Izvoz veći 12%

Igor Soban/PIXSELL

Prema nerevidiranim financijskim izvještajima društva Grupe KONČAR ostvarila su u 2017. godini ukupne konsolidirane prihode od 3.128 milijuna kuna, što je povećanje od 0,5 posto u usporedbi s 2016. godinom.


Prema nerevidiranim financijskim izvještajima Matice Grupe KONČAR (KONČAR – Elektroindustrija) za 2017. godinu ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 215,9 milijuna kuna i ukupni rashodi u iznosu od 147,2 milijuna kuna. Ostvarena je dobit od 68,7 milijuna kuna. U 2017. godini u okviru plana restrukturiranja poslovanja Grupe završen je proces pripajanja triju društava koja djeluju na području proizvodnje opreme srednjeg i visokog napona. Pripajanjem se planira postići značajniji sinergijski efekt i to kroz koordinaciju nastupa na tržištu, efikasniji razvoj novih proizvoda te smanjenje troškova poslovanja. Usprkos povećanom iznosu rezerviranja troškova i rizika, troškovima koji su nastali zbog pripajanja društava na području srednjeg i visokog napona te vrijednosnog usklađenja udjela u društvu KONČAR – Obnovljivi izvori rezultat  poslovanja matice, KONČAR – Elektroindustrije je za 6 posto veći u odnosu na ostvareno u 2016. godini.

Prema nerevidiranim financijskim izvještajima društva Grupe KONČAR ostvarila su u 2017. godini ukupne konsolidirane prihode od 3.128 milijuna kuna, što je povećanje od 0,5 posto u usporedbi s 2016. godinom. U ukupnim prihodima, prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 2.824 milijuna kuna i na razini su prihoda ostvarenih u prethodnoj godini.

U 2017. godini ostvaren je izvoz od 1.569 milijuna kuna, što je porast od 12 posto u odnosu na ostvareno u 2016. godini. Prodaja u izvozu veća je za 161 milijun kuna u odnosu na prethodnu godinu. Udio izvoza u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 56 posto. Na domaćem tržištu, u odnosu na ostvarenje 2016. godine, prihodi od prodaje su manji za 190 milijuna kuna ili 13,2 posto.

Konsolidirana operativna dobit Grupe, ukoliko se izuzmu jednokratni troškovi vrijednosnog usklađenja, iznosi 100,2 milijuna kuna. Vrijednosno usklađenje iznosi 51,6 milijuna kuna i u najvećem dijelu se odnosi na vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine u društvu KONČAR – Obnovljivi izvori, i to u iznosu od 39 milijuna kuna.

Ostvarena dobit prije poreza bez jednokratnog troška vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine na društvu KONČAR – Obnovljivi izvori iznosi 166,5 milijuna kuna i 15 posto je manja u odnosu na ostvareno u 2016. godini. Konsolidirana dobit s uključenim jednokratnim troškom vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine je 128 milijuna kuna. Dobit nakon poreza iznosi 111,4 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu iznose 1.569 milijuna kuna, što je 12 posto više od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

U ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga udio izvoza iznosi 56 posto. Najznačajniji izvoz ostvaren je u Švedsku i to 210,7 milijuna kuna ili 13 posto ukupnog izvoza (društva KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori te KONČAR – Generatori i motori). Na tržištu Njemačke ostvaren je izvoz od 181 milijun kuna ili 12 posto ukupno ostvarenog izvoza (KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori te KONČAR – Metalne konstrukcije). U Finsku je izvezeno roba i usluga u iznosu od 96 milijuna kuna, Keniju 78,8 milijuna kuna (početak realizacije ugovora revitalizacije triju generatora za hidroelektranu Kamburu). Značajniji izvoz bio je i u Bosnu i Hercegovinu (76,6 milijuna kuna), Austriju (70 milijuna kuna), Salvador (54 milijuna kuna) te Nizozemsku ( 52 milijuna kuna).

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine do većeg povećanja prihoda od prodaje proizvoda i usluga u izvozu došlo je na tržištima Kenije (78 milijuna kuna više), Salvadora (44 milijuna kuna više), i Finske (35 milijuna kuna više).

U razdoblju siječanj – prosinac 2017. godine društva Grupe KONČAR ugovorila su novih poslova u iznosu od 2.481 milijun kuna. Od ukupnog iznosa ugovorenih poslova 1.209,5 milijuna kuna (48 posto ukupno ugovorenih poslova) je ugovoreno za domaće tržište, a 1.271,2 milijuna kuna (52 posto ukupno ugovorenih poslova) odnosi se na ugovore u izvozu.

Na domaćem tržištu najznačajniji iznos ugovorenih poslova odnosi se na HEP Grupu (477 milijuna kuna ili 39 posto ukupnih ugovora za tržište Hrvatske).

Na inozemnom tržištu, u razdoblju siječanj – prosinac 2017. godine najveći dio ugovorenih poslova (15 posto) odnosi se na tržište Švedske, i to u iznosu od 194 milijuna kuna (većinom ugovoreni poslovi za isporuku distributivnih i specijalnih transformatora). Za tržište Njemačke ugovoreno je novih poslova u iznosu od 142 milijuna kuna, s najvećim udjelom distributivnih i specijalnih transformatora i malih električnih strojeva. U 2017. godini ugovorena je isporuka i montaža generatora za hidroelektranu (HE) Khoda Afarin u Iranu.

Stanje ukupnih konsolidiranih sredstava i izvora sredstava na dan 31. prosinca 2017. godine iznosi  3.710,5 milijuna kuna.

U strukturi izvora sredstava, upisani kapital, rezerve, zadržana dobit, dobit tekuće godine i kapital koji pripada nekontrolirajućem interesu iznosi 2.488,2 milijuna kuna, što je 67 posto ukupnih izvora. Dugoročna rezerviranja iznose 234,5 milijuna kuna i čine 6,3 posto ukupnih izvora. Dugoročne i kratkoročne obveze iznose 850,5 milijuna kuna, što je 23 posto ukupnih izvora. U kratkoročnim obvezama, obveze prema dobavljačima iznose 376 milijuna kuna i čine 10,1 posto ukupnih izvora. Ukupni krediti (dugoročni i kratkoročni) iznose 182 milijuna kuna i čine 4,9 posto ukupnih izvora.

Dugoročni izvori sredstava (kapital, dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze) veći su za 943 milijuna kuna od dugotrajne imovine i prosječnog stanja zaliha, što ukazuje na dobru ročnu strukturu izvora sredstava. Kratkotrajna imovina u odnosu na kratkoročne obveze veća je 3,1 puta, što ukazuje na dobru likvidnost sustava. Struktura konsolidirane bilance ukazuje na usklađenost izvora sredstava i ulaganja te dobru financijsku stabilnost Grupe KONČAR.

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox