Poduzetništvo

Vodstvo u VUCA svijetu – uložite u sebe i svoju radnu snagu da biste preživjeli

Živimo u VUCA svijetu… VUCA znači: nepostojanost ( volatility ), neizvjesnost ( uncertainty ), kompleksnost ( complexity ) i ambigvitet ( ambiguity ).

• Nepostojanost, dinamičke promjene

• Neizvjesnost, nepredvidivost promjena

• Kompleksnost, broj varijabli koje utječu na promjene

• Ambigvitet, brkanje svrhe i učinka

VUCA zahtijeva...

Stranice