Donošenje odluka u grupi

05/09/2017

Grupa će djelovati sinergijski samo ako ima valjan sustav odlučivanja. Velike su mogućnosti (prilike) ali i brojni problemi u procesu odlučivanja u grupi. Vještina odlučivanja u grupi je vještina koja se mora učiti. Nema prirodno talentiranih pojedinaca za vještine odlučivanja.

Definicije

Odlučivanje u grupi je proces donošenja odluka za ostvarivanje postavljenih ciljeva grupe. Grupa (tim) su dvoje ili više osoba koje imaju isti cilj i zajednički rade na njegovom postizanju.

Hodogram odlučivanja u grupi

1. Utvrditi početno stanje (start),

2. Utvrditi listu potrebnih odluka da se postignu željeni ciljevi.

3.Donošenje odluka,

- odlukama se želi promijeniti postojeće stanje.

- odluke su usmjerene prema novom stanju - cilju.

4.Rezultati,

Očekivani rezultati se postižu kada su sve odluke u potpunosti provedene.

Elementi odlučivanja

1. Željena odluka (interesi grupe, interesi zajednice, osobni interesi - vidljivi i skriveni),

2. Pravila rada (procedure kako se donose odluke u grupi).

Pravila rada moraju biti svima dostupna i obvezna za sve članove grupe bez obzira na njihov status u grupi i izvan nje. Pravila rada u procesu odlučivanja se mogu mijenjati samo unaprijed definiranom procedurom.

3. Donositelji odluke

Definirati tko stvarno donosi odluke i na koji način (koncensusom, većinom glasova članova, ...).

4. Donesena odluka

Odluke moraju biti u potpunosti opisane tako da ih svi jednoznačno razumiju.

5. Provedba donesenih odluka

Ključno za funkcioniranje grupe jer se odluke često djelomično ili uopće ne provode.

Neizostavna je kontrola provedbe donesenih oduka. Praksa pokazuje da sve ono što se ne kontrolira – neće se dogoditi.

(PS/Z.R.)

 

Naslov članka: Donošenje odluka u grupi

Autor: Milan Grković

Izvor: Poslovni savjetnik br.126 str.  12-13.

Poslovni savjetnik pratite putem Facebook/LinkedIn/Twitter 

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox