Milan Grković: Najčešći nedostaci u djelovanju

Neosporna je činjenica da značajan broj pojedinaca i zajedništva (grupe, organizacije i zajednice) ne postižu željene uspjehe primjerene svojim potencijalima, potrebama i željama.


Razlog za neuspjeh su brojni nedostaci u djelovanju koji onemogućavaju valjano postavljanje ciljeva i njihovo učinkovito postizanje.

Evo u nastavku osamnaest (18) nedostataka koji se javljaju kod djelovanja u životu i poslu kod pojedinaca, a isto tako i u zajedništvima svih oblika:

● Nije definirano primarno područje djelovanja,

● Nije utvrđena cjelovita slika područja djelovanja (nemamo zapisane sve sastavnice područja u kojem djelujemo, nisu definirane nadležnosti i ovlaštenja),

● Nisu definirani i zapisani ciljevi (mjerljivi, rokovi),

● Nije utvrđeno trenutačno stanje,

● Nisu definirane potrebne ponavljajuće aktivnosti,

● Ne postoji ažurirana lista svih potrebnih aktivnosti za postizanje postavljenih ciljeva na optimalan način,

● Ne koristi se planer,

● Ne upravlja se dnevnim prioritetima,

● Nedostaje odluka o izboru načina rješavanja problematika kao najboljem rješenju,

● Ne planira se najkasnije jedan dan unaprijed,

● Ne provodi se kontrola provedbe dnevnih potrebnih aktivnosti,

● Ne uklanjaju se utvrđena negativna stanja tijekom provedbe,

● Ne analizira se trošenje vremena,

● Ne analiziraju se uzroci ometanja (upadi) tijekom dana i ne donose odgovarajuće mjere,

● Ne utvrđuje se učinkovitost djelovanja,

● Rade se stvari koje nisu u interesu postavljenih ciljeva,

● Nema arhiviranih zapisa o proteklim aktivnostima,

● Nema zapisane procedure kako kontinuirano učinkovito planirati.

Uzrok brojnih nedostataka u djelovanju je izostanak unaprijed definiranog modela djelovanja. Naravno, unaprijed definirano djelovanje koje je najbolje rješenje s ciljem postavljanja i postizanja ciljeva na optimalan način (uz najmanju utrošak resursa). Zaključak je jednostavan: Svaki od danih nedostataka u djelovanju generira improvizaciju. Imajte na umu: Improvizacija daje rezultate koji su uvijek manji od potencijala, potreba i želja.

PRAKTIKUM
- Analizirajte navedene nedostatke djelovanja.
- Utvrdite kakvo je stanje djelovanja kod vas osobno.
- Utvrdite kakvo je stanje djelovanja u zajedništvima u kojima djelujete.
- Dodajte nove elemente djelovanja koji su nedostaci kod vas ili kod drugih u vašem okruženju.

ZAKLJUČAK
Prevladati krizu, imati uspješan razvoj i učinkovito pokrenuti novo traži uklanjanje svih navedenih negativnih elemenata djelovanja.

Svaki navedeni nedostatak je problem koji generira brojne nove probleme.
Rješenje mora biti cjelovito i sustavno kroz definiranje modela djelovanja koji će trajno riješiti sve nabrojane nedostatke, a ne jedan po jedan i samo ponekad.

Sadržaj je prenijet iz knjige „UPRAVLJANJE KRIZOM I RAZVOJEM“, autora Milana Grkovića © 2021. Knjiga „UPRAVLJANJE KRIZOM I RAZVOJEM“ u cijelosti prikazuje Model UKR – Upravljanje krizom i razvojem. PS/SŠ

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox