Kako nadmašiti konkurenciju

13/03/2018

Samo je 13% zaposlenika u svijetu angažirano na poslu. Povećanje angažiranosti na radnom mjestu presudno je pri ostvarivanju održivog rasta za zemlje, zajednice i tvrtke.


Organizacije koje ulažu vrijeme i trud kako bi pomogle zaposlenicima spoznati svoje najjače strane i primijeniti ih na radnom mjestu imaju veću angažiranost, učinkovitost i profitabilnost.

Gallupova studija sa 142 ze­mlje o Stanju globalnog rad­nog mjesta (State of the Global Workplace) pokazuje kako je samo 13% zaposlenika u svijetu an­gažirano na poslu. Dakle, otprili­ke jedna osmina zaposlenih psiho­loški je predana poslu i pozitivno doprinosi svojim organizacijama. 63% (900 milijuna) je „neanga­žirano“, nedostaje im motivacije i manje je vjerojatno da će uložiti dodatne napore u ciljeve organi­zacije. 24% (340 milijuna) je „ak­tivno neangažirano“, što znači da su nesretni i neučinkoviti na poslu te skloni širenju negativno­sti unutar i izvan organizacije.

Razine angažiranosti variraju u različitim regijama i zemljama

U središnjoj i istočnoj Europi angažiranih zaposlenika je 12%, neangažiranih 63% te aktivno ne­angažiranih 26%. Oni koji su nega­tivni i potencijalno neprijateljski raspoloženi prema svojim organi­zacijama nadmašuju angažirane zaposlenike u omjeru 1 : 2. Naža­lost, ovi slabi brojevi jedva da su se u posljednjih dvanaest godina imalo promijenili, što znači kako se velika većina zaposlenika ne ra­zvija i ne doprinosi poslu.

Bez obzira na regiju ili indu­striju, organizacije koje se žele pri­lagoditi gospodarskim uvjetima, koji se rapidno mijenjaju, moraju naučiti kako održati visoko učin­kovita radna mjesta te razviti vjer­nost kupaca u širokom spektru društvenih, kulturoloških i gos­podarskih okruženja.

Ostatak tekst pročitajte klikom na pdf ikonu.

Autor: John Lodder
Izvor: Poslovni savjetnik

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox