Žene na radnom mjestu 2023.- globalna perspektiva

Treće izdanje Deloitteova godišnjeg izvješća „Žene na radnom mjestu2023.: globalna perspektiva“, ispitivanja 5 000 žena u 10 država, upućuje na pomake za žene na radnom mjestu: tijekom ispitivanja, zabilježen je pad stope pregorijevanja i neuključivih ponašanja, dok su se iskustva s hibridnim načinom rada popravila.


Međutim, navedena su pitanja i dalje izazov za brojne žene, a ostali su se čimbenici i pogoršali u odnosu na prošlu godinu. Broj ispitanica kojima je ugodno razgovarati o mentalnom zdravlju na radnom mjestu osjetno je pao. Manje žena smatra kako im poslodavac omogućuje primjerenu podršku u pogledu mentalnog zdravlja. Više žena ne uspijeva se isključiti iz posla, premda preuzimaju veći dio kućanskih poslova. Nedostatak fleksibilnosti na radnom mjestu važan je aspekt pri donošenju odluka o karijeri – diljem svijeta, više je žena napustilo svoja radna mjesta u proteklih 12 mjeseci nego u 2021. i 2020. zajedno, a kao glavni razlog tomu navode upravo nedostatak fleksibilnosti.

U ovogodišnje se izvješće prvi put uključilo pitanje utjecaja mentalnog zdravlja žena na njihov profesionalni život. Jedna od pet žena susreće se sa zdravstvenim problemima povezanim s mjesečnicom ili menopauzom. Većina njih rade kada ih boli ili kada osjećaju nelagodu, barem djelomično zbog stigme povezane s tim temama.

Premda naše ispitivanje upućuje na neka poboljšanja za žene na radnom mjestu u protekloj godini, ono isto tako pokazuje koliko još moramo učiniti, istaknula je Helena Schmidt, partnerica u Deloitteovom odjelu poreza i regionalna voditeljica SheXO inicijative za CE South regiju. Stanje je sve gore kad je riječ o ključnim aspektima radnog mjesta, kao što je podrška mentalnom zdravlju. Velika većina ispitanica ne smatra da njihov poslodavac poduzima konkretne korake kako bi ispunio svoja obećanja u pogledu rodne ravnopravnosti. Poslodavci moraju činiti više od samog definiranja ciljeva i politika te dosljedno poticati uključivo radno okruženje puno poštovanja u kojem sve žene mogu biti uspješne.

Fleksibilnost kao temelj profesionalnih odluka i poboljšano iskustvo s hibridnim načinom rada – barem za neke

U ovogodišnjem je izvješću fleksibilnost izdvojena kao ključno očekivanje žena i najbitniji čimbenik za njihove profesionalne odluke. Pa ipak, manje od četvrtine ispitanica izjavilo je kako imaju visoku razinu fleksibilnosti u pogledu mjesta i vremena rada, a nedostatak fleksibilnosti radnog vremena jedan je od tri glavna razloga zbog kojeg su žene napuštale svoje poslodavce u protekloj godini.

Fleksibilnost i odanost poslodavcu su povezani: dvije trećine žena s iznimno fleksibilnom organizacijom rada namjeravaju ostati u poduzeću u kojem rade više od tri godine, u odnosu na samo 19 % žena koje nemaju fleksibilnost. Međutim, velikom broju žena nije ugodno iskorištavati mogućnost fleksibilnog radnog vremena: 97 % žena smatra kako bi traženje ili iskorištavanje mogućnosti fleksibilnog radnog vremena utjecalo na njihove izglede za promaknuće, a 95 % žena smatra kako se njihov obim posla ne bi prilagodio njihovom fleksibilnom radnom vremenu.

Trećina ispitanica izjavila je kako im nedostaje predvidljivost radnog vremena u hibridnoj organizaciji rada i fleksibilnost u svojem obrascu rada. Premda su se iskustva s hibridnim načinom rada poboljšala ove godine i manje žena smatra da su isključene iz sastanaka, 37 % žena tvrdi kako su ipak iskusile isključivanje zbog hibridnog načina rada u protekloj godini (u odnosu na 58 % u godini prije), a skoro trećina ispitanica smatra da nisu u dostatnom kontaktu s višim rukovoditeljima (u odnosu na 45 % u godini prije). Iako je napredak ostvaren, još uvijek postoje razlozi za brigu.

Žene preuzimaju veći dio kućanskih poslova i često smatraju kako moraju dati prednost karijeri partnera

Uz rad za koji su plaćene, žene još uvijek preuzimaju veći dio kućanskih poslova. Navedeni je trend zastupljeniji među pripadnicama manjinskih etničkih skupina, koje češće obavljaju većinu kućanskih poslova.

Nadalje, više od trećine žena smatra kako moraju dati prednost karijeri partnera u odnosu na svoju, najčešće jer njihovi partneri zarađuju više. Više od dvije trećine žena izjavilo je kako njihov partner ima veći dohodak. Međutim, čak i među ženama s dohotkom većim od svojih partnera, skoro jedna od pet žena prednost daje karijeri partnera u odnosu na vlastitu, što možebitno pridonosi začaranom krugu koji smanjuje izglede žena da zarađuju više.

Unatoč poboljšanjima, loše mentalno zdravlje i neuključivo ponašanje i dalje su zastupljeni, uz veća zdravstvena i sigurnosna pitanja

Kao i u ispitivanju za 2022., mentalno zdravlje i dalje je glavno pitanje za žene koje rade. Iako su ispitanice izvijestile o djelomičnom poboljšanju mentalnog zdravlja i manje je žena izjavilo kako pate od sindroma pregorijevanja u odnosu na proteklu godinu (28 % u odnosu na 46 %), samo je 37 % žena ocijenilo svoju mogućnost da se isključe iz posla kao „dobru”, što je pad u odnosu na 45 % prošle godine. Svakako, stigma u pogledu mentalnog zdravlja na radnom mjestu i dalje postoji, a samo jednoj četvrtini ispitanica ugodno je raspravljati o mentalnom zdravlju na radnom mjestu, što je znatan pad u odnosu na 43 % ispitanica u prošlom izvješću. Osim toga, veliki broj žena smatra kako im poslodavac ne pruža primjerenu podršku u pogledu mentalnog zdravlja. Riječ je problemima koji su osobito prisutni među ženama iz nedovoljno zastupljenih skupina, koje su sklonije pregorijevanju i kojima je najčešće manje ugodno raspravljati o mentalnom zdravlju na radnom mjestu.

Uz navedene izazove, na žene utječu i veći društveni problemi. Skoro šest od deset (59 %) ispitanica tvrdi kako su jako/iznimno zabrinute u pogledu ženskih prava, što je ujedno i njihov glavni razlog za zabrinutost, nakon čega slijedi financijska sigurnost (58 %), mentalno i fizičko zdravlje (i jedno i drugo 56 %) te osobna sigurnost (54 %). LGBT+ žene češće brinu ženska prava, dok pripadnice etničkih skupina češće brine financijska sigurnost.

Preko 4 od 10 žena (44 %) žena suočava se s uznemiravanjem ili mikroagresijama. Premda je taj postotak pao u odnosu na prošlogodišnjih 59 %, on je svejedno previsok i više od polovici žena koja su iskusile navedena ponašanja nije bilo ugodno o tome obavijestiti poslodavca. Zabrinjava i činjenica da su LGBT+ žene (76 %) i pripadnice etničkih skupina (53 %) iskusile više neuključivih ponašanja u proteklih 12 mjeseci.

Kada je riječ o zdravstvenim problemima, većina žena pati u tišini

Većina radnih žena na svijetu suočava se sa zdravstvenim problemima povezanim s mjesečnicom i menopauzom. Među njima, više od 40 % ispitanica izjavilo je kako rade kada ih muče menstrualni bolovi ili drugi simptomi, a 20 % ispitanica izjavilo je kako rade kada ih ometaju simptomi menopauze.

Na pitanje o vrsti pogodnosti koje bi poslodavci mogli ponuditi ženama, više od polovine ispitanica izjavilo je kako bi poslodavci trebali nuditi plaćeni dopust za žene koje se suočavaju sa zdravstvenim problemima uzrokovanim mjesečnicom ili menopauzom. Međutim, manje od trećine ispitanica izjavilo je kako njihov poslodavac trenutačno nudi plaćeni dopust za menstrualne poteškoće, a samo jedna petina njih nudi plaćeni dopust zbog simptoma menopauze.

Predvodnici u rodnoj ravnopravnosti i dalje na pravom tragu

Treću godinu zaredom Deloitteovo istraživanje pokazalo je da postoji skupina „predvodnika u rodnoj ravnopravnosti”, odnosno organizacija koje su, prema mišljenju ispitanica, stvorile istinski uključive kulture koje pružaju podršku njihovim karijerama, ravnoteži između poslovnog i privatnog života te potiču uključivost. Žene čiji su poslodavci predvodnici u rodnoj ravnopravnosti navode znatno višu razinu uključenosti, dobrobiti i profesionalnog zadovoljstva. Ne samo da žene koje rade za takve poslodavce uživaju višu razinu potpore i bolja iskustva s hibridnim načinom rada, već osjećaju i veću povezanost sa svojim poslodavcem te su motiviranije i produktivnije na radnom mjestu. Žene koje rade za navedene organizacije dijele sljedeća obilježja: svima im je ugodno prijaviti neuključiva ponašanja, sve osjećaju da njihovi poslodavci potiču ravnotežu između privatnog i profesionalnog života te sve smatraju kako njihove karijere napreduju brzinom kojom one to žele.

Samo pet posto žena smatra da su njihovi poslodavci predvodnici u rodnoj ravnopravnosti, što bi nam trebao biti znak da je potrebno poduzeti još puno toga, izjavila je Lena Habuš, partnerica u Deloitteovom odjelu financijskog savjetovanja. Žene su ključna skupina radne snage, naši podaci pokazuju da su žene motiviranije i produktivnije te žele duže ostati kod poslodavaca čiji je prioritet poboljšanje iskustava žena na radnom mjestu. Time potvrđujemo da nije samo ispravno nego je i na dobrobit leadera i organizacija njegovanje uključive kulture u kojoj sve žene mogu prosperirati.

PS/SM

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox