Zaživjela je prva P2P platforma za uzajamno financiranje poslovnih subjekata u RH

Fintech poduzeće P2P FINANCE d.o.o., dio je slovenske BT grupe (Borza terjatev) koja je vlasnik i upravitelj online informacijskog sustava – P2P platforma, koja predstavlja prvu „peer to peer“ platformu za uzajamno financiranje među hrvatskim poduzećima. P2P platforma predstavlja online organizirano tržište na kojem se susreću poduzeća sa viškom likvidnih sredstva i ona kojima treba financiranje obrtnog kapitala. P2P platforma omogućuje malim i srednjim poduzećima jednostavan i brz pristup financiranju na osnovu ustupa kvalitetnih nedospjelih poslovnih potraživanja i na osnovu kratkoročnih namjenskih zajmova do 6 mjeseci za financiranje novih primljenih narudžbi ili za financiranje postojećih potraživanja od kupaca u inozemstvu, na jednoj strani, a s druge strane poduzećima s viškom likvidnih sredstava nudi novu alternativu postojećim mogućnostima investiranja - kratkoročni plasman novčanih sredstava putem kupnje tražbina u raspršeni portfelj niskorizičnih tražbina do hrvatskih poduzeća s atraktivnim prinosima. Na taj način široj poslovnoj javnosti omogućen je novi organizirani oblik ulaganja viška sredstava, koji je do sada bio ograničen isključivo na poslovne banke i specijalizirane financijske institucije.


P2P platforma je prva i jedina takva platforma za financiranje u Hrvatskoj. Ovakav se vid poslovanja u svijetu koristi posljednjih 15-ak godina, a sličnih platformi ima više stotina. Prema izvješću koje je objavilo Allied Market Research, globalno tržište platformi za uzajamno financiranje u 2019. godini iznosilo je skoro 68 milijardi dolara, a procjenjuje se da će do 2027. godine dostići 558,9 milijardi dolara, tako rastući prema prosječnoj godišnjoj stopi od 29,7% od 2020.

JEDNOSTAVNA FINANCIJSKA USLUGA NA JEDNOM MJESTU

P2P platforma određena je prije svega za domaće pravne subjekte i nije namijenjena fizičkim osobama.

S jedne strane su ulagatelji – kupci tražbina odnosno poduzeća i poduzetnici koji zbog prirode svog poslovanja imaju višak novčanih sredstava ili koja imaju sezonski karakter poslovanja i želju te mogućnost za sigurnim i disperziranim ulaganjem novca s niskim rizikom, odnosno poduzeća koja traže alternativni oblik ulaganja, a nemaju previše vremena za dnevno praćenje volatilnih tržišta vrijednosnica. Ulagatelji na P2P platformi su javne korporacije, profesionalni investitori  te privatne tvrtke različitih profila, od nedavno i institucionalni investitori kao što su osiguravajuća društva te fondovi.

Nasuprot investitorima nalaze se prodavatelji tražbina, odnosno poduzeća koja imaju potrebu za dodatnom likvidnošću za financiranje svog poslovanja. Posjeduju postojeća ili buduća potraživanja od kvalitetnih domaćih ili inozemnih kupaca, te dolaze iz segmenta malog i srednje velikog poduzetništva (SME) što znači da članovi P2P platforme mogu postati također i obrtnici i slobodna zanimanja uz uvjet da su obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja. Poduzeća koja nemaju vremena ni resursa za birokratski kompliciranim i vremensko zahtjevnim bankarskim kreditiranjem i uz to, koja ne žele biti dugoročno vezana ugovorima sa bankama i ostalim financijskim institucijama.

U neizvjesnoj gospodarskoj situaciji uzrokovanoj COVID-19 epidemijom mikro, mala i srednje velika poduzeća aktivno traže rješenja kako bolje planirati svoj novčani tijek i na koji način što brže riješiti možebitne poteškoće s likvidnošću. S druge strane postoje poduzeća koja su tijekom svog poslovanja uspjela akumulirati višak likvidnosti i traže nove mogućnosti kratkoročnog ulaganja u investicije, koje nisu u direktnoj korelaciji s tradicionalnim financijskim instrumentima tržišta kapitala, ali ipak žele na njima zaraditi prinose, koji su viši u usporedbi s recimo povijesno najnižim kamatama na depozite kod banaka. Naša P2P platforma posvećena je poboljšanju poslovnog okruženja u Hrvatskoj. Kao FINTECH poduzeće, svojim online načinom rada povećavamo transparentnost i likvidnost na tržištu financijskog posredovanja u Hrvatskoj i omogućavamo i jednoj i drugoj grupi poduzeća da uz prihvatljive rizike i konkurentske uvjete na brz i elegantan način riješe svoje probleme. -Sašo Breitenberger, direktor P2P Finance

DETALJNIJE O ULAGANJU PUTEM P2P PLATFORME

Ulaganje putem P2P platforme predstavlja  novi oblik ulaganja u alternativne klase imovine u Hrvatskoj s minimalnom korelacijom s „tradicionalnim“ tržištima vrijednosnih papira.

Poznato je da su prinosi novčanih fondova oko 0,4% godišnje, prinosi na depozite kod banaka već duži period povijesno su na najnižoj razini,  tržišta vrijednosnica i posljedično fondovi dionica i obveznica stalno fluktuiraju, neizvjesna je situacija sa tržištem nekretnina, zlata…,  a ulagatelji preko platforme mogu računati na fiksne neto prinose na godišnjoj razini od 5-10%,  ovisno o bonitetu tražbina koje su predmet financiranja.

Slovenska platforma je slovenskim korisnicima do sada osigurala više od 210 milijuna eura obrtnih sredstava i nema razloga da se slična situacija ne ponovi i u Hrvatskoj.

Putem P2P platforme ulagatelji mogu jednostavno i transparentno online plasirati novac u kvalitetna potraživanja i kratkoročne zajmove besplatnom registracijom i otvaranjem računa za trgovanje.

S ciljem zaštite ulagatelja provodi se niz mjera upravljanja rizicima pa tako u suradnji s poduzećem Bisnode platforma omogućuje automatiziranu procjenu i praćenje  kreditnih rizika u realnom vremenu. Automatizirano, prema unaprijed definiranim preferencijama svakog ulagatelja ulažu se sredstva i ona se u bilo kojem trenutku mogu i povući ukoliko nisu plasirana. Neplasirana sredstva ulagatelja nalaze se na računu za posebne namjene koji je izuzet iz eventualnog ovršnog odnosno stečajnog postupka P2P platforme. Rizik se disperzira frakcijskim otkupom tražbina, a sve  usluge poravnanja i namire transakcija su pod kontrolom P2P platforme. Isto tako P2P platforma brine za povrat odnosno naplatu plasiranih sredstava, koja su osigurana raznim instrumentima osiguranja, sve u ovisnosti od visine i od boniteta primatelja financiranja.

Ulagatelji na P2P platformi u Sloveniji (Borza terjatev), prosječno su postigli euro neto prinose u 2018. i 2019. godini oko 7% godišnje. Očekuje se, da bi prinosi u Hrvatskoj mogli biti na sličnim razinama. Visina prinosa koji ulagatelji mogu očekivati trgovanjem na P2P platformi najviše ovisi o investicijskoj politici pojedinačnog ulagatelja odnosno odabranim kriterijima prema kojima se njihova sredstva plasiraju dalje u adekvatne tražbine. Prihvaćanjem investiranja u tražbine nižeg bonitetnog razreda, automatski znači više očekivane prinose ali i veći rizik, te obrnuto.

P2P PLATFORMA I EPIDEMIJA COVID-19

Tijekom lockdown-a nastalog zbog epidemije COVID-19 slovenska P2P platforma (Borza terjatev)  poslovala je u nešto manjem obimu jer su ulagatelji postali oprezniji, a također produžio se i prosječni rok naplate dospjelih tražbina. Na novonastalu situaciju uzrokovanu COVID-19 virusom BT je reagirao dodatnim naporom provjere boniteta svakog pojedinog člana platforme te gdje je prema procjeni rizika bilo potrebno pribavljeni su i dodatni instrumenti osiguranja.

Nakon početnog šoka te pravovremene i odgovarajuće reakcije stručnog tima BT te postupnog oporavka tržišta u srpnju i kolovozu  poslovanje se stabiliziralo te doseglo razinu poslovanja koja je bila i prije početka epidemije.

Početak rada P2P platforme u Hrvatkoj  prvotno je trebao biti  u proljeće 2020. godine, ali zbog  pojave nastale situacije sa COVID-19 taj rok je prolongiran sve do sada. U tom periodu intenzivno se radilo na prezentaciji naših usluga potencijalnim ulagateljima, a s druge strane postoji lista prodavatelja tražbina koji nestrpljivo čekaju početak rada platforme.

Slovenska P2P platforma je od ožujka 2020. unatoč brojnim izazovima i negativnim kretanjima na tržištu omogućila više od 50 milijuna eura kratkoročnog financiranja. KB

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox