ISTRAŽIVANJE: Čak 70 posto hrvatskih poduzeća ne želi imati certifikate

Prema rezultatima anketnog istraživanja magazina JaTRGOVAC i agencije Hendal, provedene tijekom veljače 2012. godine na reprezentativnom uzorku od 400 poslovnih subjekata, čak 70,6% donositelja odluka u hrvatskim poduzećima ističu kako njihove tvrtke ne planiraju steći određeni certifikat ili dodatne certifikate u skorije vrijeme.

Po definiciji, certifikat je potvrda akreditiranog certifikacijskog tijela kojom se jamči udovoljavanje proizvoda, procesa ili usluga zahtjevima propisanim određenim normama ili standardima te pridržavanje dobrih praksa. Iako sami po sebi nisu nikakva garancija uspjeha, certifikati pomažu tvrtkama u boljem upravljanju procesima, boljoj poziciji na tržištu, konkurentnosti na tenderima, boljem odnosu kvalitete i cijene proizvoda te zadovoljstvu kupaca, zaposlenih, menadžmenta i okoline. Procesom certifikacije potvrđuje se poštivanje načela dobrih praksa, tehnologija i upravljanje procesima unutra tvrtke, što utječe na prepoznavanje mogućnosti smanjenja troškova poslovanja te kvalitetnije planiranje prihoda i troškova.

Nedovoljno prepoznate prednosti

Čini se kako sve ove prednosti još uvijek nisu dovoljno prepoznate u hrvatskom poslovnom okruženju, jer od ukupnog uzorka od 400 poslovnih subjekata u Hrvatskoj njih čak 286 ili 71,3% ne posjeduje niti jedan certifikat. Među onima koji su na neki način certificirali svoje poslovanje, najprisutniji je ISO (kod 12,5% anketiranih). Slijede sigurnosni certifikati (6%), certifikat za software (5,7%), HACCP (3,7%), i košer (0,2%).

Među razlozima zašto poduzeća nemaju ili ne žele imati određene certifikate prevladava odgovor "zato jer nema utjecaja na poslovanje", što kao svoje obrazloženje navodi 53,8% poslovnih subjekata.

"Zato jer to ne traži zakon" razlog je za 36% poduzetnika, dok nešto manji broj (34,6%) certifikate nisu uveli zato jer to od njih nisu tražili dobavljači ili klijenti. Za 22,7% poduzeća certificiranje poslovanja preveliki je trošak, dok 15,7% njih kaže kako to za njih ne donosi konkurentsku prednost, a organizacijske razloge navodi 9,4% ispitanih.

Ne planiraju steći certifikat

 Zanimljivo je stajalište hrvatskih poslovnjaka o budućim planovima kada je u pitanju uvođenje određenih certifikata u svoj sustav poslovanja. Naime, iznenađujuće je da čak 70,6% poslovnih subjekata ističe kako ne planiraju steći određeni certifikat ili dodatne certifikate u skorije vrijeme, dok preostalih 29,4% ispitanih ima takvu namjeru.

Upitani za razloge posjedovanja certifikata, sudionici ankete u najvećoj mjeri navode unapređenje poslovanja (60,9%), zatim jer je to uvjet za dobivanje poslova (43,2%). Zato što je to zakonska obveza navodi 38,5% poslovnih subjekata, dok je izvoz - ulazak za nova tržišta razlog certificiranja kod 24% ispitanih. Sustizanje konkurenata koji već posjeduju neke certifikate kao razlog za certificiranje navodi 21,9% anketiranih poslovnih subjekata. (PS/JK)

 

 

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox