Kako razviti strategiju za afirmativnim istraživanjem

15/03/2018

Kako ideje afirmativnog istraživanja (AI) funkcioniraju u praksi, pokazat ćemo na primjeru tvrtke koja se bavi trgovinom i dio je međunarodnog trgovačkog lanca.


Kako je sve počelo?

Glavni izvršni direktor želio je razviti strategiju za tvrtku u vidu 2020. pa sam ga upitao koliko učinkoviti i održivi rezultati stra­teškog procesa trebaju biti. Naša rasprava, koja je trajala otprilike dva mjeseca, vrtjela se oko toga trebamo li primijeniti uobičajenu SWOT analizu te nastaviti raditi s procesom „s vrha prema dolje kao i inače“ ili vidjeti ima li možda do­voljno hrabrosti uključiti sve zain­teresirane strane, one unutar tvrt­ke sa svih razina i one izvan?

Predložio sam korištenje afir­mativnog istraživanja kao učinko­vitijeg pristupa pa je počeo čitati knjige i članke te istraživati na in­ternetu o AI-u.

Na njegov je prijedlog Uprav­ni odbor odobrio strateški proces temeljen na afirmativnom istra­živanju pa su imenovali Internog projektnog lidera, osobu s kojom sam morao vrlo blisko surađivati.

Projektni nacrt i plan

Upoznali smo Internog pro­jektnog lidera (IPL) s AI-om pa smo održali nekoliko sastanaka kako bismo priredili detaljan pro­jektni plan Odboru. Započeli smo s prilagođavanjem tvrtkine misije i vizije na jezik koji bi svatko mo­gao razumjeti, a osmislili smo ih na način koji je predstavljao iza­zov. Za misiju smo izradili nekoli­ko „afirmativnih tema“, od kojih je Odbor trebao izabrati tri.

Važno je da se vrh preda kon­kretnom cilju i okviru u kojem cilj treba biti ostvaren. Nadalje, u pro­cesu razvoja strategije, „svi glaso­vi jednako vrijede“ sve dok ne do­đemo do konačne faze donošenja odluka.

Ostatak teksta pročitajte klikom na pdf ikone.

Autor: John Lodder
Izvor: Poslovni savjetnik

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox