RiPup Online edukacija: Primjena posebnih uzanci o građenju i radni odnosi u graditeljstvu

5.6. 2024. (srijeda) od 9.00 do 13.00 sati


Na sve ugovore o građenju sklopljene nakon 21. 12. 2021. primjenjuju se Posebne uzance o građenju, osim ako ugovorne strane nisu izričito isključile njihovu primjenu. Ako su ugovorne strane isključile primjenu Posebnih uzanci o građenju, na ugovor o građenju primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Polaznici će se na zoom webinaru upoznati sa odredbama Posebnih uzanci o građenju i Zakona o obveznim odnosima koji uređuju ovu materiju. Osim toga, polaznici zoom webinara upoznat će se i sa odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za graditeljstvo koji uređuju materiju radnih odnosa u djelatnosti graditeljstva. Primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo proširena je na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F, NKD 2007. što zahtijeva posebnu pažnju pri uređenju radnih odnosa radnika u ovoj djelatnosti. Svim polaznicima seminara osigurana je prezentacija sa seminara s materijalima koji sadrže primjere ugovora o građenju i drugih akata iz područja graditeljstva te ugovora o radu.

Predavač:  Božo Prelević, dipl. iur.

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za seminar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox