.000,00 eura. Rok otplate kredita je do najviše 30 godina.

Kredit se odobrava bez garantnog pologa, bez police osiguranja života i bez naknade za njegovu obradu. Traženi instrumenti osiguranja kredita su hipoteka u omjeru 1:1 te polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist banke. Efektivna kamatna stopa ovisit će o kvadraturi željene nekretnine, odabiru police osiguranja nekretnine iz ponude osiguravajućih društava, kao i preferenciji klijenata u vezi sa željenom visinom premije police osiguranja. Sukladno tome, iznos efektivne kamatne stope može varirati, ali njezin najviši iznos ne može prijeći 4,95%.

Primjenom novog Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Erste banka očekuje pozitivne pomake i dodatan impuls na tržištu nekretnina, prije svega zbog pogodnosti koje će biti na raspolaganju klijentima: bespovratne državne potpore u vidu plaćanja polovice rate kredita u razdoblju od četiri godine, odnosno jamstva plaćanja kamate na kredit u razdoblju do godine dana u slučaju ostanka bez posla. Pored toga, Erste banka priprema i posebnu akciju sa svojim klijentima-građevinskim tvrtkama, a više konkretnijih informacija o tom modelu bit će poznato u idućim danima. (PS/MJ)

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox