obrazac

20/06/2014

Stručnjaci Poslovnog savjetnika odgovaraju: Radite puno na pravim stvarima

Već godinu dana imama izvanredan projekt u glavi ali nikako dočekati pravi trenutak za početak njegove realizacije. Što napraviti? Pitanje je postavio čitatelj Poslovnog savjetnika G.R. iz Siska, a odgovor daje savjetnica Poslovnog savjetnika, Jasminka ...

Više
18/12/2013

JOPPD kalendar - KALENDAR koji prati numerički redne dane u godini

Tvrtka Stublić Impex d.o.o. zbog novog načina izvješćivanja o ostvarenim primicima, te uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak na obrascu JOPPD pripremila je samo za Vas nešto novo i jedinstveno. Od 01.01.2014. godine na temelju Pravilnika o izmjenama ...

Više
08/01/2013

Evo što vam od 1. siječnja banke moraju reći

Od 1. siječnja ove godine kreditne institucije u Hrvatskoj dužne su potrošačima prije zaključivanja ugovora o pružanju pojedine bankovne usluge dati o njima detaljne informacije u formi obrazaca, a sadržaj i oblik u kojem se potrošaču daju informacije...

Više
24/02/2011

Rok za predaju poreznih prijava za 2010. godinu - 28. veljače 2011.

Porezna uprava Ministarstva financija produžila je rad Područnih ureda i pripadajućih ispostava kako bi se građanima olakšalo podnošenje godišnjih prijava poreza na dohodak za 2010. godinu u zakonski određenom roku. Godišnje prijave poreza na dohodak ...

Više
27/01/2011

Obrazac za prijavu poreza dostupan u Excel-u na portalu Poslovni-savjetnik.com

Porezni stručnjaci portala www.poslovni-savjetnik.com i financijski stručnjaci portala www.anicazna.com izradili su obrazac DOH koji se primjenjuje za prijavu poreza na dohodak za 2010. godinu. Uz obrazac nalaze se i detaljne upute za njegovo popunjavanje.Ob...

Više
11/12/2010

Ugovor o djelu – primjer (model, obrazac), porez, izračun honorara

U ovom tekstu dan je prikaz pravnog i poreznog uređenja ugovora o djelu, te su na kraju dani i konkretni primjeri navedenog ugovora.PRAVNO UREĐENJE UGOVORA O DJELUUgovor o djelu propisan je Zakonom o obveznim odnosima,  i to u člancima 590. do 619. Taj di...

Više
11/12/2010

Ugovor o cesiji (ustupu tražbine) - primjer (model, obrazac)

Cesija (ustup tražbina) propisana je Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 i 41/08). U članku dan je isječak iz navedenog zakona koji se odnosi na cesiju te je na kraju prikazan konkretan primjer ugovora o cesiji. Najvažnije odredbe Ugovora o c...

Više
10/11/2010

Evidencija o radnom vremenu – primjer obrazac

U ovom primjeru radi se o oglednom primjeru tablice evidencije o radnom vremenu pojedinog radnika s minimumom podataka propisanih u Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, koja bi se vodila za pojedinog radnika. Ovi podaci mogu se dop...

Više
10/11/2010

Evidencije o radnicima – primjer obrazac

U nastavku se daje ogledni primjer tablice evidencije podataka o radnicima s minimumom podataka propisanih u Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, koja bi se vodila za pojedinog radnika.Ogledni primjer potrebno je prilagoditi konkre...

Više

Hosted by Mydataknox