Održana Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla

Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održana je u utorak, 29. lipnja 2021. godine u sjedištu kompanije u Krapinskoj 45, u Zagrebu, uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera. Za sudjelovanje u radu Skupštine prijavilo se 89.765.300 kuna dioničkog kapitala ili 67,41 posto ukupnog kapitala Društva što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke.


Skupštinu je vodila predsjednica Skupštine Snježana Bahtijari dok je rad Skupštine nadgledao javni bilježnik Vladimir Marčinko.

Prije glasanja o predloženim odlukama direktorica Društva Gordana Kovačević detaljno je prezentirala poslovanje Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla u 2020. godini dok je direktor financija, nabave i upravljanja komercijalnim ponudama Damir Bušić prezentirao financijska izvješća te ključne financijske pokazatelje ostvarene u 2020. godini.

Izvješće neovisnog revizora prezentirao je Domagoj Hrkać, partner u revizorskoj kući KPMG Croatia. Olgica Spevec, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora pročitala je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom te prema redoslijedu kojeg je odredila predsjednica Skupštine, Glavna skupština Ericssona Nikole Tesle d.d donijela je sljedeće Odluke:

Točka 5.

„Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2020. godini.“

Točka 6.

"Dobit Društva za financijsku godinu 2020. u iznosu od 76.490.880,90 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.

Iznos od 25.000.000,00 kuna iz zadržane dobiti za 2019. godinu rasporedit će se u rezerve za vlastite dionice.

Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 82 kune po dionici iz preostalog dijela zadržane dobiti iz 2019. te zadržane dobiti iz 2020. godine.

Dividenda će se isplatiti 28.07.2021. godine (payment date) svim dioničarima Društva koji 02.07 2021. godine (record date) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 01.07.2021. godine (ex date).“

Točka 7.

„Uzimajući u obzir poslovne rezultate Društva u prethodnim razdobljima, daje se suglasnost Upravi društva da se zaposlenicima Društva podijeli do 25.000 trezorskih dionica.“

Točka 8. (ranije pod rbr. 11. prema redoslijedu iz objavljenog dnevnog reda)

“Daje se razrješnica Gordani Kovačević, direktorici Društva, kako je vodila Društvo u 2020. godini.”

Točka 9. (ranije pod rbr. 12. prema redoslijedu iz objavljenog dnevnog reda)

“Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su vodili Društvo u 2020. godini.”

Točka 10. (ranije pod rbr. 13. prema redoslijedu iz objavljenog dnevnog reda)

„Donošenje odluke o opozivu:

  • Vidara Mohammara, Korporacijskog menadžera za financije, Ericsson, Baltzar Von Platens Gata 5, 112 42 Stockholm, Švedska, OIB: 80655541214, ponovno izabranog za člana Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini održanoj 13.06.2019.”

Točka 11. (ranije pod rbr. 14. prema redoslijedu iz objavljenog dnevnog reda)

„Donošenje odluke o opozivu:

  • Dubravka Radoševića, Zagreb, Pokornoga 6, Hrvatska, OIB: 39992337996, ponovno izabranog za člana Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini održanoj 20.06.2018.”

Točka 12. (ranije pod rbr. 15. prema redoslijedu iz objavljenog dnevnog reda)

„Donošenje odluke o izboru:

  • Petre Vranjes, Voditeljice odjela Financije i kontrola poslovanja za segment Digitalne usluge, Ericsson, Vasseurs väg 10, 182 39 Danderyd, Švedska, za člana Nadzornog odbora.”

Točka 13. (ranije pod rbr. 16. prema redoslijedu iz objavljenog dnevnog reda)

"Donošenje odluke o izboru:

  • Ane Vrsaljko Metelko, odvjetnice, Kajfešov brijeg 18, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 74658580733, za člana Nadzornog odbora.“

Točka 14. (ranije pod rbr. 8. prema redoslijedu iz objavljenog dnevnog reda)

„Odobrava sa politika primitaka Uprave.“

Točka 15. (ranije pod rbr. 9. prema redoslijedu iz objavljenog dnevnog reda)

„Odobrava se Odluka o primicima članova Nadzornog odbora.“

Točka 16. (ranije pod rbr. 10. prema redoslijedu iz objavljenog dnevnog reda)

„Odobrava se Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Upravi tijekom poslovne godine 2020. zajedno s Neovisnim izvješćem o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Ericsson Nikola Tesla d.d.“

Točka 17.

“Za revizora poslovanja u 2021. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17,  10000 Zagreb.“

PS/SM

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox