Kreditiranje poljoprivrednih proizvođača temeljem zaloga uskladištene robe (pšenice) u javnim skladištima - očitovanja banaka

Tijekom prošloga tjedna održano je više radnih sastanaka s proizvođačima i otkupljivačima pšenice, no i s poslovnim bankama s posebnim naglaskom osiguranja potrebnih izvora kreditnih linija za kreditiranje poljoprivrednih proizvođača kako iz raspoloživih sredstava Hrvatske Banke za Obnovu i Razvitak, tako i kredita osiguranih skladišnicom izdanom od ovlaštenih skladišta,  uključujući i druge kreditne linije kojima raspolažu poslovne banke.

 

Za nove kreditne proizvode odnosno linije za kreditiranje poljoprivrednih proizvođača temeljem zaloga uskladištene robe u javnim skladištima (temeljem skladišnice), iako sustav funkcionira i pojedine su ga banke i prošle godine provodile, prema očitovanjima banaka potrebno je manjim korekcijama izmijeniti predmetna zakonska rješenja, ojačati značaj i ulogu vjerovnika, način aktivacije zaloga i prodaju založene robe na transparentan način, vansudskim putem u slučaju kada dužnik ne ispuni svoje obveze, te utvrditi izvore informacija pri praćenju vrijednosti založenih kolaterala i definirati tržište prodaje skladišnice u okvirima smanjenog tržišta (ili putem javne dražbe) za promet takve vrijednosnice.

Ministarstvo je prihvatilo obvezu i žurno je u suradnji s bankama pripremilo tekst izmjena zakona koje će biti upućene u proceduru donošenja. Sve prisutne banke na sastancima su isticale kako se već godinama aktivno uključuju u kreditiranje poljoprivrede, bilo u investicijama bilo srednjoročnim i kratkoročnim kreditima, a pojedine od njih uputile su svoja očitovanja koja u tabeli sažeto prikazujemo. (PS/mš)

 

 

Kreditiranje poljoprivrednih proizvođača temeljem zaloga uskladištene robe (pšenice) u javnim skladištima, očitovanja banaka

na dopis ministarstva od 26. srpnja 2011. godine

Croatia banka

Croatia banka spremna se uključiti uz korištenje sredstava HBORa za kreditiranje poljoprivrednih proizvođača koji imaju skladišnicu prema Zakonu o uskladištenju i skladišnici, no i prema Zakonu o obveznim odnosima, definirat će posebne kreditne linije.

Hrvatska poštanska banka

HPB odobrava kredite klijentima temeljem aktualnog Zakona o uskladištenju i skladišnici i postojeće zakonske regulative, osnova za odobrenje kredita je valjana kreditna sposobnost klijenta, a izvori su uz  sredstava HBORa za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje i sredstva kreditne linije banke.

Hypo Alpe-Adria-Bank

Hypo banka spremna je kao i do sada odobravati kratkoročne kredite svojim klijentima temeljem postojeće zakonske regulative. Temelj odobrenja kredita je pojedinačna kreditna sposobnost pojedinačnog klijenta, a izvori mogu biti  sredstava HBORa za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje ili  sredstva bančine kreditne linije.

Privredna banka, Zagreb

PBZ kao i do sada je kreditirala pa i sada izražava spremnost za kratkoročno kreditiranje poljoprivrednika definirat će posebne kreditne linije kako iz vlastitih sredstava tako i uz korištenje sredstava HBOR-a za kreditiranje poljoprivrednih proizvođača koji imaju skladišnicu prema Zakonu o uskladištenju i skladišnici čije izmijene pozdravlja, no i prema Zakonu o obveznim odnosima.

Slatinska banka

značajan dio njenih  klijenata su poljoprivrednici sa svojim potrebama, stoga je spremna kao i do sada odobravati kratkoročne kredite svojim klijentima, a temeljem izmijenjene zakonske regulative i kreditirati prema konceptu kreditiranja temeljem skladišnice .

OTP banka

do daljnjega će odobravati kredite poljoprivrednicima prema dosadašnjoj praksi,  a nakon što se izmijeni zakonske regulative ponuditi će i nove modele kreditiranja temeljem skladišnice .

Zagrebačka banka Zaba

Nastavno na sastanke održane na temu kreditiranja poljoprivrednih proizvođača temeljem zaloga uskladištene pšenice u javnim skladištima, u očitovanju Zagrebačke banke stoji da je banka i do sada aktivno sudjelovala u financiranju poljoprivrednih proizvođača, prilagođavajući kreditne uvjete njihovim potrebama, kako iz vlastitih sredstava tako i iz sredstava HBOR-a.

Banka će i ubuduće  u okviru relevantnih zakonskih propisa nastaviti kreditiranje poljoprivrednika individualnim pristupom, kao i kreiranjem posebnih proizvoda.

Volksbank

isključivo može kreditirati poljoprivrednike u okviru svojih kreditnih programa, u ovom trenutku nije u mogućnosti kreditirati temeljem skladišnice ili zaloga na uskladištenoj robi .

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox