Balanced Scorecard metodologija

28/12/2021

U suvremenoj poslovnoj literaturi planiranje i praćenje poslovanja su vrlo često obrađene teme. Razlog leži u činjenici da je nekoliko istraživanja neovisnih analitičkih kuća provedenih na velikom broju tvrtki različitih djelatnosti i veličina pokazalo vrlo sličan rezultat. Samo 35% ispitanika ocijenilo je postojeće sustave za mjerenje rezultata (perfomansi) kao efikasne ili vrlo efikasne. Današnje poslovno okruženje zahtijeva od tvrtki koje žele postići konkurentnost na tržištu i ostvariti planirane poslovne rezultate, da ulože značajno vrijeme i resurse kako bi mjerile vlastito poslovanje i uspoređivale se sa zadanim ciljevima


Tradicionalne metode mjerenja poslovnih rezultata
Metode mjerenja poslovnih rezultata ili perfomansi doživjele su kao i same metode upravljanja i planiranja vrlo značajne promjene kroz nekoliko zadnjih desetljeća. Iako su veliki pomaci napravljeni u metodama načina upravljanja, razvijanja strategije, kreiranja poslovnih planova i sl., moglo bi se reći da su same metode za mjerenje rezultata poslovanja tek u zadnjem desetljeću doživjele najznačajnije promjene.
U prošlosti se vrijednost tvrtke stvarala i mjerila uglavnom temeljem dugotrajne imovine i ostale imovine (eng. tangible assets) iskazane u financijskim izvješćima (npr. zgrade, zemljiπta, proizvodni pogoni i sl.), dok u posljednje vrijeme vrijednost tvrtke se u značajnoj mjeri ostvaruje na osnovi tzv. nedodirljive imovine (eng. intangible assets) koja se samo djelomično iskazuje u financijskim izvješćima. PS/SM

Ostatak teksta pročitajte klikom na PDF ikonu

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox