Superprodavač

Superprodavač 2023.: David Đukić o performance managementu kao alatu za poboljšanje rezultata B2B prodavača

Performance management je temelj za usmjeravanje, vođenje i nagrađivanje prodavača. Na predavanju ćemo pogledati razliku između prodajnih i poslovnih ciljeva te kako kreirati prodajne ciljeve. Previsoki i preniski ciljevi negativno utječu na motivaciju. Predavač će prezentirati kakvi moraju biti ciljevi, da bi bili motivirajući. Na kraju će biti predstavljeno koje ciljeve...

Stranice