Poslovna analiza korištenjem OLAP-a

17/01/2022

Multidimenzionalna analiza postala je ključna i nezaobilazna komponenta sustava za podršku poslovnom odlučivanju. U ovom članku baviti ćemo se tehnikama provođenja ovakvih analiza, kako se realizira takav projekt u tvrtkama i koje prednosti može dati primjena u svakoj tvrtki


Što u današnjem poslovnom okruženju za tvrtku i njezin management znači brza i ažurna analiza poslovanja cijele tvrtke ili jednog njezinog dije­la? Znači sve! Za managera donošenje važne poslovne odluke višestruko je olakšano s dobivanjem informacije ba­zirane na multidimenzionalnim anali­zama s točnim i ažurnim podacima. Multidimenzionalna analiza vrlo se često u literaturi i u praksi naziva OLAP (eng. On Line Analytical Processing). Pojam izvorno potječe od Edgara F. Codda, britanskog informatičkog znan­stvenika i matematičara, kojeg smatraju “ocem relacijskog modela za upra­vljanje bazama podataka”. Pojavljuje se prvi put 1993.g. kada g. Codd objavljuje članak u kojem predstavlja pojam i de­finira 12 pravila koja definiraju što je OLAP sustav.

OLAP možemo definirati kao infor­macijski sustav koji omogućuje brz, konzistentan i interaktivan pristup i manipulaciju podacima koji dolaze iz različitih izvora a spremljeni su u skladištu podataka.

Funkcionalnost OLAP-a ostvare­na je kroz mogućnost multi-dimenzio-nalnih analiza poslovnih podataka koje uključuju slijedeće: modeliranje korištenjem dimenzija i hijerarhija poda­taka, analize trendova kroz određena vremenska razdoblja, projekciju poda­taka kroz “što ako” (eng.what if ) scena­rije, pod skupove podataka, pregled do nižih nivoa detaljnosti podataka. (eng.drill down). PS/SM

Autor teksta: Sandra Nikolaš

Ostatak teksta pročitajte klikom na PDF ikonu

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox