izračunima

05/01/2016

Tko su aktuari?

Zakonom o osiguranju (NN broj 151/2005) detaljno su utvrđeni uvjeti i način imenovanja aktuara te pravila obavljanja poslova aktuara, njegova obveza i odgovornost za procjenu rizika i određivanja adekvatnih premija osiguranja u skladu s njihovom v...

Više

Newsletter

Hosted by Mydataknox