MOL Grupa predstavila ažuriranu, integriranu dugoročnu strategiju

Upravni odbor kompanije je razmotrio i odobrio ažuriranu, dugoročnu strategiju kompanije MOL Group 2030+ – koja je prvotno predstavljena u listopadu 2016. – u potpunosti integriranu s novom strategijom održivosti i nadopunjena dugoročnom vizijom i ambicijama nakon 2030. godine.


Dugoročna strategija MOL 2030 do sada se pokazala progresivnom, vjerodostojnom i ispravno usmjerenom. Sukladno tome, MOL je poduzeo važne strateške korake u pravom smjeru tijekom posljednjih pet godina. Međutim, u posljednje vrijeme uočili smo neviđeni tempo promjena, uključujući brzi napredak u tranziciji zelene energije. Cilj naše ažurirane strategije je ubrzati proces tranzicije kako bi se poboljšala MOL-ova otpornost i sposobnost oblikovanja održive budućnosti. Izoštrit ćemo fokus i dodatno povećati učinkovitost, tražeći nove mogućnosti s novom odlučnošću. Jedna se stvar nije promijenila od 2016. godine: i dalje smo duboko predani transformaciji naših tradicionalnih djelatnosti temeljenih na fosilnim gorivima u održiv poslovni model s niskim udjelom ugljika. (Zsolt Hernádi, predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor)

Potvrđeni strateški smjerovi transformacije u postojećim djelatnostima. Uz nepromijenjenu viziju strukturalnog, dugoročnog pada potražnje za fosilnim motornim gorivima u Europi te Srednjoj i istočnoj Europi, MOL će nastaviti i ubrzati svoju transformaciju goriva u kemikalije u Downstreamu kako bi postao vodeća kompanija za održivu kemijsku industriju u Srednjoj i istočnoj Europi. MOL ima nepromijenjene ambicije u Uslugama kupcima da postane vodeći na tržištu i najbolji u branši, kao digitalno orijentirana maloprodaja robom široke potrošnje i pružatelj složenih usluga mobilnosti u regiji.

Jedna od glavnih snaga MOL-a leži u njegovom otpornom, jedinstveno uravnoteženom, integriranom poslovnom modelu. Kako bismo sačuvali ovu otpornost i oblikovali svoju budućnost, morat ćemo kontinuirano prilagođavati svoj poslovni portfelj kako bi se suočio s izazovima buduće ekonomije s ograničenim udjelom ugljika. (Zsolt Hernádi, predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor)

Downstream: transformacija u visoko učinkovitog, održivog, vodećeg igrača u industriji usmjerenog na kemijsku proizvodnju. MOL Downstream zadržat će svoju poziciju generatora novca u europskoj preradi s ciljanom EBITDA od preko 1,2 milijarde dolara do 2025. godine, podržanih s dodatnih 150 milijuna dolara za poboljšanje učinkovitosti. Transformacija iz goriva u kemikalije nastavit će se punom brzinom kako bi se smanjio udio motornih goriva u preradi i pretvorilo 1,8 milijuna tona u petrokemijsku sirovinu do 2030. godine. To će se postići kroz dva investicijska ciklusa korištenjem visoko učinkovitih tehnologija, s ciljanim datumima pokretanja 2027., odnosno 2030. godine. Istovremeno, MOL će sve više integrirati tehnologije koje podržavaju kružnu ekonomiju u svoje temeljne djelatnosti, koristeći proizvodne tehnologije koje se temelje na bio-proizvodnji i otpadu, povećavajući recikliranje i koristeći prilike za hvatanje i skladištenje ugljika s jasnim fokusom na materijalno smanjenje utjecaja CO2 u djelatnosti. Ukupna transformacijska kapitalna ulaganja u Downstreamu mogla bi doseći 4,5 milijardi dolara u sljedećih deset godina.

Usluga kupcima: na putu da postanemo najbolji u branši, kao digitalno orijentirana maloprodaja robom široke potrošnje i integrirani pružatelj složenih usluga mobilnosti do 2030. godine, sa značajno većim prihodima i slobodnim novčanim tokom. Usluge kupcima značajno će povećati svoj doprinos Grupi ostvarenjem EBITDA od preko 700 milijuna dolara godišnje do 2025. godine i kumulativnim pojednostavljenim slobodnim novčanim tokom od preko 2 milijarde dolara u razdoblju od 2021. do 2025. Djelatnost će ulagati u daljnji razvoj ponude hrane i potrepština te će nastavit procese standardizacije i digitalizacije unutar mreže. Naš fokus će se tada sve više preusmjeriti na diverzifikaciju prodajnih kanala, šireći portfelj alternativnih goriva te složene platforme i usluge za mobilnost.

Upstream: fokus na stvaranje novca, upravljanje padom proizvodnje u Srednjoj i istočnoj Europi, otvoren pristup poslovnim prilikama u međunarodnom istraživanju i proizvodnji te ulaganje u hvatanje, iskorištavanje i skladištenje ugljika (CCUS). Postojećim resursima i dalje će se upravljati kako bi se maksimiziralo stvaranje novca i stvaranje vrijednosti s pojednostavljenim slobodnim novčanim tokom od oko 1,8 milijardi dolara u razdoblju od 2021. do 2025. godine, s cijenama nafte od 50 dolara po barelu (i pod pretpostavkom da nema anorganske zamjene rezervi). To zahtijeva ekonomično i učinkovito upravljanje padom proizvodnje u Srednjoj i istočnoj Europi te aktivan i otvoren pristup poslovnim prilikama u međunarodnom istraživanju i proizvodnji bez postavljanja bilo kakvih volumetrijskih ciljeva. MOL želi iskoristiti svoju stručnost i poznavanje geologije Panonskog bazena kako bi do 2030. godine postao ključni igrač u hvatanju, korištenju i skladištenju ugljika (CCUS) u Srednjoj i istočnoj Europi, što će nam također pomoći da postanemo ugljično neutralni (Opseg 1 i 2).

Održivost i isplativost se međusobno ne isključuju; oni moraju ići zajedno. Ne možete biti održivi bez stvaranja prihoda, niti možete biti profitabilni bez fokusiranja na to kako se ti prihodi stvaraju; jedno s drugim ide ruku pod ruku. To je vidljivo već neko vrijeme i bit će svima još i jasnije u budućnosti. Svi želimo živjeti u boljem, sigurnijem i čišćem svijetu; a za bolji i održiviji svijet trebamo prijeći na nisko-ugljični, kružni ekonomski model. (Zsolt Hernádi, predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor)

Ulaganje u nove biznise za oblikovanje kružne ekonomije s niskim udjelom ugljika. MOL želi značajno povećati svoja ulaganja prilagođena smanjenju klimatskih promjena, koja su usklađena s taksonomijom EU – želimo premašiti 50 % kapitalnih ulaganja do 2030. i približiti se 100 % do 2050., ili ranije. MOL također želi imati ključnu ulogu u oblikovanju kružne ekonomije s niskim udjelom ugljika, i to ulaganjem u nove biznise, poput integracije i iskorištavanja otpada, recikliranja, hvatanja, korištenja i skladištenja ugljika (CCUS), naprednih biogoriva i potencijalno prilika povezanih s vodikom. U sljedećih pet godina MOL će potrošiti milijardu američkih dolara na nove nisko-ugljične i održive projekte kako bismo postali ključni igrač u Srednjoj i istočnoj Europi u kružnoj ekonomiji.

Značajno smanjenje emisije ugljika do 2030. godine, u potpunosti usklađeno s ambicijama 2050. u skladu sa Europskim zelenim planom. U skladu s Pariškim sporazumom i potrebom za globalno koordiniranim naporima na ograničavanju globalnog zatopljenja i klimatskih promjena, i uloga MOL-a je doprinijeti smanjenju emisija ugljika iz svog lanca vrijednosti i operativne imovine. U skladu s tim, MOL će smanjiti emisije na razini grupe za 30 % do 2030., učiniti Istraživanje i proizvodnju te Usluge kupcima ugljično neutralnima (u smislu emisije Opsega 1 i 2) do 2030., dok će se emisije iz Downstreama za postojeće operacije (Opseg 1 i 2) smanjiti za 20 % do 2030. (na temelju bazne 2019. godine). MOL također dijeli ambiciju EU-a da do 2050. bude klimatski neutralan u pogledu svih emisija ugljika (Opseg 1, 2 i 3) i želi aktivno sudjelovati u industrijskoj revoluciji kako bi Europa postala ugljično neutralna, kako samostalno tako i u partnerstvu s drugima.

Ključni element uspjeha velike kompanije poput MOL-a jest zadržati sposobnost privlačenja, razvoja i zadržavanja talenata. Naši daroviti ljudi naša su najvrjednija imovina, a ujedno čine ključni sastavni dio svakog uspješnog gospodarstva. Upravljanjem složenom transformacijom, ovakvom kakvu smo započeli, MOL traži raznoliku i uključivu radnu snagu. Također je potrebna snažna suradnja s našim lokalnim zajednicama, partnerima i, regulatorima, osiguravajući uključenost gotovo svih slojeva društva kako bismo mogli ostvariti tranziciju prema zelenoj energiji. (Zsolt Hernádi, predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor)

Sveobuhvatni okvir održivosti postavlja ciljeve koji se temelje na sva četiri stupa: Ljudi i zajednice; Zdravlje i sigurnost; Integritet i transparentnost; Klima i okoliš.  MOL smatra različitost i uključivanje jednom od svojih ključnih vrijednosti i pokretača strategije s ciljem povećanja sudjelovanja žena na svim razinama, dosezanjem 30 % na rukovodećim položajima i fokusiranjem na širu dobrobit i zdravlje zaposlenika. Naša ocjena održive uključenosti zaposlenika ostat će iznad 75; angažman u zajednici pojačat će se tako da postanemo pouzdan partner; Ukupna stopa incidenta koji se može evidentirati (TRIR) past će ispod 1,0 do 2025. Potaknut ćemo novu, odgovornu strategiju nabave u cijeloj Grupi do kraja 2022.; svijest o etici i ljudskim pravima i dalje će se promicati među zaposlenicima i rukovodstvom; a negativni utjecaj na okoliš (pored CO2) dodatno će se smanjiti.

Svaka transformacija u osnovi je složena, dugotrajna i često bolna vježba. Uvjeren sam, međutim, da će nas naša osvježena, dugoročna strategija odvesti na pravi put kako bismo se razvili u ključnog igrača kružne ekonomije s niskim udjelom ugljika, nudeći uzbudljive mogućnosti našim zaposlenicima, kontinuirano poboljšavajući iskustvo kupaca, konstruktivno radeći s našim partnerima, dok našim investitorima osiguravamo stabilan, predvidljiv prihod tijekom cijelog puta transformacije. (Zsolt Hernádi, predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor)

Financijski okvir od 2021. do 2025: potpuno financirana tranzicija i stabilna, predvidljiva naknada dioničarima, snažna bilanca. Čak i uz konzervativne srednjoročne bazne makro pretpostavke, MOL će generirati dovoljne novčane tokove iz poslovanja u razdoblju od 2021. do 2025. – s EBITDA-om koja će porasti s 2,3 milijarde dolara u 2021. na 2,6 milijarde dolara u 2025. godini – kako bi pokrila „održiva“ kapitalna ulaganja, najmanje 3,5 milijarde dolara strateških kapitalnih ulaganja, uključujući milijardu dolara za nova, nisko-ugljična ulaganja te ulaganja u kružnu ekonomiju, i stabilne osnovne dividende. Održavanje jakog financijskog profila putem robusne bilance i velikog financijskog prostora ostaje prioritet. Ova fleksibilnost može se koristiti za financiranje novih poslovnih prilika, uključujući spajanja i preuzimanja koja generiraju novac u bilo kojem poslovnom području. PS/SŠ

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox