Branko Pavlović: Ne pobjeđuju bogata društva i ekonomije, nego otporna i dosljedna društva

ODRŽIVO POSLOVANJE U UVJETIMA NEIZVIJESNOSTI - IZAZOVI TRANZICIJE NA PUTU U OECD

Ne možemo pobjeći od činjenice da nas je kao pojedince, kao obitelji, kao članove zajednice i  kao zajednicu u cijelosti, zahvatila ozbiljna apatija i to u svim segmentima društva. Pored sjajnih uspjeha  uvođenja eura, i ulaska u Schengen, što su bili naši vanjskopolitički i vanjskotrgovački prioriteti, te  nezapamćenih uspjeha  u izgradnji infrastrukture  pomoću EU fondova, na unutarnjem planu  stvari se ne odvijaju  u povoljnom ozračju. Stoga, je opravdano se upitati ZAŠTO? I sustavno preispitivati odgovore na to temeljno pitanje  našeg razvoja i  ravnopravnog igranja na svjetskom i EU tržištu jer mi i jesmo EU tržište. Razloga je više . Dugoročna  analiza  postignutih rezultata  u gospodarskim kretanjima  pokazuje statičnost u razvoju, ogroman raskorak  u vanjskotrgovinskoj  robnoj razmjeni , visoki stupanj deindustrijalizacije , industrijsku proizvodnju koja još nije dostigla razinu predratne ,exodus mozgova i stručne radne snage u realnom sektoru i neprimjeren  odnos  zaposlenih i umirovljenih  osoba  itd. i itd.…. Sve to ukazuje  na ozbiljnost  ukupnog stanja  pa time djelomice opravdavaju  negativnu percepciju. Očito je da stanovništvo (građane Hrvatske); očekuje ozbiljan pomak u životnom standardu, OČEKUJE PROMJENE, onu prelomnu točku budućeg razvoja.

Poznata je rečenica :“svaki stari porez je dobar; svaki novi je loš“, toliko o spremnosti stanovništva na promjene.

No, sada je tu i ESG: okoliš, socijalna odgovornost, kvalitetno upravljanje .  I sve to istovremeno, i sve je to načelno i potrebno  i prihvatljivo i u svim dokumentima verificirano. No u životu je to nešto teže ! Temelji  ODRŽIVOSTI , te nove konstrukcije  počivaju na uspješnosti  države, ekonomije –/ reklo bi se cijelog društva/ u onome što se zove  održivi i kontinuirano  uspješan ekonomski razvoj.  I što sad, gdje je ta točka zaokreta? Ona se može pojaviti  tek nakon poimanja gdje smo, zašto  smo tu  i shodno tome počnemo djelovati.

Djelovati tako  da se KONAČNO, spoji znanje - expertiza, poslovni sektor  te institucije  i poluge javne vlasti.

Vjerujemo, da pristupanje OECD-u, taj posljednji  strateški cilj, kojim se želi zaokružiti međunarodni položaj, je taj  PRESUDNI  ZAOKRET  u otvaranju vrata  puta održivog razvoja naše zajednice, jer  G20/OECD načela korporativnog upravljanja ( pa tako i upravljanja društvom u cjelini ) kao odgovor na ubrzani razvoj tržišta kapitala, poslovanje u uvjetima klimatske tranzicije te nove prakse  upravljanja.   Naime,  u sklopu pristupnog procesa  učlanjenja u OECD, jedno od područja procjene  je sustav korporativnog upravljanja i njegova usklađenost  s načelima OECD-a.

Ta su načela  međunarodni standardi  koji usmjeravaju zakonodavna tijela  država u unapređenju pravnog  regulatornog  okvira  s naglaskom  na društva čiji su vrijednosni  papiri uvršteni na uređeno tržište. Ona su postala međunarodno  mjerilo za korporativno upravljanje  čineći osnovu za brojne reformske inicijative koje poduzima javni i privatni sektor.

G20/OECD načela  korporativnog upravljanja podijeljena su na slijedeća ključna pitanja :

-PRAVA I RAVNOPRAVNI POLOŽAJ DIONIČARA  I KLJUČNE VLASNIČKE FUNKCIJE: Okvir korporativnog upravljanja  trebao bi promicati transparentna tržišta i učinkovitu raspodjelu  resursa te bi trebalo  biti u skladu s vladavinom prava

-ZAŠTITA PRVA I RAVNOPRAVNOG POLOŽAJA  DIONIČRA I KLJUČNE VLASNIČKE FUNKCIJE: Okvir korporativnog upravljanja trebao bi zaštiti i olakšati  ostvarivanje  prava  dioničara i osigurati ravnopravni položaj svim dioničarima  uključujući i manjinske  i strane dioničare. Svi dioničari  trebaju imati  priliku dobiti  učinkovitu  pravnu zaštitu  kod povrede svojih prava, uz razumne troškove  i bez dugotrajnog odgađanja.

-INSTITUCIONALNI ULAGATELJI , BURZE  I DRUGI POJEDINCI: Okvir  korporativnog upravljanja trebao bi pružiti dobre poticaje  tijekom cjelokupnog  procesa ulaganja i osigurati  da tržište kapitala funkcioniraju  na način koji pridonosi  dobrom korporativnom upravljanju

-OBJAVLJIVANJE I TRANSPARENTNOST: Okvir korporativnog upravljanja trebao bi osigurati pravovremeno i točno objavljivanje svih materijalno značajnih  informacija u vezi s društvom uključujući financijsku situaciju društva, uspješnost ODRŽIVOST vlasništvo i upravljanje društvom.

-ODGOVORNOST UPRAVE: Okvir korporativnog upravljanja trebao bi osigurati  strateško vođenje  društva, odnosno učinkovito  praćenje  upravljanja od strane uprave i odgovornost uprave prema društvu i dioničarima

- „O D R Ž I V O S T“-  I ODGOVORNOST: Okvir korporativnog upravljanja  trebao bi pružiti poticaje društvima i  njihovim investitorima  da donose odluke  i upravljaju  svojim  rizicima  na način  koji doprinosi ODRŽIVOSTI i otpornosti društva

Ova načela  odraz su  promjena  u pogledu  poslovanja društava, sve veće složenosti  rizika  kojima se društva (pa i cijele zajednice) suočavaju u poslovanju i utjecaja  digitalizacije  kao snažnog čimbenika IT-tehnološke revolucije. Naime sveobuhvatni  je cilj  ovih načela je promicanje politika korporativnog upravljanja  koja podržavaju ODRŽIVOST  i otpornost društava i cijele zajednice, što za uzvrat  doprinosi ODRŽIVOSTI  i otpornosti gospodarstva u cjelini, s jedne strane a s druge strane  treba doprinijeti kvalitetnijoj plovidbi društava  i zajednice olujnim morem zvanom tržište kapitala.

Stoga  nam ne preostaje ništa do  čvrstog vjerovanja da je proces učlanjenja u OECD, taj  ključni strateški  proces, kako bi  u duhu  maksime da ne pobjeđuju bogate ekonomije nego uporne i dosljedne, provedemo proces pristupanja  u OECD. Kako bi postali punopravni članovi OECD-a  predstoji nam razdoblje  usklađenja  pravnog sustava  korporativnog upravljanja  s načelima G20/OECD standardima korporativnog upravljanja. PS/SM

 

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox