Superprodavač

Smanjite rizike

Jedna od najvažnijih stvari u poslu je disperzija rizika odnosno umanjivanje mogućnosti da se vežete na samo jednog ili nekoliko partnera, na jedan ili na svega nekoliko proizvoda. To vrijedi i za prodaju ali i za nabavu. Naime, svjedoci smo velikih turbulencija na tržištu vezanih uz jednu našu veliku kompaniju koja je za sebe vezala mnoge dobavljače kojima je ta kompanija...

Stranice