Suzbijanje korupcije usred pandemije važnije je nego ikad prije, ističe se u novom izvješću

Napredak u suzbijanju korupcije može se postići čak i u uvjetima najvećih izazova, navodi se u novom izvješću Svjetske banke. U vremenu kad se dosad najveća sredstva za hitne situacije aktiviraju za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19 izvješće nudi novi pogled na neke od najefikasnijih pristupa i instrumenata za povećanje odgovornosti vlasti.


Izvješće Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption („Povećanje učinkovitosti i transparentnosti vlasti: Borba protiv korupcije) usmjereno je na načine povećanja učinkovitosti strategija za borbu protiv korupcije u najzahvaćenijim sektorima. Ono služi kao referentni vodič za kreatore javnih politika i predvodnike u borbi protiv korupcije jer je potrebno dodatno pooštriti primjenu tradicionalnih instrumenata.

Zbog pandemije Covida-19 države žurno troše velika sredstva za hitne situacije u cilju oporavka gospodarstva te zaštite siromašnih i ranjivih koji su nerazmjerno teško pogođeni krizom. U trenutku kad počinju raditi na otpornijem i uključivom oporavku presudno je da razborito i transparentno koriste ograničene resurse”, rekla je direktorica Svjetske banke Mari Pangestu. „Napredak je moguć u svim okruženjima, te s našim partnerima u vladama, civilnim društvima i privatnom sektoru predano radimo na borbi protiv korupcije i njezinih nagrizajućih učinaka.

Dio dosad najvećih sredstava za hitne situacije koja se ulažu u suzbijanje pandemije Covida-19 potrošen je, a da se pritom nisu poštovali redovni sustavi provjera i kontrola. Iako je ta žurnost razumljiva, bez odgovarajućih kontrola države se izlažu različitim koruptivnim rizicima koji mogu umanjiti učinkovitost njihovih mjera. Kako bi se potaknula veća odgovornost, u izvješću se države poziva da što brže i transparentno iznose svoje mjere, provode pravila, otklanjaju povrede i rješavaju probleme.

Izvješće uključuje pet ključnih tematskih područja, odnosno javnu nabavu, infrastrukturu, državna poduzeća, carinu i pružanje usluga, te horizontalne teme kao što su inicijative za otvorenu vlast i digitalizaciju javne uprave (GovTech), s primjerima studija slučaja iz cijelog svijeta. Time će se službenicima u javnom sektoru i civilnom društvu dati modularni skup pristupa i alata koje mogu preuzeti i prilagoditi specifičnom kontekstu svoje zemlje.

Iz studija slučaja u izvješću vidljivo je da su mjere za suzbijanje korupcije često oportunističke, odnosno da su usmjerene na specifična područja ranjivosti gdje i kad to politika dopušta. Međutim, čak i kad se čini da mjere imaju ograničeni učinak, one mogu biti važan temelj za budući napredak. 

  • Zahvaljujući uvođenju e-javne nabave, u kombinaciji s većom transparentnošću i sudjelovanjem građana, u Bangladešu se broj natječaja s jednim ponuditeljem prepolovio, čime se znatno poboljšalo tržišno natjecanje, povećao broj ugovora dodijeljenih poduzećima izvan lokalnih područja te su od uspješnih ponuditelja postignute bolje cijene.
  • Kolumbija je unaprijedila svoj sustav e-nabave tako da podatke objavljuje otvoreno i u skladu s međunarodnim standardima.  Kao rezultat toga, natječaji s jednom ponudom u državnoj agenciji za ceste, INVIAS, smanjili su se s 30 % na 22 %, dok se u gradovima kao što je Cali udio natječaja u otprilike dvije godine povećao s 31 % na 56 %.
  • U Ukrajini su objavljivanje imovinskih kartica javnih dužnosnika građani i međunarodna zajednica prepoznali kao ključan instrument u borbi protiv korupcije. Prema najnovijim podacima u sustavu e-imovinske kartice javno je dostupno gotovo 5,3 milijuna dokumenata. Sredinom 2020. ukrajinski Visoki sud za suzbijanje korupcije odlučivao je o 19 predmeta pokrenutih protiv dužnosnika optuženih za unošenje pogrešnih informacija u imovinsku karticu ili namjerno nepodnošenje imovinske kartice.
  • U Afganistanu Carinska uprava postupno uvodi informatizirane carinske postupke u cijeloj zemlji. Iako postoje znatne ranjivosti te je gubitak prihoda na granicama i dalje velik izazov, prihodi koje prikuplja carina usedmerostručili su se u razdoblju od 2004. do 2019. te su se vrijeme carinjenja i transparentnost trgovinskih transakcija znatno poboljšali.
  • Program reforme zemljišnih knjiga u Ruandi pridonio je rješavanju sukoba oko zemljišta i doveo do povećanja efikasnosti, transparentnosti, sudjelovanja građana i razvoja održivih institucija za upravljanje zemljištem. Zahvaljujući automatizaciji zemljišnih knjiga smanjeno je potkupljivanje službenika zemljišnoknjižnih ureda jer su informacije javne.

Institucije su nevjerojatno važne za provedbu javnih politika, uključivanje civilnog društva i osiguranje veće transparentnosti u poslovima države”, rekao je Ed Olowo-Okere, globalni direktor Svjetske banke za javno upravljanje. „U globalnom izvješću naglašava se važnost dopunjavanja tradicionalnih metoda rješavanja korupcije naprednima, kao što su GovTech i e-Nabava, kako bi se korupcija uklonila čak i u najizazovnijim i najosjetljivijim okruženjima.

Grupacija Svjetske banke, jedan od najvećih izvora financiranja i znanja za zemlje u razvoju, poduzima opsežne i brze mjere kako bi zemljama u razvoju pomogla u jačanju njihova odgovora na pandemiju. Podupiremo javnozdravstvene intervencije, radimo na osiguranju nabave ključnih materijala i uređaja te pomažemo privatnom sektoru da nastavi poslovati i zadrži radna mjesta. U 15 mjeseci osigurat ćemo financijsku potporu u iznosu do 160 milijardi USD kako bismo u više od 100 zemalja pomogli u zaštiti siromašnih i ranjivih, pružanju potpore poduzećima i poticanju gospodarskog oporavka. To uključuje 50 milijardi USD novih sredstava IDA-e u obliku bespovratnih sredstava i izrazito povoljnih zajmova. PS/SŠ

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox