Hrvati imaju visoko samopoštovanje, ali ne znaju izražavati emocije i slabo podnose stres

24/02/2015

Uspjeh u poslovnom i privatnom životu ponajviše ovisi o našoj emocionalnoj inteligenciji. Za razliku od IQ-a EQ se može poboljšati. Tvrtka Artis Rei razvila je on line upitnik za brzu i jednostavnu procjenu emocionalne inteligencije.

Niz istraživanja provedenih u svijetu pokazao je da emocionalna inteligencija ima važnu ulogu ne samo u osobnom životu već i u gradnji profesionalne karijere. Neke procjene govore da visina IQ-a određuje od 4-25% naše uspješnosti u životu i na poslu, dok je doprinos EQ 27-45%. Za razliku od opće inteligencije, koja se može razvijati samo u određenoj dobi i do određenih granica, za razvoj emocionalne inteligencije nema ograničenja. Osobe koje imaju viši EQ općenito uspješnije percipiraju i koriste emocije u razmišljanju, donošenju odluka i gradnji odnosa s drugim ljudima pa radom na poboljšanju vlastite emocionalne inteligencije možemo povećati uspješnost i na osobnom i na profesionalnom planu.

Prema podacima koje je na uzorku od 478 ispitanika prikupila tvrtka Artis Rei provodeći procjene emocionalne inteligencije i njezinih dimenzija, hrvatski građani imaju vrlo visoko samopoštovanje – na skali od 1-5 prosječna ocjena je 4,07. Također, hrvatski građani su uspješni u rješavanju konflikata i, suprotno uvriježenom mišljenju, pokazuju visoku fleksibilnost i spremnost na prihvaćanje promjena. Međutim, loši su u izražavanju emocija i na području asertivnosti, slabo kontroliraju impulse i imaju nisku razinu tolerancije na stres.

„Biti emocionalno inteligentan ili emocionalno kompetentan znači uspješno spajati emocije i opću inteligenciju. Sposobnost prepoznavanja i razumijevanja emocija te svjesnost o načinu na koji emocije utječu na naše i ponašanje drugih ljudi kao i sposobnost upravljanja našim i tuđim emocijama bitni su ne samo na privatnom već i na poslovnom planu. Pozitivnija atmosfera, kvalitetniji odnosi s kolegama, brže i kvalitetnije donošenje odluka, veća otpornost na stres i prilagodljivost promjenama, samo su neki od razloga za poticanje razvoja emocionalne inteligencije i u poslovnom okruženju. Kroz dugogodišnji rad na području ljudskih resursa osobno sam se uvjerila u veliku važnost emocionalno-socijalnih vještina za poslovnu uspješnost i to me potaknulo na razvoj kvalitetnog alata za procjenu emocionalne inteligencije i snažniji angažman na tom području.“, pojasnila je direktorica tvrtke Artis Rei Barbara Ružić.

Tvrtka Artis Rei izradila je vlastiti EQsmart upitnik koji ispituje i procjenjuje emocionalnu inteligenciju. EQsmart upitnik jedinstveni je proizvod u Hrvatskoj i regiji koji je prilagođen upravo našoj populaciji i svim specifičnostima regije. Bazira se na pristupu samoprocjene te uključuje ukupno 110 pitanja grupiranih u šest osnovnih područja odnosno dimenzija emocionalne inteligencije - samosvjesnost, emocionalna sloboda, emocionalna staloženost, emocionalna prilagodljivost, socijalna svjesnost te razvoj i održavanje odnosa. Upitnik koji se popunjava online, pruža detaljne informacije i uvid u prednosti i prioritetna područja poboljšanja svakog ispitanika, kako bi radom na tim područjima mogli unaprijediti kvalitetu života, odnosno uspješnost na poslu. Upitnik je namijenjen tvrtkama koje žele podržati razvoj emocionalne inteligencije svojih zaposlenika, ali i svim pojedincima koji tome žele pristupiti individualno.

„Na razvoju novog upitnika za procjenu emocionalne inteligencije radilo se pet godina. Drugi upitnici koji postoje u svijetu i koje sam koristila nisu davali dovoljno detaljne informacije i uvid u područja u kojima je potrebno poboljšati emocionalnu inteligenciju na što je u EQsmart-u stavljen poseban naglasak.“ Kazala je Barbara Ružić dodajući kako interes za emocionalnu inteligenciju u poslovnom svijetu sve više raste, a potaknut je nizom dokaza o pozitivnom utjecaju više razine EQ-a zaposlenika na poslovanje kroz veću produktivnost, bolju suradnju, manje konflikata, manju fluktuaciju, lakše prihvaćanje promjena i dr. (PS/Z.R.)

Poslovni savjetnik pratite putem Facebook/LinkedIn/Twitter 

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox