Adris grupa: Cilj je dugoročna održivost sustava

U prvih šest mjeseci ove godine ukupni prihodi Adris grupe iznosili su 2,31 milijardu kuna, što je za 17 posto manje od prihoda ostvarenih u istom prošlogodišnjem razdoblju. Prihodi od prodaje roba i usluga iznose 1,91 milijardu kuna i za 22 posto manji su od prošlogodišnjih. Konsolidirana EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) iznosi 271 milijun kuna. Konsolidirani pak neto gubitak, nastao ponajprije zbog bitno smanjenih poslovnih aktivnosti turističkog dijela Grupe, iznosi 45 milijuna kuna.


Izazovi u poslovanju prouzročeni pandemijom koronavirusa, a posljedično i globalna gospodarska kriza, zahtijevaju brzu prilagodbu poslovanja u novim okolnostima. Tako je Adris već na početku krize poduzeo mnogobrojne aktivnosti u svim svojim tvrtkama. Gledajući kratkoročno, stavljen je naglasak na likvidnost i optimalizaciju troškova, s ciljem  dugoročne održivosti sustava. Definirani su ciljevi i mjere, a sve sastavnice Grupe usmjerene su na operativnu izvrsnost i selektivno investiranje, ne zaboravljajući pritom ni analizu mogućih poslovnih prilika. Poseban je naglasak na digitalizaciji poslovanja koja će omogućiti ulazak u nove segmente i područja rasta, ponajprije u turizmu i osiguranju.      

Croatia osiguranje nastavlja s programom operativne izvrsnosti i digitalizacije poslovanja

Hrvatsko tržište osiguranja u prvih šest mjeseci 2020. godine ostvarilo je pad od četiri posto, ponajprije zbog snažnog pada segmenta životnih osiguranja. Croatia osiguranje i nadalje ima vodeću poziciju na hrvatskome tržištu s ukupnim udjelom od 28,6 posto. Ukupna bruto zaračunata premija iznosila je 1.584 milijuna kuna, što je pet posto manje u usporedbi s prvih šest mjeseci prošle godine, ponajprije zbog pada tržišta životnih osiguranje, ali i ciljane optimalizacije te ukidanja neprofitabilnog dijela portfelja. Bruto zaračunata premija na razini CO grupe pak iznosi 1.867 milijuna kuna i za šest posto je manja od prošlogodišnje. Kombinirani omjer iz redovnog poslovanja Grupe, kao jedan od ključnih pokazatelja efikasnosti poslovanja, iznosi 91,8 i gotovo je za jedan postotni bod bolji od prošlogodišnjeg, što ukazuje na daljnje poboljšanje troškovne učinkovitosti poslovanja.

Poslovanje Croatia osiguranja u prvom dijelu godine bilo je opterećeno jednokratnim troškovima potresa, posljedicama mraza i tuče, negativnim tečajnim razlikama te odlukom Vrhovnog suda RH o povećanju orijentacijskih kriterija i iznosa za nematerijalne štete. Spomenute činjenice negativno su utjecale na rezultat prije poreza za više od 100 milijuna kuna. Unatoč tome, u prvih šest mjeseci 2020. godine CO grupa ostvarila je neto dobit u iznosu od 204 milijuna kuna, što je dva posto manje u usporedbi s istim prošlogodišnjim izvještajnim razdobljem.

U prvom dijelu godine nastavljeni su projekti unaprjeđenja poslovanja, prvenstveno u području digitalizacije, s ciljem daljnjeg podizanja razine operativne izvrsnosti i korisničkog iskustva.

Znatno smanjena poslovna aktivnost u turističkom dijelu. Najveća potražnja u segmentu luksuznih hotela u Rovinju i kampovima

Zbog pandemije koronavirusa, početkom godine došlo je do smanjenja gospodarske aktivnosti, što je utjecalo na znatan pad turističke potražnje. Tako je u ožujku onemogućeno prekogranično kretanje stanovništva, a u kasnijim mjesecima postojala su brojna ograničenja, što je utjecalo na znatno smanjenje turističkih tokova. Osobito su pogođena dva segmenta - kongresni turizam i tržišta ovisna o avionskom prijevozu.  Posljedice su vidljive u rezultatu za razdoblje od ožujka do lipnja. Kao odgovor na krizu, u turističkom dijelu pokrenute su brojne mjere optimalizacije poslovnih procesa i racionalizacije troškova. Planirane investicije smanjene su na minimum, s ciljem čuvanja likvidnosti, i uz nastavak pripreme planiranih projekata. Potres u Zagrebu dodatno je utjecao na stanje određenih objekata, stoga će se novim planom investicija redefinirati ulagački prioriteti.

Maistra, uključujući i dubrovački hotel Hilton, u prvom polugodištu ove godine zabilježila je prodaju od 157 tisuća jedinica, što iznosi 28 posto ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. U usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem ostvareno je 22 posto  prihoda od prodaje.

Tvrtka HUP-Zagreb ostvarila je 20 posto prodaje i 24 posto prihoda od prodaje.

Konsolidirani prihod od prodaje turističkog segmenta u prvih šest mjeseci 2020. godine iznosi 138 milijuna kuna, što predstavlja 23 posto ostvarenja prvog polugodišta prošle godine. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) negativna je i iznosi  minus 42 milijuna kuna, a neto dobit minus 163 milijuna kuna. 

Trenutačni booking pokazuje da postoji interes za dolaskom gostiju u glavnoj sezoni i posezoni. Pojačanja potražnja postoji u segmentu luksuznih hotela u Rovinju kao i u kampovima. Podatci za prvih dvadesetak dana srpnja pokazuju da je Rovinj prema broju ostvarenih noćenja u komercijalnom smještaju na 57 posto prošlogodišnjih. To je pet postotnih bodova više od istarskog i šest postotnih bodova više od hrvatskog prosjeka.         

Kao i u drugim dijelovima Grupe, pokrenut je novi razvojni ciklus usmjeren na digitalizaciju i operativnu izvrsnost. Organizacija se ubrzano prilagođava promjenama u okruženju. S obzirom na očekivane promjene navika gostiju, redefinirat će se planovi ulaganja i tvrtka će se pripremiti za „novo normalno“ razdoblje.    

Cromaris ostvaruje 86 posto prihoda na inozemnom tržištu

Cromaris je u prvom polugodištu 2020. godine ostvario prodaju od 4.661 tona ekvivalenta svježe ribe, što je za jedan posto manje u usporedbi s prvih šest mjeseci prošle godine. Snažan oporavak prodaje uslijedio je u lipnju kada je zabilježena rekordna prodaja od 1.047 tona ekvivalenta svježe ribe, što, u usporedni s istim prošlogodišnjim mjesecom, predstavlja rast od 20 posto. U prvih šest mjeseci na izvoznim tržištima ostvaren je količinski rast od četiri posto. Cromaris na inozemnim tržištima ostvaruje 85 posto prodanih količina i 86 posto prihoda od prodaje. Prihodi od diferenciranih proizvoda, prije svega svježe očišćene i pakirane ribe, porasli su za 11 posto. Trenutno čine 48 posto udjela u ukupnoj prodaji, što je u skladu s Cromarisovom strategijom diferencijacije. Zabilježen je i rast prosječnih cijena od dva posto. Prihodi od prodaje u prvom polugodištu 2020. godine iznose 235 milijuna  kuna i dva posto su veći od prošlogodišnjeg ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju.

Razdoblje od ožujka do svibnja obilježeno je brojnim logističkim izazovima prouzročenih pandemijom koronavirusa, a organizacija proizvodnje dovela je do porasta operativnih troškova. Kao i u drugim dijelovima Grupe, poduzete su brojne mjere racionalizacije poslovanja. 

Cromaris je u prvih šest mjeseci 2020. godine ostvario neto dobit iz redovnog poslovanja u iznosu od 3,9 milijuna kuna.

Prognoze za drugi dio godine ukazuju pak na nastavak trenda rasta količinske prodaje i prihoda. U 2020. godini Cromaris će, kao i prethodne godine, dostići razinu prodaje od gotovo 10.000 tona ekvivalenta svježe ribe ili WFE-a (engl. Whole Fish Equivalent).  PS/SŠ

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox