Model procjene rizika u uvjetima pandemije koronavirusa

Gotovo 70.000 subjekata koji zapošljavaju 225.000 zaposlenika značajnije je pogođeno pandemijom koronavirusa.


Pandemija koronavirusa događaj je koji je do temelja protresao globalno gospodarstvo. Ekonomije svih zemalja u zadnjih godinu dana posluju u uvjetima visoke neizvjesnosti i nestabilnosti. Poslovnim subjektima je iznimno teško odabrati kvalitetne i pouzdane partnere, a uvelike je otežana i procjena poslovanja konkurenata. Velika je nepoznanica može li kupac uistinu platiti te hoće li dobavljač zaista isporučiti ugovoreni proizvod ili uslugu.

Na temelju vlastite metodologije i dugogodišnjeg iskustva u modeliranju, analitički tim Fininfo.hr portala, na čelu s direktorom Edinom Lehom, prvi je na tržištu razvio sveobuhvatan model procjene rizika poslovnih subjekata i sektora u uvjetima pandemije koronavirusa.

Model pokazuje da je nešto manje od 30% svih relevantnih poslovnih subjekata značajnije pogođeno najnovijom krizom. Poslovanje gotovo 70.000 poslovnih subjekata koji su u 2019. ostvarili ukupan prihod od 80 mlrd. kn i zapošljavaju više od 225.000 zaposlenika prema Fininfo analizi izloženo je u većoj mjeri pandemiji koronavirusa te posljedično mogućim problemima u plaćanju obveza.

Fininfo.hr portal od samog je početka pratio i temeljito analizirao utjecaj pandemije koronavirusa na hrvatsko gospodarstvo. U brojnim su analizama dane smjernice za transformaciju i kvalitetnije repozicioniranje hrvatskog gospodarstva s ciljem osiguranja što bezbolnijeg izlaska iz krize i ostvarenja pretpostavki dugoročne održivosti naše ekonomije. 

Fininfo model uključuje veći broj parametara koji se odnose na vanjsko i unutarnje okruženje poduzeća. U okviru vanjskog okruženja promatra se izloženost određenog sektora gospodarstva pandemiji koronavirusa. Nadalje, kao jedna od temeljnih odrednica izloženosti poslovnih subjekata krizi, u modelu su obuhvaćene potpore za očuvanje radnih mjesta isplaćene poduzećima koja su poslovala u tzv. najpogođenijim djelatnostima.

Unutarnje okruženje odnosi se na obilježja samog poduzeća. U obzir su uzeti parametri poput veličine, rezultata poslovanja (poduzeća su svrstana u grupe ovisno o sektoru i poslovnim rezultatima proteklih godina te projekciji rezultata poslovanja za 2020.g.), kreditnog rizika i različitih kombinacija stanja koja ukazuju na probleme u plaćanju obveza (npr. predstečajni postupci, blokade, itd.).

Jedna od najvećih prednosti ovog modela je da se osvježava u stvarnom vremenu, odnosno reizračun se vrši na dnevnoj osnovi, što omogućuje uspješno detektiranje promjena relevantnih parametara. 

Rezultat modela je procjena stupnja izloženosti subjekta i/ili njegove registrirane djelatnosti pandemiji koronavirusa. U ovisnosti o stupnju izloženosti, subjektu se pridružuje jedna od dvije oznake, narančasta ili crvena, koje indiciraju  mjeru pogođenosti subjekta i/ili njegove registrirane djelatnosti pandemijom koronavirusa.

U sljedećoj tablici prikazani su rezultati modela:

Kod subjekata s jednom od dvije oznake prisutna je veća vjerojatnost značajnije izloženosti pandemiji koronavirusa i posljedično mogućih problema u plaćanju obveza. Ukupno je oznaku izloženosti pandemiji dobilo oko 69.000  poslovnih subjekata, koji sudjeluju u više od 10% ukupnih poslovnih prihoda subjekata koji su predali financijske izvještaje u 2019.g.

U kontekstu broja zaposlenih su subjekti koji su dobili oznaku izloženosti pandemiji zapošljavali približno 225.000 osoba u 2019. godini. U veljači 2021. godine ukupan broj zaposlenih u pravnim osobama iznosio je nešto više od 1.300.000 osoba što nam govori da se oznaka izloženosti odnosi na subjekte koji zapošljavaju nešto više od 17 % radnika u Republici Hrvatskoj.

Iz tablice u nastavku vidljivo je TOP 5 djelatnosti koje su prema Fininfo modelu značajnije izložene pandemiji koronavirusa:

Svih 5 djelatnosti je izravno ili neizravno povezano s turizmom, što samo potvrđuje prikazano u ranijim analizama potpora za očuvanje radnih mjesta i ukazuje na potrebu transformacije i diverzifikacije gospodarstva, posebice kada se sagledaju rezultati naše ekonomije u duljem vremenskom razdoblju.

Navedeni podaci ukazuju na visok negativan utjecaj pandemije koronavirusa na cjelokupno gospodarstvo. Prisutan je značajan porast neizvjesnosti u poslovanju, dok je u cilju svakog poslovnog subjekta smanjenje neizvjesnosti na najmanju moguću mjeru. Trenutni razvoj situacije ukazuje kako bi subjekti i djelatnosti izloženi pandemiji mogli i u 2021. godini osjetiti veći udar na rezultate poslovanja, čime bi se efekt njihove pogođenosti potencijalno multiplicirao. Upravo je portal Fininfo.hr  svojim modelom procjene rizika poslovnih subjekata i sektora u uvjetima pandemije koronavirusa napravio veliki korak prema razumijevanju novonastalih tržišnih okolnosti i ka smanjenju rizika u poslovnim odnosima. PS/SŠ

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox