Evo što vam od 1. siječnja banke moraju reći

Foto: Shutterstock

Od 1. siječnja ove godine kreditne institucije u Hrvatskoj dužne su potrošačima prije zaključivanja ugovora o pružanju pojedine bankovne usluge dati o njima detaljne informacije u formi obrazaca, a sadržaj i oblik u kojem se potrošaču daju informacije utvrđen je odlukom guvernera Hrvatske narodne banke.

Tom se odlukom uređuju sadržaj i oblik informacija koje je kreditne institucije dužne su dati potrošaču (koji se koristi ili se namjerava koristiti njihovim uslugama) prije zaključivanja ugovora o pružanju pojedine bankovne usluge. Njene odredbe dužne su primijeniti sve kreditne institucije koje posluju ili namjeravaju poslovati s potrošačima i u sklopu tog poslovanja zaključuju ili namjeravaju zaključiti ugovore o kreditu i/ili depozitu neovisno o valuti, ročnosti, iznosu ili namjeni. Osim minimalnog opsega informacija propisanih Zakonom o kreditnim institucijama i Zakona o potrošačkom kreditiranju, kreditna institucija dužna je, prije zaključivanja ugovora, potrošaču dati niz relevantnih informacija odnosno pojašnjenja.

Tako trebaju izvijestiti o načinu otplate kredita (anuiteti ili rate), a ako postoji mogućnost izbora načina otplate, potrebno je pojasniti razliku između anuitetske otplate i otplate u ratama. Osim informacije o načinu obračuna kamate, ako postoji mogućnost izbora načina obračuna kamate, potrebno je pojasniti razliku između primjene relativnoga ili konformnoga kamatnjaka. Uz uvjete pod kojima se mogu mijenjati stope redovne i zatezne kamatne stope tijekom ugovornog odnosa, banke trebaju navesti parametre o čijem kretanju ovisi promjena redovne i zatezne kamatne stope, objašnjenje te ovisnosti kao i intervale praćenja prije donošenja odluke o promjeni.

Nadalje uz valutu u kojoj je nominirana glavnica/deponirani iznos ili uz koju je vezana glavnica/deponirani iznos, moraju dati pojašnjenje koje se odnosi na rizik promjene tečaja. Uz naknade koje zaračunava korisniku kredita ili na teret deponenta, banke trebaju dati pojašnjenje u vezi s mogućom promjenjivošću tih naknada u vrijeme trajanja ugovora o kreditu/depozitu. Također trebaju izvijestiti o posljedicama neizvršavanja obveza iz ugovora, raskida odnosno otkaza ugovora te predviđeni redoslijed aktiviranja instrumenata osiguranja kod ugovora o kreditu, tj. mogućnosti isplate oročenog depozita prije isteka ugovorenog roka sa svim posljedicama takvog postupanja, informacije o načinu postupanja s depozitom nakon isteka ugovorenog roka te informacije o uvjetima raspolaganja s depozitom maloljetnih osoba.

Uz to korisnik treba dobiti i popis svih članaka Općih uvjeta poslovanja koji su relevantni za pojedini proizvod. Sve te informacije kreditne institucije dužne su dati potrošačima u formi propisanog obrazaca koji je sastavni dio te odluke, koja je stupila na snagu od 1. siječnja 2013. osim u dijelu koji se odnosi na informacije o visini oscilacije strane valute u odnosu na kunu, koji stupa na snagu 1. srpnja 2013. (Hina/HT)

Poslovni savjetnik pratite putem Facebook/LinkedIn/Twitter

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox