Zašto je stvaranje timova visoke učinkovitosti glavni trend u upravljanju ljudskim potencijalima

28/02/2018

Većina tvrtki je restrukturirala i reorganizirala svoju unutarnju organizaciju nekoliko puta tijekom posljednjih godina, iako su zapravo imale sve manje i manje prihoda od najnovijeg restrukturiranja. Osim nedostatka dodatne vrijednosti za tvrtke u cjelini, također možemo primijetiti da zaposlenici postaju „umorni“ od reorganizacija. Ponovno moraju ispuniti nove zahtjeve i izvršiti nove zadatke, ali ne vide stvarna poboljšanja što tvrtke stoji mnogo negativne energije i motivacije.


Čini se kako je reorganizacija sve više i više „hobi“ glavnih izvršnih direktora i uprava podu­zeća te da nije razborito poveza­na s poslom. Možda kreativnost ne može pronaći druge načine za stvaranje organizacije s boljim po­slovanjem? Kako god da bilo, broj­ne tvrtke započinju „aktivnosti za visoku učinkovitost timova“ kako bi povećale unutarnju suradnju.

Zašto stvarati ‘tim visoke učinkovitosti’?

Dan Sanker smatra da bi tvrt­ke, ukoliko žele ostati konkuren­tne, trebale više surađivati. Surad­nja: „Umijeće surađivanja“ (engl. The Art of We) je praktični vodič za nadilaženje demokratskog i koo­perativnog rada s ciljem stvaranja okruženja koji su uistinu otvoreni za suradnju, a koji su dio strategi­je rasta. Suradnja nije novi pojam, ali su je globalizacija i nove tehno­logije pretvorile u jednu od najbo­ljih dostupnih metoda konkurent­ske prednosti. Umjesto ulaženja u beskrajno potezanje konopca pre­ko sve manjih mrvica na ograni­čenom tržištu, tvrtke koje surađu­ju pronalaze načine kako povećati svoj komad kolača ili kako stvoriti sasvim nove kolače šireći tako sva­čije tržište i prihode.

Mnoge tvrtke uviđaju kako se velika dobit može ostvariti boljom unutarnjom ko­munikacijom i suradnjom u vlasti­toj organizaciji, unutar odjela, ali posebice između pojedinih odjela. Ma koliko to zapravo jednostavno bilo, zahtijeva temeljne promjene u vodstvu: kreativnost, inovaciju, delegiranje, nadahnuće, poštova­nje, povjerenje, fleksibilnost itd., koje su ključni pokretači ovakve preobrazbe.

Radi se o povećanju učinkovitosti i profitabilnosti kroz team building.

Autor: John Lodder
Izvor: Poslovni savjetnik

Ostatak teksta pročitajte klikom na pdf ikonu.

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox