Povrati poreza u kolovozu!

Porezna uprava je na temelju evidencija i podataka kojima raspolaže u posebnom postupku rješenjem utvrdila godišnji dohodak ostvaren u poreznom razdoblju te razliku poreza i prireza za uplatu ili povrat.


Ovaj poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak propisan je člankom 43. a Zakona o porezu na dohodak.
Dakle, Porezna uprava će od ove godine poreznim obveznicima za koje raspolaže relevantn im podacima (osim propisanih izuzeća), a koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave te poreznim obveznicima koji nemaju obvezu podnošenja iste, ali bi u slučaju dobrovoljnog podnošenja ostvarili pravo na povrat, dostavljati privremeno porezno rješenje i to najkasnije do 30. lipnja tekuće za prethodnu godinu.

Protiv privremenog poreznog rješenja, porezni obveznici moći će podnijeti prigovor najkasnije do 31. srpnja tekuće za prethodnu godinu, ukoliko smatraju da su podaci iz privremenog poreznog rješenja nepotpuni ili netočni.

O prigovoru odlučuje prvostupanjsko tijelo rješenjem u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora, a prigovor odgađa izvršenje privremenog poreznog rješenja do donošenja rješenja o prigovoru.

Za porezne obveznike koji ne podnesu prigovor, obveza utvrđena privremenim poreznim rješenjem smatrat će se konačno utvrđenom poreznom obvezom te će Porezna uprava temeljem dostavljenih privremenih poreznih rješenja izvršiti zaduženje poreznih obveznika za utvrđenu razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili poreznim obveznicima izvršiti povrat ako isti ispunjavaju uvjete za povrat preplaćenog poreza.

Iz Porezne mole građane da se ne iznenade ako tijekom ljetnih mjeseci zaprime rješenje ili obavijest o preuzimanju pošiljke od Porezne uprave.

Privremena rješenja slat će se do 30. lipnja, a povrati poreza na dohodak za 2015. godinu prvi će se put početi isplaćivati početkom kolovoza 2016. godine.

Utvrđenu razliku za uplatu poreza, porezni obveznici građani (koji ne podnesu prigovor na dostavljeno rješenje) dužni su platiti do 31. srpnja 2016. godine.

www.porezna-uprava.hr

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox