Fintech je omogućio praćenje prometa žiroračuna i zadavanje platnih naloga kroz računovodstveni program

Krajem prošle godine fintech usluga ePlati najavljena je kao najvažnija promjena u poslovanju uz uvođenje eura. Računovodstvo u stvarnom vremenu i plaćanje bez internetskog bankarstva, najčešće su značajke koje se od tada vežu uz spomenutu uslugu. Njome je, govore iskustva prvih korisnika, tvrtka Elektronički računi dokazala svoj status disruptora na tržištu digitalnih usluga jer ePlati sve jače istiskuje internetsko bankarstvo iz svakodnevne upotrebe pa se nedvojbeno može tvrditi da je razvoj financijskih usluga prema revidiranoj PSD2 direktivi, koja je otvorila sučelja banaka za pristup pružateljima platnih usluga, poslovnim subjektima omogućio skraćenje radnih procesa i povećanje operativnost. Zašto pružatelj usluge smatra da ePlati rješava većinu problema s kojima se računovođe susreću u poslovanju s klijentima, u intervjuu nam je otkrio Marko Emer, CEO Elektronički računi d.o.o.


Usluga ePlati objedinjuje dvije temeljne platne usluge proizašle iz revidirane PSD2 direktive, PIS (Payment Initiation Service) i AIS (Account Information Services). Koje preduvjete je tvrtka Elektronički računi morala ispuniti kako bi postala licencirani pružatelj platnih usluga?

Rješenjem Hrvatske narodne banke u srpnju 2022. godine upisani smo u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca kao jedina institucija za platni promet za pružanje platnih usluga iniciranja plaćanja (PIS) i usluge informiranja o računu (AIS). No, do samog upisa u registar, odnosno ostvarivanja prava na certifikaciju i licenciranje, prošlo je dvije godine u kojima smo morali razviti posebno zaštićene tehnologije, uspostaviti procese koji se odnose na sposobnosti procjene rizika, zaštitu osobnih podataka, provođenje mjera vezanih uz sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma te ostale rizike, uključujući i prijevaru. Uz brojne druge uvjete koje je regulator stavio pred nas, tehnologija kojom pružamo uslugu ePlati, koju čine usluge iniciranja plaćanja (PIS) i informiranja o računu (AIS), sustavno mora zadovoljavati  klauzule o zaštiti od virusa i zaštiti od hakera, što smo sukladno zakonu potkrijepili i policom osiguranja.

Otvaranjem  tržišta za kompanije tehnološkog sektora za pružanje financijskih usluga, koje su donedavno nudile isključivo banke i kartičarske kuće, otvorena je mogućnost da se platne usluge pojednostave za krajnjeg korisnika. Kako tvrtke u Hrvatskoj mogu postati korisnici ePlati?

Nakon upisa u registar pružatelja platnih usluga započeli smo integraciju ePlati u računovodstvene programe i poslovna rješenja s kojima su već integrirali prijašnje usluge informacijskog posredništva, između ostalih, razmjenu e-računa i pratećih dokumenata, uslugu izrade i razmjene drugih digitalnih knjigovodstvenih isprava i elektroničkog arhiviranja. Riječ je o 455 rješenja koja će tijekom 2023. godine, nadovezujući se na postojeću uslugu izdavanja e-računa, svoje usluge nadograditi fintech uslugom ePlati i time povećati vlastitu vrijednost kod svojih korisnika. Trenutno je integracija završena u nekoliko većih računovodstvenih programa, među kojima je i, među strukom u Hrvatskoj jedan od najkorištenijih, Synesis.

Kada kažete da integracijom fintech rješenja, u ovom slučaju ePlati, proizvođači računovodstvenih programa i poslovnih rješenja korisnicima pružaju veću vrijednost, na čega se to konkretno odnosi?

Veća vrijednost proizlazi iz toga da automatizacijom izrade platnog naloga i iniciranjem plaćanja kroz računovodstveni program, poslovni subjekti štede resurse, a istovremeno povećavaju kvalitetu i ažurnost financijskih podataka. Osim toga, integracijom ePlati, u kontekstu razvoja financijskih usluga, računovodstvenim programima i poslovnim rješenjima se značajno smanjuju troškovi integracije s bankama. Sa svim poslovnim bankama programska rješenja komuniciraju preko jedinstvenog sučelja i protokola platforme ePlati pa ne moraju prilagođavati formate datoteka potrebama i zahtjevima svake pojedine banke. To je jedan od najvećih benefita za poslovanje njihovih korisnika jer više nisu ograničeni isključivo na banke s kojima je integrirano njihovo poslovno rješenje (ERP).

Usluga iniciranja plaćanja (PIS) često se ističe kao logičan dodatak na postojeće usluge izdavanja i zaprimanja e-računa koje objedinjava u jedinstveni vrijednosni lanac kada govorimo o automatizaciji poslovanja. Znači li to da se putem ePlati mogu plaćati isključivo e-računi?

Ne. Putem ePlati (PIS) mogu se plaćati i računi u papirnatom obliku, ponude ili putni nalozi, odnosno sve valjane knjigovodstvene isprave koje se evidentiraju i knjiže u računovodstvenom programu. Isto se odnosi i na isplatu plaća te drugih vrsta dohodaka koje poslovni subjekt uobičajeno isplaćuje. Mijenja se način na koji to poslovni subjekt obavlja jer korisnik ePlati više ne mora generirati datoteke s platnim nalozima iz poslovne aplikacije i potom ih ručno prepisivati ili učitavati u internetsko bankarstvo. Dat ću primjer; poslovni subjekt uobičajeno je provodio plaćanje računa tako da ga je proknjižio, nakon čega je kreirao platni naloga u računovodstvenom programu, eksportirao datoteku s nalozima, „ulogirao“ se u internetsko bankarstvo, učitao datoteke s nalozima i konačno kliknuo plati.  Usluga iniciranja plaćanja (PIS) taj je proces skratila na dva koraka – iniciraj i autoriziraj plaćanje iz računovodstvenog programa.

Znači da se račun ili neki drugi dokument koji je temelj plaćanja mogu platiti odmah nakon knjiženja u samom računovodstvenom programu, bez pristupa internetskom bankarstvu?

Ako je knjigovodstvena isprava već evidentirana računovodstvenom programu, nalog za plaćanje se zadaje iz programa, a ePlati provjerenu platnu transakciju dostavlja u banku. Transakcija se provodi u banci odmah nakon autorizacije klijenta. Autorizaciju platnog naloga obavlja direktno korisnik platne usluge putem jedne od raspoloživih metoda snažne autentifikacije klijenta (SCA). U konkretnom slučaju, riječ je o dvofaktorskoj autentifikaciji (2FA), odnosno autorizaciji tokenom, koja se smatra najsigurnijim načinom autentifikacije jer isključivo osoba koja posjeduje token, ili je ovlaštena za njegovo korištenje, može pristupiti stranici i autorizirati nalog. Informaciju je li nalog prošao ili nije, korisnik također zaprima u računovodstveni program, što znači da se ni u slučaju provjere statusa platnih naloga ne mora otvarati internetsko bankarstvo.

Iz prvih iskustava korisnika, koje su se značajke ePlati pokazale najkorisnijima?

Prednost ePlati možda je najočitija u računovodstvenom poslovanju, no mi smo otpočetka najavljivali da će od usluge posebnu korist imati struka. Zajednički problem s kojim se susreću računovodstveni servisi je kašnjenje s dostavom dokumentacije pa se nerijetko događa da izvode i račune klijenti dostavljaju netom prije predaje PDV obrasca. Usluga dohvaćanja informacija o stanju računa (AIS) korisnicima i njihovim ovlaštenicima, knjigovodstvenim i računovodstvenim servisima, omogućuje da u stvarnom vremenu prate sve promjene na bankovnom računu, ili više njih, i to direktno kroz njihov računovodstveni ili poslovni program (ERP). Aktivacijom ePlati računovođe više nisu obavezni čekati izvatke o prometu po računima od prethodnog dana kako bi knjižili platni promet niti se moraju spajati na internet bankarstvo poslovnih banaka i tražiti i provjeravati pojedinačne transakcije, već informacije o uplatama zaprimaju automatski, direktno u računovodstveni program.

Većina banaka pruža mogućnost dostave XML izvadaka koji se učitavaju u računovodstveni program. Po čemu se ePlati (AIS) razlikuje?

Za razliku od klasičnog učitavanja XML datoteke izvoda, što je kako ste rekli usluga koju trenutno pruža većina banka, korisnik ePlati više ne mora ulaziti u internet bankarstvo, povući datoteku na radnu površinu računala potom je učitati u računovodstveni program, ili je pak preuzimati putem sa e-maila, već to čini automatski, zadajući jednim klikom nalog usluzi ePlati (AIS) da izvod povuče direktno u program. No, nemojmo zaboraviti da puno poduzetnika još uvijek zaprima papirnate izvode koji se moraju ručno prepisivati; aktivacijom ePlati računovođe više ne moraju čekati da im se dostavi dokumentacija, nego mogu samostalno povlačiti promete po svim računima svojih klijenata direktno u računovodstveni program koji koriste. Štoviše, osvježavanjem statusa „stanje po računima“ unutar računovodstvenog programa, korisnik u svakom trenutku možete pratiti stanje po vlastitim ili transakcijskim računima za koje je ovlaštenik, bez pristupa internetskom bankarstvu.

Elektronički računi vodeći su privatni informacijski posrednik za e-račune. Kako komentirate projekt Fiskalizacija 2.0. koji provodi Porezna uprava? Je li gospodarstvo spremno za obavezno izdavanje e-računa između poreznih obveznika?

Ne postoje tehničke prepreke da svaka tvrtka u Hrvatskoj već danas isključivo šalje i prima elektroničke račune. Podsjećam da se veliki pomak dogodio se uvođenjem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, ali i kroz projekt Fiskalizacija 2.0., gdje je država jasno najavila da je obavezan eRačun u B2B segmentu pitanje trenutka,  mnogi će se odvažiti već od sutra proširiti bazu kupaca prema kojima će slati e-račune. Ključno je da će po završetku projekta poduzetnici konačno biti manje opterećeni jer će se smanjiti broj potrebnih obrazaca u poreznom knjigovodstvu, povećat će se transparentnost poslovanja i riješiti rak rana hrvatskog gospodarstva – predugi rokovi plaćanja. Naime, Fiskalizacija 2.0 uključivat će fiskalizaciju i poslanih i primljenih računa – što znači da će kupac morati potvrditi preuzimanje eRačuna pa će biti nedvojbeno poznato kada je počela teći valuta plaćanja. Što se tiče koristi za čitavo gospodarstvo, treba naglasiti da je fiskalizacija bezgotovinskih plaćanja učinkovit način borbe protiv sive ekonomije i poreznih prevara vezanih uz povrat PDV-a.

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox